Na Savinjsko dodatnih 13 milijonov evrov

01. 10. 2014 07:31

evropskiSkladZaRegionalniRazvojMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z 8. javnim pozivom razpisalo še dodelitev preostanka denarja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz finančne perspektive 2007-2013. Občine z območja savinjske statistične regije bodo iz tega naslova za 17 projektov prejele 13 milijonov evrov. Skupna vrednost projektov znaša 19 milijonov.

V obdobju med letoma 2007 in 2013 so občine iz regije počrpale 95 mio evrov, kar je 14 % več kot je bila sprva načrtovana kvota.

Na tokratni javni poziv je prispelo 153 vlog. Formalno popolnih je bilo 133 vlog. Zavrženih je bilo 20 vlog, zavrnjeno (zaradi vsebinske nepopolnosti) je bilo 14 vlog. Do prejema sklepov o sofinanciranju projektov s sredstvi ESRR je upravičeno 78 prijaviteljev. Za sofinanciranje 41 projektov je zmanjkalo sredstev.

Seznam odobrenih/sofinanciranih projektov po občinah

Vlagatelj Naziv projekta Skupna vrednost projekta (v EUR) Predvidena vrednost sofinanciranja SKUPAJ (v EUR)
Mestna občina Celje Gradnja vrtca Tončke Čečeve – enota Hudinja 2.239.806,54 1.222.225,18
Mestna občina Velenje Podjetniški center Standard 1.695.975,94 1.319.573,40
Mestna občina Velenje Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije 156.402,70 104.788,77
Občina Šentjur Dograditev kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo Šentjur – 3. faza 797.749,61 678.087,17
Občina Šentjur Izgradnja večnamenskega objekta na Prevorju 664.209,93 462.769,22
Občina Rogatec Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol 697.273,38 485.805,23
Občina Dobrna Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje, na območju občine Dobrna – območje Dobrna (faza 1), Vinska Gorica (faza 4) in Vrba (faza 8) ter povodje potoka Klanjščica (faza 2) 1.014.902,10 821.514,11
Občina Žalec Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda Šempeter III. in IV. faza ter Drešinja 820.418,78 589.906,56
vas II.faza
Občina Šmartno ob Paki Novogradnja Kanalizacije Paška vas 575.146,70 376.568,00
Občina Braslovče (partnerji Obnova transportnega vodovoda Tabor – Prebold – Braslovče (INTRA-REGIJSKI 1.050.530,49 705.088,57
Občina Tabor in Občina projekt)
Prebold)
Občina Kozje Obnova gradu Podsreda 878.420,00 610.392,65
Občina Polzela (partnerji Odvajanje komunalnih odpadnih voda v SSD – II.faza (INTRA-REGIJSKI projekt) 2.334.910,71 1.371.025,28
Občina Braslovče in Občina
Vransko)
Občina Podčetrtek Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Sedlarjevo 525.300,52 370.865,12
Občina Polzela Gradnja prizidka – Vrtec Polzela 1.207.921,86 808.222,67
Občina Šmarje pri Jelšah Kanalizacija s čistilno napravo Mestinje 1.808.857,11 1.435.985,14
Mestna občina Velenje Regijska galerija Velenje 1.357.670,97 945.918,30
Mestna občina Celje Rušitev in novogradnja večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini 1.180.664,32 822.470,32
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
182 queries in 0,991 seconds.