Na Šolskem centru Celje začeli s poletnimi gradbenimi deli. Zgradili bodo tudi učno (ekološko) avtopralnico


Čeprav se šolsko leto izteka, vrvež na šolskem centru ne bo pojenjal. Že čez nekaj dni ga bodo napolnili osnovnošolci, začela se bodo tudi pomembnejša gradbena dela. Največja naložba, izvedena poleti, bo letos na lokaciji Ljubljanske ceste, kjer bodo dobili učno avtopralnico.

Šolski center Celje deluje na treh lokacijah, pod njegovo okrilje pa sodi pet srednjih in višja šola. Na Ljubljanski cesti (SŠ za storitvene dejavnosti in logistiko) bodo poleti obnovili dvorišče pred avtoservisnimi delavnicami (preplastitev, ureditev padcev za vodo in zamenjava lovilca olja). Obnova bo stala približno 80 tisoč evrov, ki jih bo prispevalo resorno ministrstvo.

»Na tej lokaciji smo pravkar začeli graditi učno avtopralnico, ki bo končana jeseni. Financirali jo bomo sami, ocenjena vrednost naložbe pa je približno 30 tisoč evrov,« je povedal direktor ŠC Celje Mojmir Klovar.

Nova avtopralnica, ki jo bo postavil na javnem razpisu izbrani izvajalec, odgovarja na sodobne izzive varovanja vodnih virov – avtomobil opere z manj kot 30 litri vode, zalogovnik poskrbi za spiranje s t.i. mehko vodo, ki na avtomobilu ne pušča kapljic, deluje na ekološka čistila, ki ne obremenjujejo okolja, in jih samodejno dozira glede na prednastavljeni program.

Na šoli bodo sicer zamenjali tudi okna v telovadnici, prezračevanje in uredili kabinet športne vzgoje.

Energetsko varčnejša fasada za zeleno prihodnost 

Dijaki programa frizerski tehnik bodo na Kosovelovi ulici jeseni vstopili v novo učilnico za ličenje.

Na Poti na Lavo pa bodo obnovili učilnice za mehatroniko in robotiko (menjava stropa, opleskov, tal), menjali strope v 4 učilnicah v A etaži Gimnazije Lava in učilnici kemije SŠ za kemijo, elektrotehniko in računalništvo. Že nekaj let zapored nadaljujejo tudi s postopno izdelavo energetsko varčnejše fasade in na ta način sledi zelenim usmeritvam prihodnosti.

»Vse omenjene naložbe bo šolski center financiral sam, s sredstvi, pridobljenimi z lastno tržno dejavnostjo. To so torej sredstva od najema prostorov in telovadnic, izrednega izobraževanja odraslih in evropskih ali nacionalnih projektov,« dodaja vodja MIC, odgovoren za pridobivanje evropskih sredstev, Denis Kač.

Jeseni se sicer izteka večina projektov Evropskega socialnega sklada (Munera-3, Atena, Pridobivanje kompetenc), v katere so vključili skoraj 3 tisoč odraslih udeležencev, a bodo poleti že spisali prijavnice za nove. Ravno v času, ko bo 42 učilnic Šolskega centra Celje s spalnimi vrečami zasedlo približno 600 mladih udeležencev Gasilske olimpijade. Ta bo v Celju potekala od 17. do 24. julija.