Na Šolskem centru Celje zaključno srečanje mednarodnega projekta »Etični kodeks«


Skupinska_kodeksNa Šolskem centru Celje, Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije, se je odvilo zaključno srečanje mednarodnega projekta Etični kodeks, v katerem so sodelovali trije partnerji iz treh držav: Srednja mašinska škola Novi Sad, Srednja škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split in Srednja šola za strojništvo, mahatroniko in medije Celje. Projekt je razpisal in financiral Zavod RS za šolstvo. Cilj projekta je spodbuditi toleranco in kulturo med dijaki in zaposlenimi ter približati drugačnost v družbi.

Za projekt smo se odločili zato, ker je napočil čas, da prevrednotimo vrednote in postavimo drugačne prioritete, da naredimo preskok v mišljenju in gremo čez ustaljene prakse in vzorce, v katerih živimo oz. smo živeli. Vsi vemo, da so medsebojni odnosi temelj vsakdanjega življenja vsakega izmed nas in, da je šola prostor, kjer se srečujejo osebe z različnimo verskimi, kulturnimi in ekonomskimi ozadij. Raznolikost posameznikov pa lahko privede do konfliktnih situacij. Zato je osnovna ideja kodeksa razviti visoko stopnjo sodelovalne kulture ter dobrega počutja vseh akterjev.

Zavedamo se, da s svojim delom, obnašanjem in ravnanjem sooblikujemo tako svet kot življenje drugih, to pa je tudi izhodišče projekta. Verjamemo, da predstavlja kodeks sožitja primer dobre prakse, zato smo s projektom želeli širiti to idejo.

Cilj projekta je poučiti, spoznati in spodbuditi medetične odnose, sodelovanje, toleranco ter kulturo med dijaki in zaposlenimi, organizirati vzgojno izobraževalno delo na način, ki bi upošteval vsesplošen razvoj posameznika-dijaka ter približati drugačnost v družbi.

V okviru projekta, smo posneli film o vrednotah mladih, animacijo kodeksa, predstavili pravila, ki jih kodeks vsebuje in izvedli tematske razredne ure.

Menimo, da nam pomaga pri navezovanju in ohranjanju stikov in nas usmerja k odgovornosti, spoštovanju, sožitju, predvsem pa dobremu delu.

Lidija Leskovšek, koordinatorica projekta

kapobanda-polsi-klik