Na VII. Urbanem forumu v Ljubljani tudi Mestna občina Celje

08. 11. 2021 14:21

Minuli petek je v Ljubljani potekal VII. Urbani forum – Urbana agenda EU za zeleno in digitalno preobrazbo. Župani enajstih slovenskih mestnih občin (Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje) so na okrogli mizi govorili o izzivih in priložnostih v zvezi z Urbano agendo EU.

Mestno občino Celje je zastopala podžupanja Breda Arnšek, ki je med izzivi Mestne občine Celje v zvezi z uresničevanjem ciljev zelenega prehoda in digitalne preobrazbe predstavila številne projekte, ki se na tem področju izvajajo v Celju. Mednje spadajo prizadevanja za čistejši zrak in v zvezi s tem med drugim energetska sanacija javnih stavb, projekti trajnostne mobilnosti, subvencije za zamenjavo kurilnih naprav in zastarelih toplotnih postaj, projekta Pocityf in Energy@School in drugo. V zvezi z digitalnim prehodom je izpostavila projekt Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje in sodelovanje MOC v izzivu 100 inteligentnih mest.

Podžupanja je izrazila zadovoljstvo nad tem, da smo bili kot mestna občina vključeni v sodelovanje pri pripravi Dogovora iz Ljubljane (del Urbane agende EU) in da pozdravlja naklonjenost podpori majhnim in srednjim mestom. Urbana agenda pa nam daje dober okvir za nadaljnji razvoj našega mesta. Poudarila je, da so za nas pomembni zakonodaja s čim manj birokratskimi ovirami, enostavnejši dostop do financiranja in dostop do ustreznih znanj.

Breda Arnšek, podžupanja: »Menim, da so slovenska mesta že sedaj s pomočjo EU bolj zelena in digitalno podprta. Uspešno izvajanje mehanizma CTN je prineslo velik napredek. EU s svojimi politikami in financiranjem pomembno vpliva na lokalni razvoj in usmerja mesta, ki se znajo hitro odzvati in prilagoditi.«

Mestna občina Celje sodeluje v konzorciju pri izzivu 100 inteligentnih mest na področju digitalizacije, pa tudi sicer se izvajajo številne pomembne zelene projekte.

Trajnostna mobilnost:

 • Ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC
 • Severna vezna cesta
 • Park & Ride
 • Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in JPP MOC (po Celostni prometni strategiji)
 • Postavitev 27 postaj izposoje javnih koles, na voljo je preko 200 koles, večina je električnih
 • Eksperimentalna ureditev dela Gubčeve in Lilekove ulice v Celju
 • Nabava avtobusov na stisnjen zemeljski plin za vzpostavitev javnega potniškega prometa
 • Elektro polnilnice
 • Nakup komunalnih vozil na stisnjen zemeljski plin
 • polnilnica na stisnjen zemeljski plin (CNG)

Energetske prenove, energetsko učinkovite gradnje:

 • Energetska prenova stanovanj (družba Nepremičnine)
 • Energetska sanacija javnih objektov MOC v javno zasebnem partnerstvu z Energetiko Celje in energetska sanacija dodatnih 8 objektov, ki je v načrtovanju
 • ELENA: Mestna občina Celje na povabilo vodilnega partnerja Mestne občine Novo mesto sodeluje v projektu ELENA trajnostna mobilnost (Elena TM). V projektu obstaja možnost sofinanciranja izdelave različne dokumentacije potrebne za izvedbo investicij v trajnostno mobilnost. Projekt sofinancira Evropska investicijska banka (EIB).
 • Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja, Generator, stanovanjska soseska DN 10 (gradnja v skladu s smernicami energetsko učinkovite gradnje)

DIGITALNO:

 • Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje
 • IoT (Internet of things) platforma za trajnostni razvoj turizma in pametnih mest – SIMPL: projekt, v katerem se bo razvijala podpora za razvoj turističnih mest

V pripravi je Strategija digitalnega razvoja Pametnega mesta in skupnosti Mestne občine Celje 2022-2027. Digitalizacija je pomemben del vsakodnevnega življenja posameznika in družbe, zato sta njen razvoj in implementacija nujna za vzpostavitev pametnega mesta. Namen strategije je narediti analizo stanja na področju digitalizacije, uskladiti vsebinske razvojne prioritete mesta in zasnovati nabor usmeritev za nadaljnjo implementacijo  digitalnih rešitev in digitalnih storitev v svojem okolju. V ospredje bo Mestna občina Celje postavila korist prebivalcev (tudi z njihovim proaktivnim sodelovanjem) in kakovost življenja v mestu, pri čemer bodo upoštevana načela trajnostnega razvoja (krožno gospodarstvo in obnovljivi viri, učinkovita raba naravnih virov, napredne energetske rešitve, mobilnost in transport, turizem …). Strategija bo zajemala vsa ključna področja, ukrepe za vzpostavitev in vodenje pametnih mest, da bo občina lahko kandidirala na  razpisih za sredstva javnega financiranja tako iz državnega proračuna kot s strani evropskih sredstev v novi finančni perspektivi 2021-2027 ter hkrati omogočila financiranje projektov digitalizacije občine.

Na VII. Urbanem forumu je sodelovala tudi vodja Službe za evropske zadeve na Mestni občini Celje mag. Saša Heath Drugovič (predsednica Odbora za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje ter podpredsednica strokovne komisije ZMOS za izvedbo CTN), ki je predstavila izkušnje mestnih občin na poti zelene in digitalne preobrazbe z evropskimi sredstvi.

foto: MOC

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
160 queries in 0,918 seconds.