Nada Močenik, kandidatka SNS na volitvah: Sem človek dejanj


“Temelj socialne varnosti vseh državljanov mora biti delo in zanj primerno plačilo,” pravi Nada Močenik. Strokovna delavka v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Celje je kandidatka Slovenske nacionalne stranke (SNS) na prihajajočih predčasnih volitvah v 2. okraju celjske volilne enote.

“V prvi vrsti sem mama, borka za pravice otrok in invalidov. Borka za enakopravnost ljudi ne glede na njihove različnosti, za njih enakopraven in boljši položaj na delovnem in družbenem okolju, za večjo pravičnost,” o sebi pravi Nada Močenik. Kot nam je povedala, so med glavnimi poudarki njenega programa pred volitvami urejeno in stabilno delovno okolje, možnost trajnega razvoja in napredka, varovanje nacionalnih interesov in pomembnih gospodarskih subjektov, ki naj ostanejo v pretežni slovenski lasti ter znižanje davkov iz dohodka pravnih oseb in znižanje  obremenitev na osebne dohodke.

Posebna skrb otrokom, invalidom in starejšim
Nada Močenik v svojem programu navaja tudi stanovanjsko preskrbljenost ter možnost stimuliranja mladih, perspektivnih in nadarjenih kadrov. Poseben poudarek namenja otrokom. “Posebej se bom zavzemala, da se znižajo cene storitev v vseh javnih zavodih in to ne račun kvalitete storitev. Državljanom se mora ponuditi možnost brezplačnih vrtcev in šol. Posebno pozornost moramo nameniti skrbi za invalide in starejše,” še pove Močenikova, ki pravi tudi, da mora biti zdravje kot ena najpomembnejših vrednot z enako kakovostjo zdravstvenih storitev dostopno vsem državljanom.

Racionalizacija je nujna”
“Če bom izvoljena v državni zbor, se bom zavzemala za takojšnje racionaliziranje stroškov države, državnih podjetij, plač in odpravnin menedžerjem,” obljublja kandidatka SNS, ki je 21 let opravljala službo tajnice Krajevne skupnosti Vojnik in bila v dveh mandatih tudi svetnica občine. Med nujnimi ukrepi navaja še spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih. “Socialna pomoč, varstveni dodatek in drugi socialno varstveni prejemki ne smejo biti predmet zapuščinskih razprav,” pravi Nada Močenik. V njenem programu je tudi Zakon o celostni rehabilitaciji slepih in slabovidnih. “Naša stranka bo od vlade zahtevala, da problem obravnava, zavzame stališča in zagotovi zato potrebna sredstva,” obljublja Močenikova, ki se bo v primeru izvolitve v DZ zavzemala tudi za znižanje kazni za prometne prekrške, izgradnjo hitre ceste po trasi 3. razvojne osi za Koroško in omejitev nakupa nepremični tujcem, še posebej, če gre za degradacijo prostora.

Brezposelnost in onesnaženje rak rani na Celjskem
Naraščajoča brezposelnost je velik problem tako v državi kot v celjski regiji. Močenikova o rešitvah te problematike pravi: “Da bi se brezposelnost zmanjšala, je nujno zagotoviti možnosti ustvarjanja novih delovnih mest in s tem ustvarjanja nove dodatne vrednosti. Da pa se to lahko izvede, morajo banke podpreti  te podjetniške programe, DZ mora v ta namen sprejeti zakonske pogoje.” Aktivna udeleženka v vojni za Slovenijo, ki se lahko pohvali s številnimi priznanji in pohvalami, veliko težavo celjskega območja vidi tudi v veliki onesnaženosti okolja. “Za zdravo okolje morajo državne institucije opravičiti svoj obstoj in opravljati svoje delo dosledno, da bodo tisti, ki onesnaženje povzročajo, sankcionirani. Odpraviti morajo tudi vzroke, ki so do tega stanja pripeljali,” pove kandidatka SNS. Kot pravi, se bo zavzemala tudi za programe, ki omogočajo ohranjanje zelene narave, razvoj turizma, tercialnih uslužnostnih dejavnosti, drobnega gospodarstva, ekološkega kmetijstva in izrabo naravnih virov. “Vse to so tudi možnosti za nove trajne zaposlitve oziroma delovna mesta,” navaja Nada Močenik.

“SNS je vest slovenskega političnega prostora”
“Sem človek dejanj in ne le obljub,” zase pravi Močenikova, ki je tudi podpredsednica Odbora za finance in premoženje Občine Vojnik, predstavnica vlade v svetu bolnice, predsednica sveta OŠ Vojnik ter članica sveta Zavoda za delo in usposabljanje Dobrna. Na vprašanje, zakaj naj 4. decembra na volilnih listkih obkrožimo njeno ime oziroma njeno stranko, Nada Močenik odgovarja: “SNS je bila, je in bo tudi v bodoče vest slovenskega parlamenta in celotnega slovenskega političnega prostora, zato je njena prisotnost nujna in neobhodna. Volivci, razmislite, komu boste dali svoj glas in se zavedajte, da je glas za SNS glas za Slovenijo.”

M.K.

* Promocijska objava