Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi 2019 je Celjan Milan Ninić. GCC med Junaki našega časa


Milan Ninić, predsednik celjskega humanitarnega društva Enostavno pomagam, je na letošnji Slovesni dan prostovoljstva prejel naziv “Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi za leto 2019”.

Imenovan je bil na predlog UKC Maribor, kjer je Milan Ninić zaposlen kot diplomirani inženir radiologije na Oddelku za onkologijo UKC Maribor v Enoti za radioterapijo, kjer opravlja tudi funkcijo namestnika vodje inženirjev.

Gimnazija Celje – Center med Junaki našega časa 2020. V Savinjsko regijo še vrsta prostovoljskih priznanj.

Priznanja podeljuje Slovenka filantropija. 

Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi za leto 2019 je postal Celjan Milan Ninić, predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam. Kot so zapisali v obrazložitvi priznanja, je Milan Ninić izjemen strokovnjak na svojem področju, inovativen in vedno pripravljen pomagati drugim ter svoje znanje prenašati mladim. Prostovoljstvo ga vodi že vse od osnovne šole, kot srednješolec je pričel z organiziranjem dobrodelnih akcij in v letu 2014 ustanovil Humanitarno društvo Enostavno pomagam, katerega predsednik je še danes.

Društvo v vseh letih delovanja izvaja številne uspešne projekte, s katerimi pomaga najrazličnejšim ranljivim skupinam – socialno šibkejšim starostnikom (deljenje paketov ozimnice), gibalno oviranim (postavitev gugalnice), malčkom (Celjski malčki nas potrebujejo), otrokom, ki potrebujejo pomoč (dobrodelni koncerti, pohodi, brezplačna letovanja, Božičkova tovarna daril …). V letu 2019 je Milan opravil 1650 ur prostovoljskega dela.

Noben izziv, naj bo sprva videti še tako neizvedljiv, ga ne ustavi – Milan uspešno premaguje izzive in z zgledom motivira številne prostovoljce, da se mu pridružijo na poti solidarnosti in prostovoljstva. Skozi leta delovanja na prostovoljskem področju je prejel številne nazive in priznanja na lokalni in državni ravni – Naj prostovoljec občine Celje (2012), Bronasti grb občine Celje (2017), Priznanje RS za izjemno prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti (2016). Po besedah sodelavcev je Milan »neverjetne človek, ki mu uspe s prihodom v prostor prinesti sonce in mir tudi na najbolj nevihten dan. Deluje povezovalno, prijazno in neverjetno človeško. Z malimi, a izvirnimi dejanji premika meje in zaradi njegove nesebične pomočjo drugim se človek zave veličine življenja in pravice vsakega, da ga uživa človeku vredno,« še zapišejo.

Naj prostovoljka zaposlena v javni upravi je postala Mojca Pristavec Đogić, ki je bila imenovana na predlog Državnega zbora Republike Slovenije. Posebni priznanji sta prejela še Bernardka Zorko ter Darko Hribar.

Gimnazija Celje – Center med Junaki našega časa 2020

V šolskem letu 2019/2020 je naziv Junaki našega časa potrdilo 16 šol in en dijaški dom. Med Junaki našega časa 2020 je tudi Gimnazija Celje – Center. Naziv so si prislužili s projektom #enostavnoČLOVEK.

Dijaki so v dobrodelnem projektu #enostavnoČLOVEK zbirali potrošni material za varne hiše in krizne centre, priredili so 14 solidarnostnih akcij (druženje in predstava za starejše občane ter otroke, deljenje voščilnic po mestu Celje, zbiranje igrač za pediatrijo, petje zbora v mestu in številne druge). Sodelujejo tudi z več organizacijami, v katerih dijaki nudijo pomoč različnim ranljivim skupinam – starostnikom, varovancem CUDV, otrokom s posebnimi potrebami, otrokom iz socialno ogroženih družin. Dijaki so tudi tutorji – pomagajo dijakom z učnimi težavami. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti je Marjana Turnšek.

Ravnatelj GCC Gregor Deleja je ob prejemu priznanja zapisal: “Najbrž je eno najmočnejših »gesel« letošnjih mesecev osame prav solidarnost; ugotovitev, da smo najmočnejši takrat, ko se razumemo in sodelujemo. Naša družba je še vedno zelo »industrijsko« ukalupljena – povpraševanje in ponudba, preračunavanje in vrednotenje, slepo sledenje avtoritetam, ki niso vedno dober zgled. Socialno-ekonomske razlike šole velikokrat le še poglabljajo in hud udarec temu je zadala tudi letošnja epidemija, ki je razgalila številne stiske in neenake možnosti. A na GCC smo ponosni, da je paradigma o enakih možnostih za vse dijake in učitelje vgrajena v temeljno vizijo naše šole. Nanjo kritično opozarjamo vsi in tako zagotavljamo redno intervizijo, da vse zdrse priznavamo, ozaveščamo in se trudimo biti boljši. Solidarnost je tako ena ključnih vrednot šole in njenih deležnikov. Veseli smo, da so dijaki in učitelji z zgledom ter izkustvenim učenjem odlični sodelavci in pobudniki dobrodelnih in prostovoljskih akcij, zavezani k tvornemu medgeneracijskemu in medkulturnemu dialogu in povezani s šolo ter njenimi partnerji v domačem in mednarodnem prostoru, ki poudarjajo pomen prostovoljstva in empatije.”

Med Junaki našega časa sta še dve šoli iz naše regije. OŠ Antona Aškerca Velenje in OŠ Zreče.

V Savinjsko regijo še vrsta prostovoljskih priznanj

Da je naša regija ena izmed dejavnejših na področju prostovoljstva, dokazuje vrsta letos prejetih prostovoljskih poriznanj.

Naziv prostovoljstvu prijazno mesto so letos ponovno potrdile naslednje občine:

Mestna občina Velenje, ki preko projektov Donirana hrana in Javna kuhinja spodbuja povezovanje prostovoljskih organizacij in naslavlja potrebe okolja. Poleg tega vsako leto organizira sprejem prostovoljcev pri županu in razglasi naj prostovoljca in organizacijo, finančno podpira mentorje in prostovoljce v dveh občinskih javnih zavodih, izvaja tudi projekt Kamerat, ki omogoča brezplačne prevoze za starejše in gibalno ovirane meščane.

Občina Laško, ki zagotavlja sredstva za delovanje prostovoljskih organizacij in sofinancira izvajanje prireditev organizacij, organizira festival prostovoljstva v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva in javni natečaj »Naj prostovoljca/prostovoljke občine Laško 2018« v štirih starostnih kategorijah.

Občina Slovenske Konjice, ki prostovoljstvo spodbuja prek javnih razpisov, z dodatnim točkovanjem prostovoljskega dela, poleg tega dogodke NVO objavlja na občinskih spletnih straneh, z akcijo Žinkana sodeluje pri Dnevu za spremembe, ponuja možnost uporabe Christianine sobe za izvajanje aktivnosti društev, prostovoljstvo starejših spodbuja prek lokalne interdisciplinarne koordinacije za starejše (LIK).

Občina Žalec, ki prostovoljstva spodbuja prek javnih razpisov, sofinanciranja dela mentorjev prek javnih del v javnih zavodih s prostovoljskim programom, zagotavlja možnost brezplačne uporabe prostorov za delovanje prostovoljskih organizacij, zagotavlja sredstva za povračilo stroškov prostovoljnim gasilskim društvom, občina podpira prostovoljske dogodke, ki se jih udeležujejo župan in visoki predstavniki občine, izvaja spomladansko čistilno akcijo, ob koncu leta pa za prostovoljce organizirajo še sprejem pri županu.

Naj mentor/ica prostovoljcev 2019:

Tudi naj mentor in mentorica prostovoljcev letos prihajata iz Savinjske regije.

Naj mentorica prostovoljcev je tako letos postala Andreja Cilenšek za kakovostno vodenje prostovoljcev in angažirano dporo njihovemu delu v Slovenskem društvu hospic. Je odlična mentorica prostovoljcem, poleg tega pa tudi nacionalna koordinatorka in organizatorka desetih območnih odborov Hospica. V njih deluje 142 prostovoljcev, ki so v letu 2019 opravili več kot 12.800 ur prostovoljskega dela. Andreja ključno prispeva k ohranjanju obstoječih prostovoljcev in vzpostavljanju pozitivne skupinske dinamike med njimi.

Naj mentor prostovoljcev pa je postal Andrej Cvernjak za kakovostno vodenje prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu v Mladinskem centru Velenje. Je gonilna sila Udarnikov, je odličen in zavzet mentor prostovoljcem; tudi sam je prvi, ki poprime za delo, ko je potrebna pomoč sočloveku. Pri delu s prostovoljci izhaja iz lastnih izkušenj prostovoljenja, s svojo pozitivno energijo in strokovnim znanjem pa izjemno motivira vsakega prostovoljca. Skupina 74 prostovoljcev pod njegovim mentorstvom izvaja brezplačne prevoze in nudi fizično pomoč na domu za tiste, ki si te pomoči zaradi socialnega ali zdravstvenega stanja ne morejo privoščiti, nudi starejšim družabništvo v obliki sprehodov in obiskov, za otroke pa izvajajo inštrukcije, obdarovanja in animacijo.