Neprofitna stanovanja na Celjskem: ponekod bodo gradili, drugod komaj obnavljajo, znana prednostna lista v Celju


V občini Radeče so v teh dneh objavili že tretji razpis za neprofitno stanovanje, v kratkem naj bi objavili še enega. Na voljo je prosto stanovanje na obrobju kraja, za katerega ni interesa.

Zanimivo je, da je ponekod po državi strašna gneča za vselitev v takšna stanovanja, zato smo preverili, kakšno je zanimanje za neprofitna stanovanja na širšem celjskem območju.

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj pa je od danes naprej znana za Mestno občino Celje.

Na Polzeli načrtujejo novogradnjo bloka
Na Polzeli imajo 41 neprofitnih stanovanj, vsa so oddana v najem. »Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem objavljamo na tri leta, prijav je približno 20,« nam je pojasnila Magda Cilenšek z Občine Polzela.

Čeprav se prijave ne povečujejo, načrtujejo novogradnjo večstanovanjske stavbe, za katero pa še niso določili roka izgradnje.

V Slovenskih Konjicah prva bivalna enota za primer deložacij ali družinskega nasilja

Občina ima 167 stanovanj, najemnina pa v povprečuj znaša v povprečju 2,5 €/m2. Oddanih je 160 stanovanj, 7 starejših stanovanj je trenutno neprimernih za oddajo. Na občini se dogovarjajo za njihovo obnovo, a morajo najti denar za to.

Kot nam je pojasnila direktorica občinske uprave Slovenske Konjice, število prosilcev za dodelitev neprofitnih stanovanj narašča. »V občini želimo povečati fond neprofitnih stanovanj, vendar pa zaradi vsesplošne gospodarske krize ostaja gradnja stanovanj v dolgoročnem planu.

Opažamo tudi, da bi nujno potrebovali bivalne enote, še posebej v primeru deložacij ali družinskega nasilja nad mladoletnimi otroki. O realiziaciji le-tega se že aktivno dogovarjamo, poteka pa tudi del aktivnosti za zagotovitev prve bivalne enote«.

Z nadzidavo prizidka v Novi Cerkvi do novih stanovanjskih površin
Z nadzidavo prizidka v Novi Cerkvi do novih stanovanjskih površin

V Vojniku 6 novih stanovanj za mlade
V Vojniku imajo 49 1 ali 2-sobnih stanovanj v povprečni velikosti 20m2. »43 stanovanj je oddanih, 4 stanovanja so v temeljiti prenovi in 2 stanovanja sta namenjena prodaji,« je povedala direktorica občinske uprave Mojca Skale. Najemniki za stanovanja v povprečju plačujejo približno 135 evrov.

Razpis za najem neprofitnega stanovanja v Vojniku pripravijo za 3 leta. Zadnji prednostni listi upravičencev sta veljavni za obdobje 2016-2018. Eno prednostno listo namenijo mladim in mladim družinam. Naslednji razpis bo predvidoma v drugi polovici leta 2018.

Na razpis se prijavi od 25 do 30 ljudi, na zadnji razpis se je javilo manj prosilcev kot na prejšnji.

»Predvidoma v dveh letih bomo temeljito prenovili štiri stanovanja v Novi Cerkvi ter zagotovili še dodatnih 6 stanovanj, prednostno namenjenih mladim in mladim družinam. V juliju smo že pridobili gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo, delno spremembo namembnosti in energetsko sanacijo poslovno stanovanjskega objekta Nova Cerkev 22,« je še povedala Skaletova.

Na Vranskem denar vlagajo v obstoječa stanovanja
Na Vranskem imajo 17 neprofitnih stanovanj, ki so v povprečju velika 47m2 in stanejo med 80 in 200 evri. Trenutno so vsa oddana, razpis zanja pa objavijo na vsakih 5 let.

»Nakupov stanovanj ali gradnje stanovanj ne načrtujemo, sredstva namenjamo za investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj,« je pojasnila Rosita Papinutti z Vranskega.

Prednostna lista upravičencev znana v Celju
V Celju so razpis za oddajo 50 neprofitnih stanovanj objavili spomladi. Velja od letos do leta 2008, prosilce pa ločijo na dve prednostni listi. Na prvi (40) so prosilci, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe, na drugi (10) pa so stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo.

Za neprofitna stanovanja v Celju skrbijo družba Nepremičnine Celje, ki so na svoji spletni strani danes objavili prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Na prednostni listi A se je znašlo 488 prosilcev, na prednostni listi B pa jih je 28.

V družbi poudarjajo, da prednostna lista ni pravnomočna, saj imajo prosilci možnost pritožbe.

Prednostni listi A in B za neprofitna stanovanja v Celju si oglejte tukaj (klik!)

T: Š. K

umer, foto: Občina Vojnik

polovicka_celje_klik