Nov predlog: Celje po novem sedež Savinjske pokrajine


pokrajine-predlog-oktober-2019

Pred dnevi je bil predstavljen nov osnutek zakona o pokrajinah, ki ga je pripravila širša strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika.

Nov predlog predvideva 10 pokrajin, Ljubljana in Maribor pa bi imela poseben status.

Predlog zakona bi, če bo sprejet, v veljavo stopil leta 2023, v polni meri pa bi bil uveljavljen do leta 2030. Pred tem mora predlog potrditi ali zavreči še politika (tako občinska, kot državan).

Tudi z drugim predlogom zakona še niso zadovoljni vsi. Korošci namreč želijo svojo samostojno Koroško pokrajino.

Celje po novem osnutku zakona o pokrajinah ne pripada več Južno Štajerski pokrajini – ta v novem osnutku niti ne obstaja več – temveč Savinjski pokrajini. V tej bi bilo po novem predlogu zakona 21 občin, torej štiri manj, kot je predvideval prejšnji predlog zakona.

savinjska-pokrajina
Savinjska pokrajina

V Savinjski pokrajini bi po novem predlogu zakona bilo 21 občin, torej štiri manj, kot je predvideval prejšnji zakon. Savinjska pokrajina bi torej obsegala občine: Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec.

Sedež Savinjske pokrajine bi bil v Celju. Sedež pokrajinskega sveta v Šentjurju. Sedež sveta občin pa v Rogaški Slatini.

Glede na prejšnji predlog zakona o pokrajinah so se zgodile naslednje spremembe. Del sedaj predlagane Savinjske pokrajine ni več sedem občin, skupaj s katerimi se je prej definirala Južno Štajerska pokrajina. To so občine Bistrica ob Sotli, Dol pri Ljubljani, Hrastnik, Litija, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Savinjski pokrajini je namesto teh dobila tri nove občine, in sicer Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.

Predlog prehaja v drugo fazo, ko bo o njem odločala politika

Geografi sicer ocenjujejo, da bi bilo iz razvojnega vidika, upoštevaje obstoječih 20 upravnih sistemov, najbolje ustanoviti osem pokrajin (Pomurska, Podravska, Savinjska, Dolenjsko-belokranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriškai n Primorsko-notranjska), a bi po tem predlogi bile nekatere pokrajine izrazito močnejše od drugih.

Strokovnjaki so nato, tudi na podlagi predlogov lokalnega okolja, občin in lokalne identitete prišli do zaključka, da je najbolje ustanoviti 10 pokrajin, s posebnim statusom mestnih občin Ljubljana in Maribor. Vse pokrajine in izjemi bi tako imele med 100 in 200 tisoč prebivalci.

Najnovejši predlog strokovnjakov je sedaj pripravljen, da se v drugi fazi določitijo pristojnosti in naloge pokrajin, sistem in viri financiranja. V to fazo se bo torej morala sedaj vključiti politika ter ministrstva. Kasneje bodo morali predlogu pritrditi  še občinski sveti in vlada.

Strokovnjaki so torej zaenkrat povedali svoje. Ali bo predlog na koncu tudi obveljal za osnovo zakona o pokrajinah pa bo pokazal čas.

B.S.