Nova podzemna zbiralnica v Celju in enoten znesek za storitev ravnanja z odpadki


Podzemna zbiralnica na Gubčevi

Ta teden je na Gubčevi ulici v Celju zaživela že druga podzemna zbiralnica za odpadke v starem mestnem jedru. V sklopu eksperimentalne obnove Lilekove in Gubčeve ulice so bili v prostor umeščeni tudi podzemni zbiralniki za odpadke in tako iz predprostorov, prehodov in javnih površin v mestnem jedru odstranjenih več kot 100 različnih klasičnih zabojnikov.

Prvi teden po odprtju podzemnice bo vsak dan med 8. in 18. uro prisoten predstavnik Simbia, ki bo po potrebi pomagal pri pravilnem razvrščanju odpadkov in odlaganju. Stanovalci, ki imajo novo zbirno mesto za odpadke na Gubčevi, so bili o tem obveščeni prejšnji teden obvestila. Območje ulic je razvidno iz skice (del ulic Stanetova, Cankarjeva, Gubčeva in Lilekova):

Podzemni zabojniki zaenkrat še niso zaklenjeni. Uporabnik samo pristopi do podzemnice, stopi na stopalko, da se predal odpre, in vanj odloži vrečko z odpadki. V podzemne zabojnike lahko uporabniki odlagajo vse vrste odpadkov, kot so jih do sedaj v klasične zabojnike pred objekti in v zabojnike na ekoloških otokih.

Enotni zneski za podzemnice in za njim podobna zbirna mesta

S 1. novembrom 2020 je družba za ravnanje z odpadki Simbio poenotila zneske na položnicah za stroške ravnanja z odpadki za tiste fizične osebe, ki odlagajo odpadke v podzemnice in t. i. nadzemnice – to so zbiralnice, ki se praznijo s podobno tehnologijo kot podzemnice. Mesečni strošek ravnanja z odpadki bo od 1. novembra 2020 tako znašal 4,96 EUR z DDV na osebo (cena vključuje tudi strošek ravnanja z biološkimi odpadki).

Tudi za uporabnike t. i. nadzemnic (na sliki) bo znesek na položnici za osebo enoten

Kot je znano, je družba Simbio z Mestno občino Celje konec leta 2018 začela s pilotnim projektom umeščanja podzemnih in njim podobnih zbiralnic na območju mestnega jedra in nekaterih strnjenih naseljih. Umik številnih klasičnih zabojnikov je nedvomno doprinesel k lepšemu in bolj urejenemu videzu mesta ter sprostil prostor za druge namene (parkirišča, zelenice, kolesarnice …). Poleg enotnega urbanega videza je manj tudi širjenja neprijetnih vonjav in manj hrupa ob pobiranja odpadkov.

  • Podzemne zbiralnice: Muzejski trg (oktober 2018) in Gubčeva ulica (oktober 2020)
  • t. i. nadzemnice v Mestni občini Celje (julij 2020): Vojkova, Čopova, Ob železnici, Pod gabri in Ljubljanska
  • t. i. nadzemnice v Občini Štore: Ulica Cvetke Jerin (junij 2019) in Cesta kozjanskega odreda (2020)

foto: Simbio