Novi pristopi k učinkovitejši pomoči družinam v stiski


V celjskem centru za socialno delo, ki deluje še na območju Vojnika, Štor in Dobrne, že nekaj časa primanjkuje kadrov za področje varstva družine, saj trenutno delujejo le tri socialne delavke za omenjeno področje.

Olga Bezenšek Lalić, direktorica centra za socialno delo v Celju je za Večer povedala, da trenutno stanje zaposlenih za področje prve socialne pomoči v družini zadostuje le za gašenje požarov. Za obvladovanje celotne populacije v smislu spremljanja družin in dela na terenu, bi potrebovali  še najmanj tri zaposlene. Rešitev vidi v brezposelnih diplomantih s tega področja, ki ne dobijo dela in tudi nimajo možnosti, da bi dobili pripravništvo. Z edukacijo slednjih bi zapolnili vrzeli, ki jih centri občutijo pri delu z družino.

Te ugotovitve so temelj projekta Inovativni pristopi pri zaposlovanju ranljivih skupin za podporo družinam, ki ga je center za socialno delo pripravil z zavodom Socio iz Celja, poleg tega pa je pripravil dokumentacijo za izvajanje projekta Zaposlitvene možnosti za mlade ljudi JOY. Prek tega programa bi ponujali možnosti za pomoč družinam z otroki in starejšim občanom. Projekt so v upanju na potrditev prijavili pri evropski komisiji za socialne zadeve.

Več v Večerovem članku.