Novi prostori ZD Celje na Gregorčičevi bodo kmalu sprejeli prve paciente (foto)


Zaključena je obnova zgradbe na Gregorčičevi ulici 6. Predvidoma konec tega meseca ali v začetku decembra bo tako Zdravstveni dom Celje del svojih dejavnosti preselil v prenovljene, sodobno opremljene prostore in s tem rešil dolgoletno prostorsko stisko.

Projekt je zelo pomemben tako za Celje kot za regijo, saj bo v veliki meri prispeval k še kakovostnejšemu izvajanju zdravstvenih in drugih storitev javnega zdravstvenega zavoda.

Zdravstveni dom Celje zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni skoraj 64.000 občanom iz Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Specialistične in druge zdravstvene storitve nudi zavarovancem in samoplačnikom iz širše celjske regije.

V Zdravstvenem domu Celje so pred selitvijo skrbno pretehtali, katere dejavnosti bi preselili v nove prostore, da bi delo na obeh lokacijah potekalo koordinirano in da bi bili pacienti oziroma uporabniki storitev zadovoljni. Odločili so se, da bo pritličje namenjeno fizioterapiji, prvo nadstropje Centru za krepitev zdravja in razvojnim ambulantam z nevrofizioterapijo, drugo nadstropje pa Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Če bodo kasneje dodatne prostorske potrebe, bodo lahko uredili tudi del mansarde, kjer so zdaj prostori za potrebe administracije.

Obnova vredna skoraj 4 milijone evrov

Obnova 2.500 kvadratnih metrov površin v zgradbi na Gregorčičevi 6, ki jo je Mestna občina Celje pred leti namenila za potrebe Zdravstvenega doma Celje, je stala 3.794.879,97 evrov (z DDV). Ustanoviteljica ZD Celje Mestna občina Celje je prispevala 1.235.758,76 evrov, ostali potrebni denar je iz presežkov iz preteklih let zagotovil Zdravstveni dom Celje.

“Na Mestni občini Celje smo veseli, da smo skupaj z javnim zdravstvenim zavodom uspešno zaključili projekt in v prazne prostore sredi mesta vrnili življenje. Z obnovo smo ohranili stavbno dediščino in obudili spomin na obdobje med leti 1929 in 1931, ko je bila zgradba predelana v zdravstveni dom. Ker spada v registrirano nepremično kulturno dediščino Celja, je prenovo ves čas nadzirala celjska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,” z zadovoljstvom pravijo na MO Celje.

foto: MOC