O trasi tretje razvojne osi bo odločalo Ustavno sodišče


Občina Braslovče bo podprla prizadevanja Združenih civilnih iniciativ Savinjske doline za ustavno presojo trase tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje.

Ko bosta podporo uradno podali še občini Polzela in Šmartno ob Paki bo predlog civilnih iniciativ romal na Ustavno sodišče.

Če bo ustavno sodišče razsodilo v prid Združenih civilnih iniciativ Savinjske doline, bo načrt tretje osi razveljavljen.

Kot je znano je vlada že lani izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug. Zaradi posegov v kmetijska zemljišča je sklepu sicer takrat nasprotoval tudi kmetijski minister.

Takrat so lokalne civilne iniciative, ki že ves čas nasprotujejo tej trasi, podale svoje argumente (preberete jih lahko tukaj) in napovedale tudi pritožbo na ustavno sodišče. Prepričani so namreč, da je vladina odločitev slaba iz regionalnega, prometnega, okoljskega in finančnega vidika. Izbrali so jo na podlagi študije variant, ki je dokazano temeljila na prirejenih in celo napačnih podatkih.

Sedaj pa je, kot poroča Novi tednik, postalo tudi uradno jasno, da bo občina Braslovče podprla prizadevanja Združenih civilnih iniciativ Savinjske doline za ustavno presojo zakonitosti Državnega prostorskega načrta v delu, ki se na naša na predvideno traso hitre ceste F2-2 med Šentrupertom in Velenjem, so na zadnji seji sklenili braslovški svetniki.

Župan občine Braslovče Branimir Strojanšek bo tako skupaj z županoma občin Polzela in Šmartno ob Paki uredil vse potrebno za vložitev navedene zahteve ter jo vložil in zastopal pred ustavnim sodiščem. Podporo morajo sicer uradno sprejeti še v občinah Polzela in Šmartno ob Paki.

Podpornik iniciative Urban Jeriha je ob tem povedal “Če prebivalci vložijo takšno pobudo, jo prezasedeno ustavno sodišče lahko zlahka zavrže. Če zadevo podajo občine, jo ustavno sodišče mora obravnavati. Občine imajo tukaj mnogo večjo moč kot posamezniki.” Dodal je, da bi uspeh na ustavnem sodišču pomenil, da se postopek priprave Državnega prostorskega načrta ustavi in da se ponovno opravi študija variant, s katero bi izbrali najboljšo traso in popravili vse napake.