Ob dnevu Civilne zaščite pregled dela v preteklem letu in podelitev priznanj najzaslužnejšim


1. marca obeležujemo dan Civilne zaščite. To je praznik vseh, ki v Republiki Sloveniji skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dan vseh, ki ob razmerah, ko nas ogrožajo naravne in druge nesreče poskrbijo za učinkovito ukrepanje, varujejo človeška življenja, skrbijo za naše premoženje in preprečujejo usodne posledice za okolje.

Ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju poteka državna prireditev ter podelitev nagrad in priznanj. Regijska prireditev bo 10. marca 2022 v Celju.

Dan Civilne zaščite v Sloveniji obeležujemo od leta 1992. Letos torej mineva okroglih 20 let.

“Zavedamo se, da vaš oz. naš vsakdanjik ni praznik. Dejstvo je, da naravne in druge nesreče pomenijo precejšnjo grožnjo naši varnosti. Kljub obsežni preventivi jih je vsako leto veliko. Narava je še vedno, ne glede na vse civilizacijske dosežke, zelo nepredvidljiva. Vedno znova nam pokaže, kako ranljivi smo. Res pa je tudi, da se v njihovo reševanje in ukrepanje vsako leto vključuje tudi vse več reševalcev in reševalk različnih znanj,” je ob prazniku dejal Janez Melanšek, poveljnik Civilne zaščite za Zahodno Štersko in eden izmed prejemnikov državnega Spominskega znaka za požrtovalnost v boju proti covidu-19.

Tudi obdobje od lanskega praznika do danes je v Zahodnoštajerski regiji zaznamovala epidemija covida-19 ter več naravnih in drugih nesreč. Zelo zahtevno je bilo obvladovanje epidemije ter usklajevanje vseh ukrepov in nalog, pri čemer so aktivno sodelovali pripadniki vseh struktur v 33 občinah.

Pestro leto za CZ ZŠ

Do vključno z 19. 4. 2021 je bilo v delovodniku Štaba CZ ZŠ zabeleženih 1063 dogodkov ter izdelanih 240 dnevnih poročil. Od razglasitve epidemije, 19. 10. 2020 do vključno 15. 6. 2021, je bilo v Zahodno Štajerski regiji 32.726 primerov potrjenih okužb z novim koronavirusom.

183 dni na regijskem nivoju oz. izpostavi Celje, v številkah:

 • v delo vključeni vsi možni delavci izpostave (5 delavcev), razen delavcev ReCO, ki je izvajal redno dejavnost;
 • 366 dni javni uslužbenci (povprečno 1,5 JU na dan),
 • 33 dni člani ŠCZ ZŠ (sobote, nedelje in prazniki v času od 19.10.2020 – 30.1.2021),
 • 281 dni pripadniki CZ (povprečno 1,1 pripadnika na dan),
 • skupaj 647, kar je povprečno 2,7 na dan;
 • v 33 občinah vključeno 913 povprečno 162 na dan,
 • v ZD, SB, domove za VO namestili 29 zabojnikov,
 • izdali v tem letu cca 2 milijona obvezne varovalne opreme.

Z izdajo obvezne varovalne opreme so nadaljevali tudi jeseni, ko so razdelili še okoli 0,5 milijona kosov opreme.

ReCO Celje je v letu 2021 na telefonski številki 112 sorejel 99.401 klic (62.875 vhodnih klicev, 36.526 izhodnih klicev) in obravnaval 2.406 izrednih dogodkov, in sicer:

 • 442 požarov,
 • 294 nesreč v cestnem prometu,
 • 286 neurij (poplava, močan veter),
 • 62 sproščanj nevarnih plinov,
 • 32 težjih delovnih nesreč,
 • 79 reševanj obolelih oseb, od tega 39 HNMP,
 • 21 nesreč pri športnih aktivnostih,
 • 11 zemeljskih plazov,
 • 1179 nesreč iz ostalih kategorij.

Opravljenih je bilo 39 helikopterskih prevozov, zabeležili pa so tudi pet dogodkov velikega obsega, in sicer:

 • februarja 2021 požar na Mozirski koči,
 • maja 2021 neurje z močnimi nalivi, ki je prizadelo 7 občin,
 • julija 2021 neurje z nalivi in močnejšim vetrom, prizadetih 11 občin,
 • novembra 2021 požar mizarstva Kovač v občini Mozirje.

V letu 2021 smo imeli v naši regiji šest večjih naravnih nesreč. V leto 2021 se je prenesel tudi celoten postopek ocenjevanja škode za nesrečo potres, ki je bila 29. 12. 2020.  Izvesti je bilo treba popise, oglede na terenu ter vnos škode v AJDO, in sicer:

 • potres V. stopnje po EMS, 12.2020 v 23 občinah (617 vlog, večina kulturnih in sakralnih objektov) škoda 1,95 milijona EUR;
 • pozeba, april 2021 v 21 občinah, (škoda je ocenjena na 3,81 milijona EUR;
 • neurje s poplavami, 18.7.2021, 21 občin, škoda 3,27 milijona EUR.
Praznik priložnost za poklonim vsem, ki nesebično pomagajo

Številke kažejo na razsežnosti nesreč in potrjujejo veliko angažiranost vseh, pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč. Sile za zaščito, reševanje in pomoč v Zahodnoštajerski regiji, v kateri je 5517 prostovoljnih, 240 poklicnih in 3715 dolžnostnih pripadnikov CZ, so se učinkovito spopadle pri  ukrepanju, reševanju in pomoči v vseh naravnih in drugih nesrečah. S svojim delom so najboljši dokaz temeljne človeške solidarnosti, vrline, ki je pripravljena vedno priskočiti na pomoč.

V Republiki Sloveniji imamo sodoben in učinkovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Bistvo sistema pa so ljudje, prostovoljci, pripadniki, in drugi, ki sočloveku pomagajo, da ob ujmah in drugih nesrečah bistveno lažje preživijo najtežje trenutke, ki si prizadevajo, da iz nesreč izidemo s čim manj posledicami in čim manjšo škodo na premoženju. Vse odlikujejo velike človeške lastnosti: prostovoljstvo, solidarnost in ljubezen do bližnjega.

Dan Civilne zaščite je tradicionalno tudi priložnost za podelitev priznanj najzaslužnejšim ter zahvalo vsem poklicnim in prostovoljnim reševalcem, pripadnikom Civilne zaščite, pa tudi ostalim strukturam (policistom in vojakom) za napore in prizadevanja pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Prejemniki letošnjih priznanj CZ v ZŠ regiji
Posameznik – priimek Posameznik – ime Operativni sestav Področje delovanja Priznanje
BERCKO LUKA PGD Rogaška slatina Poveljnik GEŠP in Namestnik poveljnika GZ Šmarje pri Jelšah Bronasto (2022)
BREZOVNIK MIRKO CZ PGD Šmartno ob Dreti Poveljnik GZ ZSD Bronasto (2022)
FUNTEK TOMAŽ Štab CZ Občina Luče Poveljnik štaba CZ Občine Luče Bronasto (2022)
KOVAČIČ REBEKA Štab CZ za Zahodno Štajersko Član štaba /Veterinarstvo Bronasto (2022)
LESKOVŠEK ZORAN Štab CZ za Zahodno Štajersko Član štaba SV/ Bronasto (2022)
LIPNIKAR DARJA Štab CZ MO Velenje Sekretarka RKS OZ Velenje Bronasto (2022)
NOVAK TONI CZ PGD Okonina Tajnik GZ ZSD Bronasto (2022)
PEVEC TATJANA Regijska komisija za ocenjevanje škode Članica RKOŠ Celje Bronasto (2022)
PIŽORN GAŠPER Gasilsko poveljstvo Občine Žalec Gasilski poveljnik sektorja I. GP Občine Žalec Bronasto (2022)
POGOREVC ANDRAŽ Štab CZ Občine Vitanje CZ Občina Vitanje Bronasto (2022)
ŠOLAR MATJAŽ GZ Celje, PGD Trnovlje Namestnik poveljnika GP MO Celje, namestnik poveljnika PGD Bronasto (2022)
VAVDI UROŠ Reco Celje operater V. v ReCO Celje Bronasto (2022)
VERHOVŠEK DEJAN Operativni gasilec PGD Draža vas CZ Slovenske Konjice Bronasto (2022)
ŠPILER BOJAN ReCO Celje/PGD Laško ReCO Celje /predsednik PGD Laško Srebrno (2022)
Bronasto (2017)
FIJAVŽ VLADIMIR poveljnik CZ občine Slovenske Konjice poveljnik cz Občine Slovenske Konjice Plaketa (2022)
Zlato (2011)
Srebrno (2005)

Bronasti priznanji za enkratno dejanje dobita Kroflič Matjaž, operativni gasilec PGD Vinska Gora, ki je samoiniciativno priskočil na pomoč in s pravilnimi postopki oživljanja in uporabe AED do prihoda NMP rešil osebi življenje ter Koprivnikar Urban, bolničar, ki je na izletu priskočil na pomoč moškemu, ki je doživel zastoj srca, ga oživljal, oskrbel, poklical 112.

Plaketo CZ za 140 let delovanja prejme PGD Rečica ob Savinji (l. 1882), za 120 let delovanja pa PGD Latkova vas (l. 1902).

Srebrni znak CZ za 110 let delovanja prejme PGD Celje Gaberje (l. 1912), za 100 let delovanja pa PGD Ljubečna, PGD Ponikva in PGD Ložnica pri Žalcu (vsi ustanovljeni l. 1922).

Kdo so dobitniki državnih priznanj in nagrad ob dnevu Civilne zaščite, najdete TUKAJ.