Ob dvorcu Lanovž bosta zrasla nova objekta. A ne še kar takoj


Nekdaj stara graščina Celjskih grofov, obkrožena s parkom starih dreves, ki je začela propadati nekje na začetku 90. let, ko so iz nje izselili še zadnje prebivalce, je danes Specialistična klinika Dvorec Lanovž. Objekt je preporod doživel leta 2018, ko je svoja vrata odprl kot specialistična klinika.

Zdaj se obeta, da bosta ob njem zrasla še dva objekta: eden s specialistično kliniko z ambulantami, drugi pa bi lahko služil v poslovno- trgovske namene. Pa vendar ne kar čez noč.

Danes v Specialistični kliniki Dvorec Lanovž deluje kompletna radiološka obravnava, medicina dela, prometa in športa, letalska medicina, internistično-kardiološka, ginekološka, ortopedska in psihološka ambulanta. Opravljajo pa tudi celovite managerske preglede. Prav tako, so pod njihovo streho ortodont, fizioterapija in laboratorijske storitve s širokim naborom laboratorijskih preiskav.

Januarja so dodali še dve novi ambulanti, in sicer urologijo in nevrologijo z vrhunskima specialistoma z omenjenih področij, v načrtu pa je še nekaj novosti.

Direktor specialistične klinike Dvorec Lanovž d.o.o. Aleš Osredkar je potrdil, da je predmet izdelave OPPN Dolgo polje zahod – območje DPZ-5-1, ki sta ga vložili podjetji Cetis d.d. in CEP, d.o.o.  Gre za vzpostavitev prostorskih pogojev za gradnjo medicinskega centra kot specialistične klinike z ambulantami in heliportom na strehi, kar predstavlja širitev že obstoječe dejavnosti klinike Dvorec Lanovž ter možnost gradnje novega poslovno – trgovskega objekta.

Kot pravi Osredkar, se načrtovani stavbi tlorisno in višinsko prilagajata obstoječim v bližnji okolici, za kar je bilo dano tudi soglasje Ministrstva za kulturo, ki ščiti podobo dvorca Lanovž in njegovo parkovno okolico. Obenem pa v tem trenutku podjetji Cetis d.d. in CEP, d.o.o. ne načrtujeta nobene nove investicije na območju Dolgo polje zahod – območje DPZ-5-1.”

Povedano drugače, spreminja se občinski podrobni prostorski načrt, ampak vsaj dve do tri leta se novih objektov še ne bo gradilo.

Podjetje CEP d.o.o., katerega primarna dejavnost je sicer Zbiranje in predelava odpadnih surovin, je v lastništvu zakoncev Urbana in Sabine Majcen, slednja pa je tudi med solastniki Medicinskega centra Dvorec Lanovž.

Medicinski center Dvorec Lanovž sicer že zdaj zajema 1200 kvadratnih metrov uporabnih površin. Zaposlenih je 15 zdravnikov, sodelujejo pa s petdesetimi zdravniki po vsej državi. V letu 2020 so ustvarili 813 tisoč evrov prometa in 59 tisoč evrov čistega dobička.

L. K.