Ob občinskem prazniku župan Bojan Šrot predstavil nagrajence in pomembnejše projekte (video)


Na tradicionalni novinarski konferenci ob občinskem prazniku, ki ga v Celju obeležujejo 11. aprila, je župan MOC Bojan Šrot predstavil letošnje občinske nagrajence, najpomembnejše projekte občine, ob koncu pa tudi odgovoril na nekatera aktualna vprašanja.

Letos bodo podelili zlatega, dva srebrna, tri bronaste in dva kristalna grba 

Župan je uvodoma izpostavil prejemnike letošnjih grbov, o čemer smo že poročali in si lahko več preberete tukaj (klik!). Na osrednji prireditvi ob prazniku Mestne občine Celje, ki bo 11. aprila v Narodnem domu, bo tako podelil zlati celjski grb, dva srebrna, tri bronaste in dva kristalna celjska grba.

Med lanskim in letošnjim praznikom MOC številne investicije in projekti MOC

Šrot je ob tej priložnosti podrobneje predstavil večje projekte, ki so v teku in sicer obnovo Muzejskega trga, ki naj bi bila končana junija, čemur bo MOC namenila slabi milijon evrov, ob tem pa še izgradnjo telovadnice pri I. Osnovni šoli, ki naj bi bila končana do konca leta 2017:

 

Med večjimi projekti so še obnovitvena dela Pelikanove poti na Stari grad Celje, pred kratkim pa so vzpostavili pokopališko-informacijski sistem. Župan Šrot je izpostavil tudi projekte t.i. zelene infrastrukture, med katerimi zagotovo primarno vlogo zavzema celovita ureditev Šmartinskega jezera.

Občina ob jezeru pravkar gradi nove sanitarije, ki vključujejo tudi uporabo tuša in previjalne mizice, prijazne bodo invalidom, dela naj bi zaključili v aprilu. Vrednost bo znašala okrog 80.000 evrov. Ob tem je Šrot dodal, da ne vidi MOC kot nekega podjetnika, ki bi izvajal turistično in rekreacijsko dejavnost, meni pa, da je potrebno, da MOC zgradi potrebno infrastrukturo in tudi kakšne prostorske akte, ob vsem tem pa pričakuje kakšno zasebno pobudo in zasebni kapital, ki bi razvijala turizem, rekreacijo in vse ostalo.   

Ob vsem tem pa je Šrot izpostavil projekte in dela, ki so že zaključena oz. predana namenu:

 

Med večjimi projekti MOC v prihodnje pa spada energetska sanacija stavb, kar 25 predlaganih objektov, za uresničitev česar bo občina v okviru javno-zasebnega partnerstva oziroma energetskega pogodbeništva sklenila poslovno sodelovanje z najboljšim ponudnikom. Prijave bodo zbirali do 10. aprila.

Dogovori o obvozni cesti v smeri sever – jug

Ob koncu konference pa je župan Bojan Šrot odgovarjal na druga aktualna vprašanja, med katerimi je bilo tudi vprašanje obvozne, delno tunelske ceste v smeri sever – jug oz. od Tehnopolisa do Polul. Omenil je nedavni konstruktivni sestanek s predstavniki državne direkcije za infrastrukturo, kjer so sklenili dogovor, da bo direkcija za to cesto pripravila investicijski projekt:

 

Črpanje evropskih sredstev se nadaljuje

Tudi MOC si, kot ostale slovenske mestne občine, prizadeva za izvedbo različnih projektov za izboljšanje in razvoj okolja svojih meščanov. Za razvoj so po besedah župana Šrota bistvenega pomena evropska sredstva, ki so na voljo v finančni perspektivi 2014-2020. Trenutno je na voljo mehanizem celostnih teritorialnih naložb (CTN), iz naslova katerega je MOC na voljo 12,4 milijona evrov.

Po mehanizmu CTN se sofinancirajo ukrepi energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti, trajnostne mobilnosti in izboljšanja urbanega okolja. Sredstva so namenjena izvedbi toplotne izolacije ovoja stavbe in zamenjavi stavbnega pohištva, preprečevanju toplotnih mostov, vgradnji energetsko učinkovitih ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov in sistemov energetskega upravljanja. 

Na Mestni občini Celje se bodo na povabilo ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov urbane prenove predvidoma odzvali s projektoma Celovite obnove javnih stanovanj v lasti Nepremičnin Celje in Generator. Pri celoviti obnovi javnih stanovanj v lasti Nepremičnin Celje gre za prenovo 26 stanovanj na različnih lokacijah (Cankarjeva ul., Glavni trg, Pohorska ulica, Ulica bratov Vošnjakov idr.). Prenovljenih bo 1.250 m2 stanovanjskih površin. Dela se bodo predvidoma izvajala v letu 2018.

Na novinarski konferenci so bili prisotni tudi podžupanja Darja Turk, direktorica občinske uprave Ingrid Mastnak in vodje nekaterih oddelkov in služb na MOC.
Na novinarski konferenci so bili prisotni tudi direktorica občinske uprave Ingrid Mastnak (prva z leve), podžupanja Darja Turk (druga z leve) ter vodje nekaterih oddelkov in služb na MOC.

Projekt Generator pa bo zajemal obnovo stavbe Gubčeva 1 (prej veleblagovnica T) in vsebinski program. V projektu bo izvedena ureditev zgornjih treh nadstropij in treh medetaž. Vsebina bo namenjena vsem generacijam od predšolske mladine do odraslih, zagonskih in visokotehnoloških podjetij ter drugih subjektov s področja tehnologij z višjo dodano vrednostjo. 

Projekt se bo oblikoval v tesnem sodelovanju z lokalnimi osnovnimi in srednjimi šolami ter gospodarstvom. Izvedba projekta se bo predvidoma odvijala v letih 2018 in 2019.

novinarska_praznik_moc_2017_3

120 let Narodnega doma tema letošnjih poslikav Galerije na prostem

Že 21. leto zapored pa bodo pripravili tudi Galerijo na prostem. Predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki in mladi iz Celja so tudi letos slikali panoje na določeno temo, letos je to 120 let Narodnega doma v Celju.

Predlogi za teme poslikav prihajajo iz krogov šol, vrtcev, s strani lokalnih kulturnikov in zgodovinarjev. Pri letošnjih poslikavah je sodelovalo 32 ustanov (vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaški dom Celje, Celjski mladinski center in Zavod Za vas živim). Poslikave je ustvarjalo 176 mladih slikarjev ob pomoči 44-ih mentorjev.

Poslikave bodo krasile mesto na 32-ih lokacijah (na območju severne vezne ceste, v Ipavčevi ulici, na Mariborski cesti, na Dečkovi cesti pri Celjskem sejmu, na Kersnikovi ulici, na Ljubljanski cesti).

Prireditve ob občinskem prazniku vse do 21. aprila

Sicer so se prireditve ob občinskem prazniku, ki jih lahko spremljate v našem koledarju dogodkov v desnem stolpcu že začele in bodo trajale do 21. aprila.hokej-polsi-klik