Ob zapletih s cepivom AstraZeneca: koliko šolnikov na Celjskem si je premislilo in koliko jih je moralo na bolniško

16. 03. 2021 20:57

Zapleti okrog cepiva AstraZenece v nekaterih evropskih državah so se odrazile tudi v interesu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju za cepljenje. Kljub temu osip zainteresiranih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na Celjskem ni bil tako drastičen. Nekateri zavodi pa pred prekinitvijo cepljenja z AstraZeneco, ki “pripada” šolnikom, niso še niti prišli na vrsto.

Preverili smo koliko tistih, ki so sprva izkazali interes, se je naposled odločilo, da se cepljenja zaenkrat ne udeleži ter koliko šolnikov, ki se je cepilo, je zaradi stranskih učinkov ostalo na bolniškem dopustu.

Slovenija se je včeraj pridružila številnim državam, ki so iz preventivnih razlogov prekinile cepljenje s cepivom AstraZenece. Razlog je nekaj primerov pojava krvnih strdkov, ki časovno sovpadajo s cepljenjem. Povezava nastanka strdkov sicer ni dokazana, a so se mnoge države preventivno vseeno odločile, da cepljenje prekinijo in počakajo na dodatne usmeritve in rezultate preiskav primerov s strani Evropske agencije za zdravila.

Tudi stališče slovenske Posvetovalne skupine za cepljenje, ki jo vodi Bojana Beović, glede cepljenja s cepivom AstraZeneca ostaja nespremenjeno. “Po do sedaj znanih podatkih je cepivo varno. Pogostost tromb-emboličnih dogodkov, ki so se pojavili v časovni povezavi s cepljenjem v nekaterih državah, po dosedanjih ocenah ne presega pogostosti v splošni populaciji. V Sloveniji takih dogodkov zaenkrat nismo zabeležili, skrbno pa spremljamo neželene učinke po cepljenju pri nas in poročila Evropske agencije za zdravila (EMA), ki analizira take dogodke iz drugih držav,” so zapisali.

V EU in Združenem kraljestvu je bilo zaznanih 15 primerov venske tromboze in 22 primerov pljučne embolije, cepljenih pa je bilo več kot 17 milijonov ljudi. Pričakovana mesečna pojavnost pri starejših od 80 let je 1097 primerov na milijon ljudi in nato pada s starostjo. Pogostost v splošni populaciji pa je od 100 do 200 primerov na milijon ljudi. Težave zaradi krvnih strdkov se sicer pogosto pojavljajo tudi pri prebolevanju covida-19.

V Sloveniji doslej še ni bil obravnavan primer pojava krvnega strdka, ki bi časovno sovpadal s cepljenjem. Dokazov o povezavi med cepljenjem s cepivom AstraZenece in pojavom krvnih strdkov zaenkrat sicer ni.

Ob zapletih s pojavom krvnih strdkov v nekaterih evrospkih državah, so pri nas, na vrhuncu množičnega cepljenja šolnikov s cepivom tega britansko-švedskega proizvajalca, z nekaterih šol začeli poročati o hudih stranskih učinkih po cepljenju, zaradi katerih so ponekod morali celo odpovedati pouk. V večini primerov je sicer šlo za glavobole, bolečine v mišicah in povišano telesno temperaturo. Torej stranske učinke, ki so opisani v protokolu ob uporabi cepiva AstraZeneca.

A celotno dogajanje je seveda pustilo posledice, saj se je del za cepljenje zainteresiranih šolnikov, ki cepiva še ni prejel, odločil iz preventivnih razlogov odkloniti cepljenje. Naposled pa je bilo to tako in tako začasno prekinjeno.

Kakšen je bil odziv na težave s cepivom AstraZeneca v vzgojno-izobraževalnih zavodih na Celjskem

Do cepljenja so bili upravičeni le zaposleni, ki še niso preboleli covida-19. Do tega pa zaenkrat niso upravičeni tisti, ki so bolezen že preboleli. Nižji deleži so lahko tako tudi posledica tega, da je na določeni šoli velik del zaposlenih covid-19 že prebolel. Prav tako se del zaposlenih ni cepil bodisi zaradi akutnih bodisi zaradi kroničnih zdravstvenih stanj.

Aktiv ravnateljev celjskih osnovnih šol

Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Jože Berk nam je sporočil, da so nekateri ravnatelji celjskih osnovnih šol poročali o nekaterih, zaradi stranskih učinkov po cepljenju, odsotnostih delavcih – odsotnih je bilo med 1 % in 6 % zaposlenih na posamezni šoli.

Stranski učinki so bili pričakovani: povišana temperatura, glavobol, bolečine v mišicah, slabo počutje. Nihče pa zaenkrat ni poročal o hujših učinkih. Nekateri zaposleni so bili po cepljenju povsem brez stranskih učinkov, nekaj pa jih je imelo kratkotrajne učinke, ki so hitro izzveneli in so lahko v ponedeljek prišli na delo. Pouk ni odpadel na nobeni šoli, saj se je cepljenja udeležilo manjše število šolnikov od prvotno prijavljenih.

I. gimnazija v Celju

Na I. gimnaziji v Celju je bilo za cepljenje prijavljenih 56 (70 % vseh) zaposlenih. Cepljenju se je odpovedalo 16 zaposlenih oseb. Zaradi nekoliko močnejših stranskih učinkov je bilo z dela za kratek čas odsotnih 5 zaposlenih.

Hujših stranskih učinkov od pričakovanih ni bilo, so jih pa imeli skoraj vsi cepljeni, le 3 zaposleni so bili brez stranskih učinkov.

Gimnazija Celje – Center

Na Gimnaziji Celje – Center se je cepilo 45 učiteljev od 48, ki so izkazali interes. Trije se niso cepili, ker so bili bolni.

Večina cepljenih je dobila blažjo reakcijo, 4 pa malo bolj trdovratno, tako da so v ponedeljek delali od doma, v torek pa so že bili na delovnem mestu. Stranski učinki so bili v skladu s tistimi navedenimi v protokolu ob uporabi cepiva AstraZeneca.

ŠC Celje

Na ŠC Celje je bilo za prvo cepljenje v soboto, 13. 3. 2021, prijavljenih 174 zaposlenih. Cepilo se je 20 prijavljenih manj (gre predvsem za starejše zaposlene). Zaradi stranskih učinkov je bilo z dela odsotnih 10 zaposlenih. Na ŠC Celje so bili sicer nekateri zaposleni cepljeni že prej, več kot 20 pa jih je covid-19 že prebolelo.

Ekonomska šola Celje

Na Ekonomski šoli Celje se je od 45 strokovnih delavcev (68 % vseh), kolikor jih je najprej izkazalo interes, cepilo 36 strokovnih delavcev. V ponedeljek, po cepljenju, so bili bolniško odsotni štirje zaposleni oz. 10 % cepljenih. V torek so vsi že vrnili na delovno mesto. Zaposleni so imeli stranske učinke opisane v protokolu po uporabi cepiva. Nihče ni imel hujših stranskih učinkov.

OŠ Primoža Trubarja Laško

Na OŠ Primoža Trubarja Laško se je od 127 zaposlenih v petek, ko je bilo organizirano cepljenje, cepilo 29 učiteljev. Že pred tem so se cepili 4 zaposleni, torej je bilo skupaj cepljenih 33 učiteljev oz. okoli 26 % vseh.

Po cepljenju, ki je sicer potekalo na petek, ni nihče potreboval bolniškega dopusta. Je pa večina imela stranske učinke (slabše počutje, glavobol, povišana telesna temperatura), ki pa so med vikendom izzveneli. Nihče pa ni imel zelo hudih stranskih učinkov.

Na Primoža Trubarja Laško je sicer bolezen covid-19 prebolelo že 17 učiteljev (nihče se ni okužil v šoli). Tem cepljenje zaenkrat še ne pripada. Na šoli pričakujejo, da se bo v prihodnje za cepljenje odločilo še več njihovih učiteljev.

OŠ Ljubečna

Na OŠ Ljubečna se je cepilo 35 od 38 prijavljenih zaposlenih. Trije prijavljeni delavci se niso udeležili cepljenja, 13 zaposlenih na šoli je sicer že prebolelo covid-19.

Po opravljenem cepljenju je bila zaradi hujše reakcije odsotna ena zaposlena oseba. Pri večini delavcev so se pojavili pričakovani stranski učinki, izrazito hujših pa ni bilo.

OŠ Štore

Na OŠ Štore je interes za cepljenje izkazalo 15 zaposlenih (18 % vseh). Zaradi sobotnega cepljenja je bila bolniško odsotna ena zaposlena oseba. Hujše stranske učinke je imelo 6 delavcev.

OŠ Vojnik

Na OŠ Vojnik se je cepilo 12 zaposlenih, kar predstavlja 17,5 % vseh. Podoben delež zaposlenih je okužbo že prebolel.

Ker je bilo cepljenje v soboto, in so reakcije v večjem obsegu bile prisotne v nedeljo, so v ponedeljek bili odsotni 4 zaposleni. Stranske reakcije so bile sicer pričakovane.

OŠ Blaža Kocena Ponikva

Na OŠ Blaža Kocena sta od 16 (50 % vseh) zainteresiranih zaposlenih cepljenje naknadno odpovedali dve zaposleni osebi. Dva zaposlena sta covid-19 že prebolela.

Po cepljenju, ki je sicer potekalo na petek, ni nihče potreboval bolniškega dopusta. So pa nekateri imeli stranske učinke, ki pa so med vikendom izzveneli.

OŠ Slivnica pri Celju

Na OŠ Slivnica pri Celju je interes za cepljenje izkazalo 17 zaposlenih oseb, polovica teh pa je cepljenje naknadno odklonila zaradi poročanja o zapletih s cepivom AstraZeneca.

Po cepljenju, ki je sicer potekalo na petek, ni nihče od cepljenih potreboval bolniškega dopusta. Prav tako niso bili obveščeni o kakšnih hujših stranskih učinkih.

OŠ Hruševec Šentjur

Na OŠ Hruševec je bilo za cepljenje prijavljenih 27 zaposlenih oseb, dve od teh sta zboleli pred cepljenjem (ne za covidom-19), zato nista mogla pristopiti k cepljenju, Eno osebo so na cepljenju zavrnili, saj je minilo premalo časa od okrevanja po obolenju z boleznijo covid-19. Cepljenih je bilo tako 24 zaposlenih oseb.

Po cepljenju, ki je sicer potekalo na petek, ni nihče potreboval bolniškega dopusta. Je pa imela četrtina cepljenih (6) močnejše reakcije (mrzlica in povišana telesna temperatura), ki pa so med vikendom izzvenele.

OŠ Planina pri Sevnici

Na OŠ Planina pri Sevnici so se cepili vsi, ki so se za cepljenje odločili. Cepljena je polovica kolektiva. Veliko zaposlenih je sicer covid-19 že prebolelo.

Po cepljenju, ki je sicer potekalo na petek, ni nihče potreboval bolniškega dopusta. Je pa imelo 5 zaposlenih oseb (skoraj petina vseh) stranske učinke, ki pa so med vikendom izzveneli.

I. OŠ Rogaška Slatina

Na JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina se je v ponedeljek, 15. 3. 2021, cepilo 16 zaposlenih oseb. Dve osebi sta cepljenje zavrnili. 9 zaposlenih oseb oz. 56 % cepljenih je bila v torek bolniško odsotna zaradi stranskih učinkov navedenih v protokolu ob uporabi cepiva AstraZeneca.

OŠ Šmarje pri Jelšah

Glede na zaplete s cepivom se je na OŠ Šmarje pri Jelšah od prvotno zainteresiranih 40 % zaposlenih za cepljenje odločilo okrog 30 %. Prvi dan po cepljenju je imelo 40 % cepljenih stranske učinke in so bili bolniško odsotni. Zaposleni, ki so bolniško odsotni imajo povišano temperaturo, glavobol in bolečine v mišicah.

OŠ in vrtec Rogatec

Na OŠ Rogatec se je za cepljenje prijavilo 13 zaposlenih. Tri osebe se niso cepile. V Rogatcu so sicer imeli kar precej okužb med zaposlenimi, ti pa do cepljenja niso upravičeni.

Dve zaposleni osebi, od 10 cepljenih, sta dobili povišano temperaturo in bolečine v mišicah. Zaradi tega sta bili bolniško odsotni.

OŠ Dobje

Na OŠ Dobje se je od 20 zainteresiranih cepilo 19 zaposlenih. Cepljenje je odklonila ena zaposlena oseba. Po cepljenju, ki je sicer potekalo na petek, ni nihče od cepljenih potreboval bolniškega dopusta. Prav tako niso bili obveščeni o kakšnih hujših stranskih učinkih.

ŠC Rogaška Slatina

Na ŠC Rogaška Slatina se je v ponedeljek, 15. 3. 2021, cepilo 11 zaposlenih oseb. Dve zainteresirani zaposleni osebi sta cepljenje naknadno odklonili. Četrtina vseh zaposlenih je sicer covid-19 že prebolela.

O reakcijah po cepljenju (mrzlica, povišana temperatura in splošno slabo počutje) je poročalo 6 zaposlenih oseb, vendar so zabeležili le eno bolniško odsotnost po cepljenju. Na ŠCRS pričakujejo, da bodo reakcije hitro izzvenele.

ŠC Šentjur

Na ŠC Šentjur se je za cepljenje proti covidu-19 zaenkrat odločila približno tretjina zaposlenih. Cepljenje so odklonili 4 zaposleni, za cepljenje se jih je odločilo 16. Zaradi cepljenja je še vedno odsotna ena zaposlena. Cepljeni o hujših stranskih učinkih niso poročali.

OŠ Kozje, OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Lesično in OŠ Podčetrtek

Za zaposlene v teh zavodih je bilo cepljenje predvideno za petek, 19. 3. 2021, vendar je bilo zaradi znanih razlogov do nadaljnjega preklicano, zato nam podatkov s teh šol niso mogli posredovati.

Število zainteresiranih Izkazan interes v % Število cepljenih Cepljeni v % Število bolniških odsotnosti Bolniške odsotnosti/cepljeni v %
OŠ Ljubečna 38 72% 35 66% 1 3%
OŠ Planina pri Sevnici 13 60% 13 60% 0 0%
Ekonomska šola Celje 45 68% 36 55% 4 11%
I. gimnazija v Celju 56 70% 40 50% 5 13%
Gimnazija Celje – Center 48 51% 45 48% 4 9%
OŠ Blaža Kocena Ponikva 16 50% 14 44% 0 0%
I. OŠ Rogaška Slatina 18 49% 16 43% 9 56%
ŠC Rogaška Slatina 13 50% 11 42% 1 9%
OŠ Dobje 20 44% 19 42% 0 0%
OŠ Šmarje pri Jelšah / 40% / 30% / 40%
ŠC Šentjur 19 33% 16 28% 1 6%
OŠ Primoža Trubarja Laško / / 33 26% 0 0%
OŠ Slivnica pri Celju 17 36% 9 19% 0 0%
OŠ Štore 15 18% 15 18% 1 7%
OŠ Vojnik / / 12 18% 4 33%
OŠ in vrtec Rogatec 13 18% 10 14% 2 20%
OŠ Hruševec Šentjur 27 / 24 / 0 0%
ŠC Celje 174 / 154 / 10 6%

B.S., foto: pixabay

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
158 queries in 5,541 seconds.