Obisk okoljskega ministra v Celju: Sanacija igrišč v Celju se bo nadaljevala, konkretne rešitve tudi za celjsko kotlino


V Celju se je danes mudil minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, ki si je skupaj z županom Mestne občine Celje Bojanom Šrotom ogledal obnovljeno igrišče pri Vrtcu Zarja (Ringa Raja) na Nušičevi ulici.

Ob tem je minister za okolje in prostor povedal tudi, da bodo kljub posledicam epidemije in prihajajoči recesiji s sanacijami igrišč nadaljevali in da imajo konkretne rešitve tudi za sanacijo celjske kotline.

Mestna občina Celje je že leta 2017 začela s projektom zamenjave zemljine na igriščih celjskih javnih vrtcev. Takrat so se odločili, da bodo z lastnimi sredstvi postopoma zamenjali zemljino na vseh igriščih celjskih javnih vrtcev razen na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so izmerjene vrednosti analiziranih težkih kovin pod mejnimi vrednostmi in na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ki je  urejen na umetni masi.

Za tak ukrep so se takrat odločili na podlagi končnega poročila Kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih celjskih vrtcev, iz katerega je izhajalo, da so z izjemo zgoraj omenjenih igrišč na vseh ostalih  presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka. Na nekaterih igriščih je presežena tudi kritična vrednost za arzen.

Novo, neonesnaženo zemljino  za oba vrtca, ki so ju sanirali, so pripeljali iz višje ležečega naselja Rupe v Šmartnem Rožni dolini. Pogodbena vrednost sanacije zemljine in zunanje ureditve območja vrtca na Aljaževem hribu je znašala 99.599,16 evrov. Če prištejemo še stroške izdelave projekta za izvedbo, strokovnega svetovanja pri izvedbi del ter analiz zemljine, je vrednost celotnega projekt znašala nekaj manj kot 125.000. Sanacija vrtčevskega igrišča na Hudinji (izvedba del) je Mestno občino Celje stala 169.303 evrov.

Danes si je sanirane vrtce v Celju ogledal minister Vizjak

Danes je Celje obiskal minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Veseli, da je Ministrstvo za okolje in prostor prepoznalo pomen okoljske sanacije igrišč celjskih javnih vrtcev in prevzelo projekt (vseh 10 igrišč pri vrtcih naj bi bilo saniranih do leta 2022), prav tako, da aktivno išče rešitve za nujno potrebno sanacijo okoli 17 hektarov velikega območja Stare Cinkarne, ki zaradi nekdanje industrije predstavlja za naše mesto velik okoljski problem, ki ga sami kot lokalna skupnost finančno ne bi mogli izpeljati. Enako velja za okoljsko sanacijo celotne celjske kotline.

img_7108m

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor: »S tem obiskom želim simbolno izraziti pomen aktivnosti, ki smo jih začeli in jih bomo nadaljevali tukaj v Celju. Okoljske posledice industrije iz preteklosti, ko se je bistveno manj polagalo pozornosti onesnaževanju okolja, so povzročile to, kar danes v Celju v veliki meri občutite. Zelo pomembno je nadaljevati to sanacijo tam, kjer onesnaženje vpliva na otroke. V dveh vrtcih smo sanacijo zaključili, kljub posledicam, ki jih je epidemija povzročila slovenskemu gospodarstvu in prihajajoči recesiji, bomo s temi sanacijami nadaljevali. Zelo pomembno je, da so moji predhodniki prepoznali ta projekt in da ga zdaj nadaljujemo – tudi na drugih projektih, ki so pomembni za sanacijo celjske kotline. Župan je s sodelavci že obiskal ministrstvo, imamo konkretne rešitve in verjamem, da jih bomo lahko v prihodnjih mesecih in  letih izvedli. Številne izzive bomo reševali korak po korak. Potrebno je ustvariti določene pogoje na ministrstvu, v naši regulativi, predvsem, kako bomo ravnali z vsemi zemljinami in odpadki. Rešitve so v primerljivih praksah drugod po razvitem svetu in te moramo prenesti v naš pravni red. Gre za različne tehnološke postopke, s katerimi lahko onesnaženo, odpadno zemljino predelamo v gradbene proizvode in posledično uporabljati na primernih sanacijskih projektih. O tem razmišljamo in verjamem, da bomo uspeli to izvesti. (…) Prilagoditi je seveda potrebno nekaj naše zakonodaje in na tem intenzivno delamo.«

Bojan Šrot, župan: »V Celju smo se zaradi varnosti otrok že pred leti odločili za sanacijo vrtčevskih igrišč. (Zamenjali smo zemljino na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Hudinji, leta 2018 v času poletnih počitnic pa še na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu, op.a.) Gre za veliko, obsežno, finančno in logistično zahtevno nalogo, ki pa je nujna. Vesel sem, da se je v času ministrovanja Jureta Lebana država odločila, da bo pomagala, predvsem v obliki financiranja obnov, prav tako pa je ministrstvo prevzelo izvedbo. Projekt se je nadaljeval tudi v času ministra Zajca in se zdaj nadaljuje v času ministrovanja mag. Andreja Vizjaka. Čaka nas še kar nekaj igrišč. Iskrena hvala ministru, njegovim predhodnikom, in tudi vsem njegovim sodelavcem, zaposlenim v vrtcu in staršem za potrpežljivost ter tistim, ki so dela izvajali in jih nadzirali. Verjamem, da e bodo otroci z veseljem igrali na novem igrišču. Ne gre le za ekološko sanacijo, igrišče je tudi lepše in bolje urejeno. Verjamem, da bo država imela podoben pristop pri sanaciji ostalih okoljskih bremen v Celju, to se mi zdi pošteno do lokalne skupnosti. Stara industrijska bremena so tu pustila podjetja, ki so v času lastninskega preoblikovanja v veliki meri postala državna. Nekorektno bi bilo, da vse to breme preide na občino, ki nenazadnje za to ne prejema nobenih dodatnih sredstev, pa tudi finančno tega nikakor ne zmoremo.

Vesel sem, da so podatki NIJZ dobri, Celjani smo glede obolevnosti za določenimi boleznimi v slovenskem povprečju, ponekod celo pod njim. Ljudje se problemov zavedajo in znajo ravnati v skladu z njimi.«