Obnavlja se primarni vodovod za Celje


Podjetje Vodovod-kanalizacija trenutno obnavlja zelo pomemben cevovod za varnost oskrbe s pitno vodo. Gre za primarni cevovod Frankolovo–Celje, ki transportira vodo iz Vodarne Frankolovo v Celje. Obnavlja se odsek od Ivence proti Frankolovem v dolžini 1855 metrov.

Vodarna Frankolovo je eden izmed treh najpomembnejših vodnih virov za vodovodni sistem Celje. Obstoječi cevovod je zgrajen iz PVC cevi, ki so dotrajane. Material je namreč postal krhek, zaradi česar večkrat letno prihaja do večjih okvar, ki prekinejo dovod vode v vodovodni sistem. Trenutno se obnavlja najbolj problematični odsek cevovoda s cevmi iz duktilne litine. Med gradnjo novega cevovoda se je za nemoteno oskrbo s pitno vodo izvedel nadomestni nadzemni obvod (bypass).

Obnova bo predvidoma zaključena v septembru. Vrednost investicije je ocenjena na 445.849,69 evrov brez DDV.

foto: Vo-Ka