Obnova pol kilometra Trnoveljske ceste z novim postopkom


Danes je bil izvajalec podjetje VOC Celje, d. d., uveden v delo za obnovo Trnoveljske ceste in izgradnjo meteorne kanalizacije (faza I). Dela se bodo predvidoma začela do sredine septembra.

Na 500 metrov dolgem odseku ceste bodo obnovili vozišče, dogradili površine za pešce, uredili cestno razsvetljavo in odvodnjavanje meteornih vod z vozišča. Dela bodo predvidoma trajala 45 zaporednih koledarskih dni.

Obnova vozišča lokalne ceste bo potekala po postopku »hladne reciklaže«, kar v praksi pomeni, da se s posebno gradbeno mehanizacijo zmeljeta obstoječi asfalt in zgornji tamponski ustroj ceste. Na osnovi predhodnih laboratorijskih analiz, ki jih izdela pooblaščeni laboratorij, se v postopku dodajata penjeni bitumen in cement, s čimer se dosega velika nosilnost novega ustroja vozišča, ki se naknadno še asfaltira. To bo prva obnova ceste v Mestni občini Celje po tem postopku.

Investicijo po pooblastilu Mestne občine Celje vodi javno podjetje Simbio, d. o. o., skupna vrednost projekta pa je 491.903,67 € (z vključenim DDV).