Odobrenih 677.000 evrov evropskih sredstev za upravljanje mobilnosti v Celju


Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje«.

Za skoraj 1,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Celje, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 677.000 evrov.

V okviru projekta bo Mestna občina Celje vzpostavila Centralno informacijsko platformo (CIP), ki bo vključevala enotno mestno kartico, nadgraditev strojne opreme, terminalno opremo na opredeljenih lokacijah in brezkontaktne kartice. Poleg tega bo Celje dobilo sistem tabel za usmerjanje na parkirišča, ki bo med drugim obsegal vzpostavitev sistema za nadzor nad zasedenostjo parkirišč in postavitev večjih interaktivnih tabel.

Naložba bo v Celju prispevala k vzpostavitvi pametne trajnostne mobilnosti in nizkoogljičnega mesta.

foto: MOC