I. OŠ Celje končno s spodobno telovadnico, Celje dobilo plezalni center

23. 04. 2018 13:57

Mestna občina Celje je danes pri I. osnovni šoli Celje pridobila novo telovadnico, ki sta jo slavnostno odprla župan Bojan Šrot in ravnatelj I. OŠ Branko Močivnik. Končna vrednost telovadnice bo približno 3,8 milijona EUR. Triletno investicijo bo večji del iz proračuna financirala Mestna občina Celje.

telovadnica_prva_osnovna_sola_april_2018_rokometasiDejavnost športne vzgoje se je na I. osnovni šoli Celje odvijala v majhnih prostorih stare telovadnice, ki že dolgo ni več zadoščala normativom športne dejavnosti. Tako so pretekla leta opozarjali na pomanjkanje vadbenih površin, ki jih šola nujno potrebuje za izvajanje športne vzgoje. MOC se je zato odločila, da prične z izvajanjem aktivnosti za ureditev in zagotovitev ustrezne vadbene površine, ki jo bodo lahko uporabljali tamkajšnji učenci in tudi drugi. Investicija rešuje kompleksno vprašanje pouka športne vzgoje na I. OŠ in športne dejavnosti širše skupnosti ter je prvenstveno namenjena zagotavljanju ustreznega prostora za potrebe programa športne vzgoje, v popoldanskem času in ob koncu tedna pa bodo prostore telovadnice uporabljali tudi športna društva in druga zainteresirana javnost.

V Celju imamo največ kvadratnih metrov športnih površin na število prebivalcev v Sloveniji, prav tako pa je ogromno aktivnih društev, ki dosegajo tudi mednarodne uspehe.

Župan Bojan Šrot je v nagovoru izpostavil tudi neracionalno politiko države, saj bo za ta objekt lokalna skupnost morala državi plačati približno 750.000 EUR davka na dodano vrednost. Dodajmo tudi, da bo končni strošek za okoli 200 tisočakov višji, kot je bilo sprva načrtovano.

Sodoben plezalni center

Plezalna stena je bila del objekta že v fazi načrtovanja telovadnice. Iz začetno predvidene višine plezalne stene so to nekoliko povišali. Med gradnjo telovadnice je športno plezanje postalo olimpijska disciplina, s tem pa so se spremenile tudi zahteve glede višine in naklonov plezalnih sten. Ker je bilo treba objekt prilagoditi novim zahtevam, so načrt plezalne stene nadgradili.

telovadnica_prva_osnovna_sola_april_2018_plezalecPlezalni center bo novost, ki bo zanimiva tako za Slovenijo kot tudi za okoliške države. Namenjen bo širšemu krogu uporabnikov: otroci, šolska mladina, rekreativni plezalci, plezalci tekmovalci in plezalne reprezentance, med oprimke pa se bo morda podal tudi župan, nekdanji aktivni alpinist.

V Plezalnem centru bo lahko hkrati plezalo več kot 20 ljudi, medtem ko bodo v ostalem delu telovadnice nemoteno potekale ostale športne dejavnosti. Plezalni center je bil načrtovan v sodelovanju z vrhunskimi slovenskimi plezalci. Na hitrostni in visoko težavnostni steni so vgrajena tudi avtomatska samovarovala, na balvanski plezalni steni pa  Moon Wall (računalniška povezava z aplikacijo in izbor več tisoč vrst plezalnih smeri).

Objekt je zasnoval arhitek Borut Pregelj, domača stroka pa je na njegov videz sicer imela nekaj pripomb.

Tehnične specifikacije

telovadnica_prva_osnovna_sola_zunanjost_marec_2018Izvajalec As primus je začel z gradbenimi deli julija 2016. Nekaj sprememb je bilo treba izvesti na strojnih instalacijah in vodovodni priključkih, ostala obrtniška in elektro instalacijska dela so od začetka potekala po načrtih.  Objekt je zasnovan v obliki pravokotnika.

Telovadnica ima dve etaži, pritličje in galerijo, skupaj 2.442,37 m² neto površine objekta. Igralna površina se lahko razdeli na tri dele s pomično pregrado. Na tak način se lahko istočasno odvija več različnih športnih panog. Objekt je izveden kot enoladijska hala s stropno ploščo nad prostori pod tribuno in medetažnimi ploščami. Tribuna šteje 366 sedežev.

Osrednji prostor telovadnice ima strešno konstrukcijo na dveh višinah. Telovadnica je locirana na severozahodni strani osnovne šole in je z njo povezana preko pokritega hodnika (širine 2,0 m in višine 2,30 m). Telovadnica je preko pokritega hodnika povezana tudi z objektom na zahodni strani, ki je namenjen otrokom od prvega do četrtega razreda osnovne šole. Locirana je vzdolž obstoječe železniške proge. Zunanja ureditev bo dokončana naknadno.

Financiranje investicije

Končna vrednost bo približno 3,8 mio EUR. Investicijo bo večji del iz proračuna financirala MOC, v višini 72.000 EUR jo bo sofinancirala Fundacija za šport, skladno z Zakonom o financiranju občinskih investicij so bila v letu 2017 zagotovljena tudi sredstva v višini 143.000 EUR, v letu 2018 pa 249.000 EUR.

*prve tri foto: Edi Einspieler, četrta: Celje.info

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
182 queries in 1,827 seconds.