Osnovna šola Frana Roša prejela certifikat kakovosti


Na Osnovni šoli Frana Roša so po zunanji presoji ocenjevalcev v začetku julija prejeli certifikat kakovosti za sistem vodenja, ki temelji na preverjanju in ugotavljanju učinkovitosti izvajanja zakonskih in drugih zahtev v vsakodnevni šolski praksi.

Na šoli se trudijo izpolnjevati potrebe in pričakovanja vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa, kar ima za posledico dobre medsebojne odnose in uspešno doseganje zastavljenih učnih in vzgojnih ciljev posameznikov in šole kot celote. Kakovost vzgoje in izobraževanja dosegajo z dobrim načrtovanjem, skrbnim izvajanjem, preverjanjem in nadzorovanjem dela in rezultatov ter stalnim izboljševanjem. Rezultati se kažejo kot celota vseh pridobljenih znanj, spretnosti in sposobnosti učencev, ko zapustijo šolo, in zadovoljstvo vseh udeležencev v procesih vzgoje in izobraževanja – vodstva šole, učiteljev, učencev in staršev.

Pri svojem delu na OŠ Frana Roša sledijo tej misli: Srečujemo se v šoli, kjer je umetnost druženja uresničena v bogatenju znanja, človečnosti in razvijanju delovnih navad.

Ravnateljica Osnovne šole Frana Roša Mojca Kolin se je priznanja še posebej razveselila, saj je to pred njeno skorajšnjo upokojitvijo pokazatelj dobrega dela vodstva in zaposlenih na šoli.

vir: MOC