Ostrejše prepovedi gibanja v Žalcu, na Polzeli in v Braslovčah


Na podlagi Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin so se ponedkod odločili za dodatne zaostritve.

V Občini Žalec so podrobneje določili območja prepovedi: na Ribniku Vrbje, na ribniku Tajht, ob reki Savinji, okoli Planinskega doma na Bukovici, Planinskega doma na Gori, Planinskega doma na Brnici, na plezališču Kotečnik, v okolici Jame Pekel, na pokopališčih, Tržnici Žalec. Na teh mestih je dovoljeno sprehajanje v skladu z aktualnimi državnimi odloki.

Prepovedano je vsakršno nepooblaščeno zadrževanje v okolici Doma Nine Pokorn ter na otroških igriščih in športnih površinah.

Globe so zagrožene v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih, nadzor pa vršijo pripadniki CZ, redarstva in policije.

V Občini Polzela je prepovedano vsakršno nepooblaščeno gibanje v okolici Doma upokojencev na Polzeli in v Parku Šenek, na Gori Oljki, na Vimperku.

Ob upoštevanju varnostnih ukrepov (razdalje vsaj 2 m, brez zadrževanja…), so dovoljeni sprehodi posameznikom in družinskim članom (ali članom skupnega gospodinjstva): v Slatinah, ob Savinji, po hmeljskih poteh proti Založam in Zgornjim Grušovljam ter po drugih gozdnih in ostalih cestah in poteh na območju Občine Polzela.

Globa za kršitelje odredbe znaša 500 EUR, za lastnika zasebnega objekta ali površine pa 2000 EUR, nadzor nad izvajanjem te odredbe pa izvajajo pooblaščene službe Civilne zaščite Občine Polzela, medobčinskega redarstva in policije.

V Občini Braslovče je župan sprejel sklep, s katerim je prepovedal zadrževanje oseb na Braslovškem, Žovneškem in Preserskem jezeru ter ob reki Savinji. Dovoljeno je sprehanje ob navedenih lokacijah. Prepovedan je tudi vstop na grad Žovnek ter vzletanje s padali iz Dobrovelj.

*vir foto: Geopedia