Otroška in športna igrišča na javnih površinah v Celju spet odprta


Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je z včerajšnjim dnem preklical sklepa o zaprtju otroških in športnih igrišč ter o prepovedi zbiranja na otroških in športnih igriščih na javnih površinah v Mestni občini Celje.

Otroška in športna igrišča so bila zaprta od 16. marca, ko je MO Celje občanke in občane tudi pozvala k samozaščitnemu ravnanju za preprečevanje širjenja koronavirusa. V dneh, ki so sledili, so na občini sprejeli številne ukrepe za pomoč občankam in občanom.

“Ocenjujemo, da smo bili pri tem uspešni. Reagirali smo pravočasno in učinkovito, širjenje virusa smo uspešno zajezili tudi zaradi odgovornega obnašanja večine prebivalk in prebivalcev naše občine,” pravijo na MO Celje.

Ta teden je ponovno začel voziti Celebus (do konca maja vozi brezplačno). Ukinili so dežurstvo klicnega centra na Mestni občini Celje, predstavniki Civilne zaščite pa so še naprej za njune primere dosegljivi na telefonski številki (03) 491 09 20.

Izredno varstvo predšolskih otrok in osnovnošolcev ni več potrebno. Zdravstveni dom Celje in Splošna bolnišnica Celje še naprej delujeta pod posebnimi, sicer nekoliko bolj sproščenimi pogoji.

Ne glede na spodbudno umirjanje nevarnost širjenja koronavirusa še vedno obstaja, zato je treba dosledno upoštevati fizično razdaljo ter higieno rok in kašlja. V zaprtih javnih prostorih je obvezno razkuževanje rok in nošenje maske oziroma rute ali šala. Za splošne informacije o bolezni COVID-19 lahko vsi državljani pokličejo v klicni center za informacije o koronavirusu – 080 14 04.