Paviljon za prezentacijo arheologije v Celju prejemnik prestižne nagrade Evropske unije za kulturno dediščino (foto, video)


creative-europe

europa-nostraEvropska komisija in Europa Nostra, vodilna evropska organizacija na področju kulturne dediščine, sta danes razglasili zmagovalce nagrade Evropske unije za kulturno dediščino (European Heritage Award / Europa Nostra Award 2019).

Gre za najprestižnejšo nagrado na tem področju, za katero sredstva prispeva program Ustvarjalna Evropa (Creative Europe).

Petindvajset prejemnikov nagrade iz 16 držav je prejelo priznanje za izjemne dosežke na področjih konservatorstva, raziskav, predanega dela ter izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja. Med letošnjimi prejemniki nagrade v kategoriji konservatorstva je tudi Paviljon za prezentacijo arheologije v Celju (arhitekt: Nande Korpnik). Zmagovalcem se bomo poklonili na slavnostni podelitvi nagrad za evropsko kulturno dediščino (European Heritage Awards Ceremony) dne 29. oktobra v Parizu v času Kongresa evropske kulturne dediščine (European Heritage Congress).

Nagrado Evropske unije za kulturno dediščino bosta prejela tudi dva izjemna dosežka s področja ohranjanja dediščine iz evropskih držav, ki nista članici programa EU Ustvarjalne Evrope, in sicer iz Švice in Turčije.

Evropski in ostali državljani lahko od danes glasujejo na spletu za Nagrado javnosti ter podprejo zmagovalne dosežke bodisi iz njihove bodisi iz katere druge evropske države.

Med predanimi posamezniki in zglednimi pobudami s področja evropske kulturne dediščine, nagrajenimi v letu 2019, so: tenkočutna obnova Kapele svetega prta v Torinu, izjemen primer sakralne dediščine, ki je bila uničena v požaru leta 1997, zdaj pa je ponovno odprta za javnost; razvoj digitalnega arhiva Romov, ki predstavlja mednarodno dostopen prostor, skrbi za vidnost romskih kultur in zgodovin ter se odziva na stereotipe z nasprotno zgodovino, ki jo pripovedujejo Romi sami; nagrada za predano delo ene najstarejših nevladnih organizacij v Evropi s področja varstva dediščine, ki se že 175 let posveča varstvu dediščine na Norveškem; ter program usposabljanja za razseljene specialiste za dediščino iz Sirije, ki ga vodi Nemški inštitut v Istanbulu in je močan zgled za države v Evropi in drugod.

Evropska komisija in Europa Nostra sta razglasili tudi posebno nagrado Evropske unije za kulturno dediščino / Europa Nostra v čast pariškim gasilcem. Skupaj s policijo in konservatorji so se pogumno in vešče borili s plameni, ki so ponoči 15. aprila opustošili katedralo Notre Dame, in uspešno zaščitili osnovno konstrukcijo spomenika ter njegove neprecenljive artefakte pred popolnim uničenjem. Sporočilo za javnost o tej posebni nagradi v kategoriji “predano delo pri ohranjanju dediščine” lahko preberete na tej povezavi.

“Izjemno sem ponosen, da lahko čestitam vsem prejemnikom nagrade Evropske unije za kulturno dediščino / Europa Nostra 2019. Ti junaki dediščine – tako poklicni kot prostovoljci iz vse Evrope – so dosegli nekaj resnično osupljivega. Njihovo delo na področju konservatorstva, podpore in promocije spomenikov in območij evropske dediščine ter nesnovne dediščine Evrope je delo najviše kakovosti, ki si ga lahko zamislimo. Nagrade so priznanje za izjemen učinek, ki ga imajo projekti za ohranjanje kulturne dediščine na naše gospodarstvo, okolje, kulturo in kakovost življenja. Evropska dediščina je ključna za prihodnost Evrope in naše blaginje. To je pomembno sporočilo za vse državljane EU in vse prihodnje vodje institucij EU pred bližajočimi se evropskimi volitvami,” je dejal Plácido Domingo, znani operni pevec in predsednik organizacije Europa Nostra.

“Naša kulturna dediščina je naš skupni vir, del naše preteklosti, na katerem lahko gradimo svojo prihodnost. Ima pomembno mesto v srcih ljudi in v njihovih vsakodnevnih življenjih – in je bistvena za negovanje občutka pripadnosti. “ je dejal Tibor Navracsics, evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport.

Neodvisne žirije, sestavljene iz strokovnjakov za kulturno dediščino iz vse Evrope, so pregledale skupaj 149 prijav, ki so jih vložile organizacije in posamezniki iz 34 evropskih držav, in izbrale zmagovalce.

Nagrajenci bodo počaščeni na slavnostni podelitvi nagrad za evropsko kulturno dediščino, katere gostitelja bosta evropski komisar Tibor Navracsics ter maestro Plácido Domingo, potekala pa bo pod visokim pokroviteljstvom predsednika Republike Francije Emmanuela Macrona, zvečer 29. oktobra v Parizu.

Na slavnostni podelitvi bo razglašenih tudi sedem prejemnikov velike nagrade (Grand Prix), vsak od njih bo prejel 10.000 EUR, ter prejemnik nagrade javnosti, ki bo izbran med letošnjimi zmagovalnimi projekti.

Podelitve se bodo udeležili visoki predstavniki ustanov EU in držav članic, vodilni predstavniki organizacij za varstvo kulturne dediščine, predani posamezniki, ki se poklicno ukvarjajo z varstvom dediščine, ter podporniki iz vse Evrope.

Nagrajenci bodo svoje dosežke predstavili na Sejmu odličnosti dne 28. oktobra. Prav tako bodo s svojimi prispevki prisotni na različnih drugih dogodkih v okviru Kongresa evropske kulturne dediščine, ki bo potekal od 27. do 30. oktobra 2019.

Prejemniki nagrad za leto 2019
(našteti po abecednem redu držav, iz katerih prihajajo)

Kategorija konservatorstva

 • Grad Montreuil Bonnin, FRANCIJA
 • Utrjena naselbina Mutso, GRUZIJA
 • Kapela svetega prta, Torino, ITALIJA
 • Katedrala Sv. Bava, Haarlem, NIZOZEMSKA
 • Kompleks rudniškega rova Kraljice Luize, Zabrze, POLJSKA
 • Paviljon za prezentacijo arheologije, Celje, SLOVENIJA
 • Kamnolom s’Hostal fundacije Lithica, Menorca, ŠPANIJA
 • Oratorij palače Partal v Alhambri, Granada, ŠPANIJA
 • Pórtico de la Gloria (portal slave), Santiago de Compostela, ŠPANIJA
 • Srednjeveški skedenj za desetino, Ingatorp, ŠVEDSKA
 • Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, Wales, ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE

Kategorija raziskav

 • Solak 1: Model napovedovalne arheologije, ARMENIJA/ITALIJA
 • VERONA: Raziskava Van Eyck v OpeN Access, BELGIJA
 • RomArchive – Digitalni romski arhiv, NEMČIJA

Kategorija predanega dela

 • VVIA – Flamsko združenje za industrijsko arheologijo, BELGIJA
 • Fortidsminneforeningen – Norveški nacionalni sklad, NORVEŠKA

Kategorija izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja

 • Center za kreativne tehnologije TUMO, Erevan, ARMENIJA
 • History Radar (zgodovinski radar) 1938, Dunaj, AVSTRIJA
 • Muzej lesenega ladjedelništva Betina, HRVAŠKA Spomenik Evropa, Berlin, NEMČIJA
 • Varuhi kulturne dediščine, NEMČIJA
 • Grške poti kulture, Atene, GRČIJA
 • Commonlands: Zemljevid kulturnih skupnosti v alpskih območjih, Nacionalni park Val Grande, ITALIJA
 • Le Dimore del Quartetto, Milano, ITALIJA
 • Mesto pri kraljevi mizi, Varšava, POLJSKA

Nagrado Europa Nostra bosta prejela tudi dva izjemna dosežka s področja ohranjanja dediščine iz evropskih držav, ki nista članici programa EU Creative Europe.

Kategorija konservatorstva

 • Center za raziskave izkopanin Gözlükule, Univerza Boğaziçi, Tarsus, TURČIJA

Kategorija predanega dela

 • G. Léonard Gianadda, Martigny, ŠVICA
Paviljon za prezentacijo arheologije Celje, Slovenija

arh Nande Korpnik TIC Celje 2016

V okviru prenove infrastrukturnih vodov in obnove javnih površin v Celju leta 2013 in 2014 sta bila med arheološkimi izkopavanji odkrita del srednjeveške kleti in del poznorimske stavbe. ZVKDS OE Celje je pripravil elaborat za razširitev raziskav ter podal predlog za izvedbo prezentacije in situ. Arheološke raziskave, ki jih je vodil Pokrajinski muzej Celje, so znotraj rimske stavbe odkrile dva mozaika, črno-belega in črnega, ter pripadajoče zidove s hipokavstom reprezentančnega objekta, na katerih so še bile ohranjene sočasne freske.

Konservacijo in restavriranje vseh arheoloških ostalin so izvedli strokovnjaki Restavratorskega centra ZVKDS in Pokrajinskega muzeja Celje. Pripravljen je bil tudi projekt za prezentacijski paviljon, ki bi hkrati zaščitil arheološke ostaline in situ in jih predstavil javnosti, vključno z razstavo, ki jo je pripravil Pokrajinski muzej Celje. Projekt je večinsko financirala Mestna občina Celje, ob interventnih sredstvih Ministrstva za kulturo.

Zavedajoč se problema dolgoročnega vzdrževanja, ohranjanja in zaščite spomenika je bila predlagana postavitev zaščitnega objekta, ki bi obenem nudil tudi možnost muzealizacije ostalin. Zahteva je bila, da bo novogradnja funkcionalno podrejena arheološkim najdbam ter načrtovana na način, ki omogoča uravnavanje optimalnih klimatskih razmer (predvsem temperature in vlage).

Objekt je bil predviden na delu Glavnega trga, kjer je po bombnem napadu v času 2. svetovne vojne nastala vrzel v sicer sklenjeni pozidavi. Projektiranje objekta, delo arhitekta Nandeta Korpnika, so prevzeli v Korpnik produkciji, d. o. o., kjer so objekt programsko razdelili na dva sklopa: vhodni paviljon v funkciji razstavišča, zaščite in prezentacije arheoloških ostalin in situ, ki je hkrati prehod do turistično informacijskega centra in muzejskega prostora znotraj obstoječega objekta. Ogled arheoloških ostalin z različnih zornih kotov je omogočen s premišljeno postavitvijo povezovalnih pohodnih mostovžev. Steklena opna fasade zameji območje prezentacije arheoloških ostalin in ga izpostavi pogledom z ulice.

Gradnjo paviljona je izvedlo podjetje Markomark Nival, d. o. o. Konstrukcija objekta je postavljena na nosilne pilote, umeščene le na tista mesta, kjer so bile ostaline že poškodovane oziroma uničene, izvedeni pa so bili v tehniki vrtanja, s čimer je bil minimaliziran negativen vpliv vibracij na arheološke ostaline.

Elegantno zasnovana stavba bogati kulturne vsebine mestnega jedra ter uspešno ozavešča prebivalce in turiste o preteklosti Celja.

“To je dober primer ohranjanja in predstavitve arheoloških ostalin in situ v urbanem kontekstu, kar je izziv, s katerim se pogosto srečujemo po vsej Evropi. Zasnova paviljona – premišljena in nevsiljiva zgradba – je skladno integrirana v obstoječi ulični niz in ohranja njegovo kontinuiteto,” je zapisala žirija.