Plaz poškodoval pohodno pot v Zvodnem


V Zvodnem pri Celju, kjer poteka pohodna pot od Starega gradu proti Celjski koči, je prišlo do neljubega dogodka, plaz je namreč povzročil poškodbe poti, kar predstavlja tveganje za pohodnike.

Foto: MOC/Facebook

Poškodovana pot je nevarna in obstaja možnost zdrsa ali celo hujšega padca. Na določenem delu poti je večja razpoka, ki ogroža stabilnost tal, zato je Mestna občina Celje pot zaprla. Tako bo vse do 26. septembra, z možnostjo podaljšanja zaprtja, če bo to potrebno.

Pohodnike, izletnike in sprehajalce ob tem pozivajo, da upoštevajo to zaporo zaradi lastne varnosti.