Po dobrih treh mesecih ukinjena avtocestna policija v Celju


V prvi polovici aprila je v Celju začela delovati avtocestna policija, dobre tri mesece kasneje, se ta že ukinja. Šlo naj bi sicer za začasno ukinitev, razlogi pa tičijo v kadrovski stiski.

Pred dobrimi tremi meseci je na Celjskem sejmišču slovesno začela delovati celjska avtocestna policija, ki je bila po mariborski in ljubljanski tretja tovrstna enota slovenske policije. Za celjsko je začela delovati še koprska. Toda vse, razen ljubljanske, se po hitri odločitvi Generalne policijske uprave sedaj (začasno) ukinjajo. Razlog za tako odločitev naj bi tičal v kadrovski podhranjenosti policijskih enot. Po poročanju portala MMC, naj bi bili policisti o tem že obveščeni, prihodnji teden pa naj bi sledila njihova premestitev na prometno policijo.

Kot je za TV Slovenija dejal Ivan Kapun z Generalne policijske uprave, so organizacijske spremembe potrebne v luči zagotavljanja učinkovitega nadzora, zaradi česar so avtocestne enote iz Celja, Maribora in Kopra primorani premestiti. Zaenkrat bo tako ostala samo še enota avtocestne policije v Ljubljani, ki je bila odprta lani. Gleda na to, da na Generalni policijski upravi menijo, da je odtok kadrov v enote avtocestne policije povzročil zgolj kadrovsko škodo ostalim policijskim enotam, je ‘začasna’ ukinitev verjetno lahko razumljena tudi kot stalna.

Na Darsu naj bi sicer zatrdili, da o ukinitvah še ne vedo nič, obenem pa poudarili, da bi bilo tovrstne policijske enote treba prej okrepiti, kot pa ukinjati.

Pojasnila podali tudi na Policiji

Kot so zapisali na Generalni policijski upravi, je vodstvo policije ta teden sprejelo nekatere organizacijske ukrepe, ki so spričo kadrovske podhranjenosti postaj prometne policije nujni za zagotovitev učinkovitega nadzora cestnega prometa, še posebej v času turistične sezone, ko je varnostnih dogodkov, ki zahtevajo ukrepanje prometnih policistov, več.

»Nikakor pa te spremembe ne pomenijo ukinitve nadzora na avtocestah, gre le za organizacijske spremembe izvajanja tega nadzora. Tako bodo policisti iz specializiranih enot avtocestne policije Koper, Maribor in Celje v začetku avgusta 2022 začasno napoteni na postaje prometne policije na teh območjih.

Postaje prometnih policij so se s kadrovskim primanjkljajem soočale že pred ustanovitvijo avtocestne policije in že takrat niso mogle izvajati nadzora v takem obsegu, kot bi si ga želele. Enote so bile v povprečju le 60-odstotno zasedene, nekatere tudi manj. Z ustanovitvijo avtocestne policije se je ta kadrovski primanjkljaj samo še povečal, saj so bili v veliki meri v avtocestno policijo razporejeni prav policisti s postaj prometne policije. Na ta način je avtocestna policija še dodatno osiromašila postaje prometne policije. V preteklosti smo kadrovski primanjkljaj na postajah prometne policije reševali tudi s pomočjo policistov območnih policijskih postaj, vendar pa ta način popolnjevanja sedaj ni več mogoč, saj je policistov premalo tudi v teh enotah.

Kaže se torej, da je bila odločitev, da se ustanovi avtocestna policije iz obstoječih kadrov, ki jih je že tako premalo, brez zagotovitve novih policistov, nekoliko preuranjena, saj imamo sedaj na eni strani nove enote avtocestne policije, večina (razen ljubljanske SEAP) ima od 10 do 14 policistov, na drugi pa okrnjene postaje prometne policije, pri čemer ne z enimi ne z drugimi ne zmoremo zagotavljati ustreznega nadzora. Zato poskušamo to stanje sedaj popraviti.

Pomemben segment zagotavljanja prometne varnosti v državi je prav zagotavljanje nadzora na avtocestah. Slednji se je na avtocestah izvajal tudi že pred ustanovitvijo avtocestne policije in se bo zagotavljal tudi v prihodnje.

Žal pa stanje varnosti na avtocestah ni takšno, kot bi si želeli. Predvsem je bistveno več smrtnih žrtev; v prvem polletju letos jih je že 13, lani v tem obdobju 5. V letu 2021 je umrlo kar 17 udeležencev na avtocestah in hitrih cestah, kar je največ v zadnjih petih letih. Letos beležimo tudi več lahko in hudo telesno poškodovanih, prav tako je več prometnih nesreč z udeležbo alkoholiziranih voznikov.

Sicer pa bo v. d. generalnega direktorja policije v nadaljevanju ustanovil delovno skupino, ki bo proučila možne organizacijske rešitve za zagotovitev učinkovitega nadzora cestnega prometa na avtcestah in hitrih cestah ter za njihovo ustrezno sistemsko in organizacijsko umestitev v sistem policije.«

foto: Celje.info