Ob dnevu Civilne zaščite 2020 podelili nagrade in priznanja najzaslužnejšim (foto)


Prvi teden v marcu so po Sloveniji potekale številne slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite, ki ga praznujemo 1. marca. 

Ob tem so tako regijski, kot tudi nacionalni štab Civilne zaščite podelil nagrade in priznanja najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam v letu 2019.

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Celje je za leto 2020 prejela 30 nagrad in priznanj Civilne zaščite. Dve sta šli v Mestno občino Celje.

Na osredni nacionalni slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite pa je bilo podeljenih 33 priznanj. Dve sta šli v Mestno občino Velenje.

1. marca praznujemo dan Civilne zaščite. Vlada Republike Slovenije je leta 1992 določila 1. marec za dan Civilne zaščite v Republiki Sloveniji, z namenom krepitve zavesti javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu
pred njimi.

V počastitev dneva Civilne zaščite je Štab Civilne zaščite Zahodnoštajerske regije v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostavo Celje in občino Laško, v Laškem organiziral osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2020 najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je letos Upravi RS za zaščito in reševanje Izpostave Celje skupaj podelil 30 nagrad in priznanj Civilne zaščite. Podeljenih je bilo 14 bronastih znakov Civilne zaščite, 8 srebrnih znakov Civilne zaščite, 4 zlati znaki Civilne zaščite in 4 plakete Civilne zaščite.

Prejemniki nagrad in priznanj Civilne zaščite 2020 (Izpostava Celje)

Bronasti znak Civilne zaščite 2020, ki se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, so prejeli:

 • ALEŠ VREČKO – predsednik RKS območno združenje Celje (Mestna občina Celje)
 • ALEKSANDER MARGUČ – direktor družbe GMI, d.o.o Slovenske Konjice (Občina Slovenske Konjice)
 • ALBERT PODPEČAN – Inšpektorat varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Izpostava Celje (Občina Dobrna)
 • BRANKO LESKOVAR – član poveljstva PGD Zreče (Občina Zreče)
 • BOGDAN KRUMPAK – poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah (Občina Rogaška Slatina)
 • EDVARD KUGLER – predsednik GZ Žalec (Občina Žalec)
 • FRANC HROVAT – PGD Prožinska vas (Občina Štore)
 • JOŠT LAZNIK – nadporočnik 15. Polka 151 helikopterske Eskadrilije (Mestna občina Celje)
 • MARJAN OSET – URSZR Izpostava Celje Operater ReCO Celje (Občina Rogatec)
 • MATEJA GORJANC – Inšpektorat varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Občina Šmarje pri Jelšah)
 • MATEJ ŠPILER – poveljnik PGD Laško (Občina Laško)
 • MATJAŽ DEBELAK – operativni gasilec PGD Groblja (Občina Tabor)
 • MARKO KROFLIČ – član štaba Občine Štore (Občina Trbovlje)
 • STAŠ STROZAK – podvodna reševalna služba Slovenije – reševalna Postaja Velenje (Mestna občina Velenje)
 • UROŠ ŽIBRET – poveljnik Gasilskega poveljstva Občine Žalec (Občina Žalec)

Srebrni znak Civilne zaščite 2020, ki se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek k razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za izume in inovacije na tem področju, so prejeli:

 • BOŠTJAN OPREŠNIK – namestnik poveljnika CZ za ZŠR (Občina Šentjur)
 • IZTOK URANJEK – predsednik Regijske komisije za ocenjevanje škode Zahodno štajerske regije (Občina Žalec)
 • VEKOSLAV HOSTNIK – Jamarska reševalna služba Slovenije (Mestna občina Velenje)

Srebrni znak Civilne zaščite 2020 za 100 let delovanja so prejela naslednja prostovoljna gasilska društva:

 • PGD BABNO
 • PGD PREBOLD-DOLENJA VAS-MARIJA REKA
 • PGD PAŠKA VAS
 • PGD ŠEŠČE

Srebrni znak Civilne zaščite 2020 za 110 let delovanja pa je prejelo PGD KAPLJA VAS.

Zlati znak Civilne zaščite 2020, ki se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, hrabra dejanja ter raziskovalni dosežek na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, so prejeli:

 • DUŠAN MARAT – član štaba Zahodno štajerske regije (Občina Dobje)
 • MARTIN CMOK – član štaba občine Šentjur (Občina Šentjur)

Zlati znak Civilne zaščite 2020 za 120 let delovanja sta prejeli PGD BRASLOVČE in PGD LOKARJE.

Plaketa Civilne zaščite 2020, ki se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah, so prejeli:

Plaketa Civilne zaščite 2020 za 140 let delovanja:

 • PGD VOJNIK
 • PGD ROGAŠKA SLATINA
 • PGD ŠMARJE PRI JELŠAH

Plaketa Civilne zaščite 2020 za 150 let delovanja je prejelo PGD LAŠKO.

Na osrednji državni slovesnosti dve nagradi v našo regijo

Na osrednji slovesnosti, ki je 2. marca, potekala na Brdu pri Kranju, so podelili 33 priznanj. Najvišje priznanje, kipec Civilne zaščite je kot nagrado za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prejel Maks Lešnik. Dve nagradi sta prejela tudi predstavnika Zahodno štajerske regije.

Srebrni znak Civilne zaščite 2020 je prejel POHOREC IVAN – Premogovnik Velenje (Mestna občina Velenje).

Bronasti znak Civilne zaščite 2020 pa je prejela ALENKA REDNJAK – članica štaba Mestne občine Velenje (Mestna občina Velenje).

Seznam vseh nagrajencev na nacionalnem nivoju si lahko prenesete TUKAJ (klik!)