Podpisan dogovor z občinami o dvigu povprečnin v letih 2022 in 2023


Dogovor so podpisali minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predstavniki reprezentativnih združenj občin Robert Smrdelj, Peter Misja in Matjaž Rakovec

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predstavniki reprezentativnih združenj občin so podpisali dogovor o dvigu povprečnin za leti 2022 in 2023.

Povprečnina se bo tako iz dosedanjih 628,20 dvignila za 17 evrov, na 645 evrov v letu 2022, nato pa v letu 2023 še za dva evra, na 647 evrov. Vlada je sicer povprečnine prvič dvignila že decembra lani.

Zvišanje povprečnine je plod pogajanj, ki jih je v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo s predstavniki reprezentativnih združenj občin v zadnjem mesecu opravil minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Pogovori so se začeli v začetku septembra, ko je Ministrstvo za finance članicam in članom predstavilo izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za prihodnji dve leti, ki so podlaga za določitev povprečnine za leti 2022 in 2023. Svoja stališča glede določitve višine povprečnine so nato predstavili tudi predstavniki vseh treh združenj občin, v nedeljo pa je sklep o določitvi višine povprečnine sprejela tudi Vlada RS.

»Z današnjo določitvijo višjega zneska za povprečnine ponovno dokazujemo, da imamo posluh in nam je mar za lokalno samoupravo,« je ob tem dejal minister Koritnik ter se županjam in županom zahvalil za izjemno korektno sodelovanje ter njihovo predano delo.

Dogovor so podpisali: v imenu Vlade Republike Slovenije minister za javno upravo Boštjan Koritnik, v imenu občin pa župan občine Pivka in predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS) Robert Smrdelj, župan občine Podčetrtek in predsednik Skupnosti občin Slovenije (SOS) Peter Misja in župan Mestne občine Kranj in predsednik Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) Matjaž Rakovec.

Kaj to pomeni za Mestno občino Celje?

Zvišanje povprečnin bo kakopak prispevalo k višjim prilivom iz tega naslova v občinsko blagajno ter posledično nekaj več sredstev za vlaganje v občino.

Na Mestni občini Celje sicer v tem trenutku še ne vedo natančno, koliko sredstev bo občina dodatno prejela na račun dviga povprečnin. “Višina sredstev, ki jih bo Mestna občina Celje prejela s strani države iz tega naslova, je odvisna od več dejavnikov. Trenutno o uradnih podatkih še ne moremo govoriti, računamo pa, da bo Ministrstvo za finance pripravilo konkretne izračune do sredine oktobra tako, da bodo takrat dosegljivi tudi javnosti,” so obrazložili na MOC.

Glede na nekatere podatke, po katerih naj bi Mestna občina Celje v letu 2021 iz naslova povprečnin dobila okoli 28 mio evrov, in glede na okoli 3 % zvišanje povprečnin bi lahko potemtakem leta 2022 v mestno blagajno iz naslova višjih povprečnin priteklo še dodatno za okoli 800 tisoč evrov več.

Povprečnine za posamezno občino se izračuna po naslednji formuli:

PRIMERNA PORABA OBČINE (PPi) = POVPREČNINA x ŠTEVILO PREBIVALCEV OBČINE x VSOTA KORIGIRANIH KRITERIJEV

Vsota korigiranih kriterijev je seštevek korekcijskih faktorjev (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, število prebivalcev mlajših od 15 in število prebivalcev starejših od 65 let)