Podpisana pogodba za energetsko sanacijo štirih osnovnih šol, treh vrtcev in Celjskega doma

09. 03. 2018 07:00

srot-energetikaMestna občina Celje in podjetje Energetika Celje sta podpisala koncesijsko pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za celovito energetsko sanacijo osmih javnih objektov v Celju.

Skupna vrednost operacije znaša približno 4 milijone EUR.

Zajamčeni prihranki za vseh 8 objektov na leto znašajo cca. 175.000 EUR (višina prihrankov v celotni pogodbeni dobi bo znašala cca. 2 mio EUR).

Proračun Mestne občine Celje za leto 2018 je investicijsko naravnan. Med večjimi predvidenimi investicijami je tudi celovita energetska sanacija osmih javnih objektov, ki jo Mestna občina Celje načrtuje v sklopu javno-zasebnega partnerstva (JZP) s podjetjem Energetika Celje.

Podpisana koncesijska pogodba opredeljuje celovito energetsko sanacijo vseh osmih objektov, vzdrževanje in pa zagotavljanje prihrankov za dobo 15 let.

Konec leta 2016 so člani Mestnega sveta Mestne občine Celje sprejeli Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo energetske obnove stavb v MOC. V konkurenčnem dialogu, ki je potekal v lanskem letu pa je bilo iz nabora 25-ih objektov, ki so bili vključeni v odlok, izbranih 8 javnih stavb. V naslednjih letih župan Bojan Šrot obljublja tudi sanacijo preostalih 17 objektov.

Poleg priprave in sprejetja omenjenega odloka je bilo treba pripraviti razširjene energetske preglede ter vso potrebno investicijsko dokumentacijo. Tudi zato se je MOC skupaj z Mestno občino Novo mesto in Mestno občino Kranj vključila v konzorcij, s pomočjo katerega so bile pripravljalne aktivnosti sofinancirane s strani Evropske banke za obnovo in razvoj s programom Elena.

V projekt celovite energetske obnove so vključene štiri osnovne šole (OŠ Hudinja, IV. OŠ Celje,
OŠ Glazija in II. OŠ Celje) in trije vrtci (Vrtec Zarja-enota Živ Žav, Vrtec Zarja-enota Iskrica in Vrtec Anice Černejeve-enota Mavrica).

Celovite energetske prenove bo deležen tudi Celjski dom, katerega neto vrednost energetske sanacije je ocenjena na cca. 1,6 milijona EUR.

Ukrepi za celovito energetsko sanacijo objekta so definirani v Razširjenem energetskem pregledu, ki je bil izdelan za vsak posamezni objekt.

V konkurenčnem dialogu je bilo več zasebnih interesentov, najboljše pogoje pa je dala družba Energetika, zato z njo tudi sklepamo pogodbo, je povedal župan.

Gre za precej veliko investicijo, ki je ocenjena na 4 milijone evrov. Daleč največji znesek predstavlja energetska sanacija Celjskega doma, ki je potreben temeljite obnove.

Mestna občina Celje s tem projektom kandidira na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov. Občina je trenutno v zaključni fazi priprav na oddajo vloge na ministrstvo.

Za projekt pričakujejo do 40 odstotkov kohezijskih sredstev, kar znaša do cca. 1,6 milijona EUR. Energetika Celje bo za uspešno izvedbo projekta JZP zagotovila nekaj več kot polovico predvidenih finančnih sredstev (cca. 1,9 milijona EUR). Preostanek sredstev v višini cca. 450.000 EUR bo MOC zagotovila iz proračuna. Celotna operacija je tako ocenjena na cca. 4 milijone EUR.

V kolikor bo že na prvem roku oddana vloga uspešno rešena, se predvideva začetek del letos poleti, dokončanje pa aprila naslednje leto. Gre za investicijo, iz katere se potem na osnovi prihrankov poplačuje ta investicija, je povedal mag. Aleksander Mirt, direktor javnega podjetja Energetika Celje,v kateri verjamejo, da so sposobni takšno sanacijo kvalitetno opraviti in bo projekt uspešno izveden.

Zajamčeni prihranki za vseh 8 objektov na leto znašajo cca. 175.000 EUR (višina prihrankov v
celotni pogodbeni dobi bo znašala cca. 2 mio EUR).

Energetsko pogodbeništvo ne pomeni zgolj enkratne investicije koncesionarja, ampak njegovo zagotavljanje predvidenih prihrankov in vzdrževanje vseh osmih objektov za celo dobo trajanja pogodbe, torej 15 let. Učinkovita raba energije v javnih stavbah dolgoročno vpliva na manjši ogljični odtis, izboljšano bivalno oz. delovno okolje, ter omogoča prihranke pri vzdrževanju.

zarja-polsi-klik

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
159 queries in 0,989 seconds.