Sanacija onesnaženega Bukovžlaka naj bi se začela leta 2019


rp_Sanacija-stara-Cinkarna-300x225.jpgOkoljsko ministrstvo je pripravilo javno naročilo za izdelavo idejnega projekta glede sanacije onesnaženega območja Bukovžlak.

Postopki na vladi se sicer vlečejo že od leta 2013.

Sanacija naj bi se sedaj, po načrtih ministrstva, vendarle začela leta 2019.

Okoljsko ministrstvo je v okviru zahtev Evropske komisije glede sanacije onesnaženega območja Bukovžlaka pripravilo javno naročilo za izdelavo idejnega projekta za remediacijo zemljin in sanacijo parcele s programom terenskih in laboratorijskih raziskav geo in hidrosfere, na podlagi česar bodo kasneje izdelani projekti remediacije zemljin in sanacije parcele v Bukovžlaku, poročajo na nacionalnem portalu MMC.

Na območje Bukovžlaka se je v preteklih letih deponirano nekdanje cinkarniške odpadke in odpadke po rušenju stare cinkarne.

Raziskave, ki jih je že v preteklosti zahtevala Evropska komisija a niso bile izdelane, naj bi potekale naslednje leto. Raziskave naj bi trajale 10 mesecev, nakar naj bi na podlagi rezultatov teh raziskav še dodatne tri mesece izdelovali remediacijski načrt tega območja. Sledile bodo še revizije in izdelava idejnega projekta sanacije.

Če bo vse potekalo po načrtih, naj bi se tako fizična sanacija začela leta 2019, so za MMC še povedali na ministrstvu za okolje.

Okoljsko ministrstvo je podpisalo pogodbo za izdelavo idejnega projekta za sanacijo Bukovžlaka

Kljub temu na Mestni občini Celje opozarjajo, da je odziv države zelo pozen, saj so že več let opozarjali glede potrebne celotvite okoljske sanacije Celjske kotline. Občina namreč sama, brez državne in evropske pomoči, ne zmore izvesti sanacije.

Na občini poudarjajo, da je delovna skupina, imenovana prav s strani ministrstvo, že v letih 2013 in 2014 pripravila osnutek predpisa za sanacijo Celjske kotline, a ta ni bil sprejet, ker naj zanj nebi bilo ustrezne pravne podlage. Od takrat se je s postopki na vladi zgolj zavlačevalo, zato si na občini sedaj želijo, da bi vlada vendarle opravila svoje delo.