Poimenski seznam četrtnih in krajevnih svetnikov Mestne občine Celje 2022


V nedeljo so volivci glasovali tudi za člane najnižje stopnje lokalne samouprave – člane svetov četrtnih oz. krajevnih skupnosti.

V Celju je 19 takšnih enot, in sicer 10 mestnih četrti in 9 krajevnih skupnosti. Volitve so bile izpeljane po večinskem sistemu.

MESTNA ČETRT CENTER
dr. Ivan Žuran dr. med.
(LISTA ZA CELJE), Mojca Fideršek (LEVICA), Alenka Pečnik (LEVICA), Darko Radiković (LEVICA), Bojan Ekselenski (SOCIALNI DEMOKRATI), Irena Ašič (DARKO ŽELJ IN SKUPINA VOLIVCEV), Sabina Besal (LISTA ZA CELJE).

MESTNA ČETRT DEČKOVO NASELJE
Primož Posinek
(PRIMOŽ POSINEK IN SKUPINA VOLIVCEV), Elvis Cvikl (ELVIS CVIKL IN SKUPINA VOLIVCEV), Brigita Tratnik (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA), Aleksandra Kuder (LISTA ZA CELJE), Blaž Kuder (LISTA ZA CELJE), dr. Aljoša Košak (PRIMOŽ POSINEK IN SKUPINA VOLIVCEV), Marko Kužner (PRIMOŽ POSINEK IN SKUPINA VOLIVCEV).

MESTNA ČETRT DOLGO POLJE
Ivan Domitrovič
(IVAN DOMITROVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV), Vesna Kunej (LISTA ZA CELJE), Urška Močnik (IVAN DOMITROVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV), Božidar Tisel (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA), Metka Krajnc Sevšek (IVAN DOMITROVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV), Bogomil Doberšek (LISTA ZA CELJE), Damjana Sevčnikar (IVAN DOMITROVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV).

MESTNA ČETRT GABERJE
Angela Weber
(LISTA ZA CELJE), Brigita Balon (VITOMIR SANKOVIĆ IN SKUPINA VOLIVCEV), Matjaž Železnik (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA), Marjan Skočir (VITOMIR SANKOVIĆ IN SKUPINA VOLIVCEV), mag. Bojana Koren (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA), Igor Mitić (VITOMIR SANKOVIĆ IN SKUPINA VOLIVCEV), Anton Rebevšek (VITOMIR SANKOVIĆ IN SKUPINA VOLIVCEV).

MESTNA ČETRT HUDINJA
Srečko Čater
(SOCIALNI DEMOKRATI), Zdenko Lednik (LISTA ZA CELJE),  Martina Strniša (SOCIALNI DEMOKRATI), Andreja Šobak (LISTA ZA CELJE), Milan Podbregar (MIROSLAV POKLŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV), Urška Borlak (URŠKA ŠORN IN SKUPINA VOLIVCEV), Anica Lednik (LISTA ZA CELJE).

MESTNA ČETRT KAJUH
Rok Skale
(CELJSKA NEODVISNA LISTA), mag. Maša Habjan Cigale (JANKO CVETKO IN SKUPINA VOLIVCEV), Urban Golež (JANKO CVETKO IN SKUPINA VOLIVCEV), Romana Presinger (LISTA ZA CELJE), Marko Schmidt (JANKO CVETKO IN SKUPINA VOLIVCEV), Primož Presinger (LISTA ZA CELJE), Edvard Jazbinšek (JANKO CVETKO IN SKUPINA VOLIVCEV).

MESTNA ČETRT LAVA
Andrej Kebe
(CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Ida Užmah (MARJAN TRŽAN IN SKUPINA VOLIVCEV), Iztok Pečnik (CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Marjan Tržan (MARJAN TRŽAN IN SKUPINA VOLIVCEV), Dušanka Safran (CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Vanja Grivić (LISTA ZA CELJE), Karl Kvas (LISTA ZA CELJE).

MESTNA ČETRT NOVA VAS
Aljaž Golec
(CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Maksimiljan Klemen (SOCIALNI DEMOKRATI), Natalija Štern (LISTA ZA CELJE), Vida Grivič (SOCIALNI DEMOKRATI), Gregor Gregorin (CELJSKA NEODVISNA LISTA), Dragutin Prtenjak (SOCIALNI DEMOKRATI), Alojz Škafar (SOCIALNI DEMOKRATI).

MESTNA ČETRT SAVINJA
Terezija Sluga
(ANDREJ KARNER IN SKUPINA VOLIVCEV), Zdenka Zdolšek (ANDREJ KARNER IN SKUPINA VOLIVCEV), Vladimir Pečnik (ANDREJ KARNER IN SKUPINA VOLIVCEV), Branko Pilko (ANDREJ KARNER IN SKUPINA VOLIVCEV), Lidia Majerič (ANDREJ KARNER IN SKUPINA VOLIVCEV), Rihard Mlekuž (ANDREJ KARNER IN SKUPINA VOLIVCEV), Duško Herman (ANDREJ KARNER IN SKUPINA VOLIVCEV).

MESTNA ČETRT SLAVKO ŠLANDER
Mihael Zver
(MIHAEL ZVER IN SKUPINA VOLIVCEV), Matevž Jug (CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Damir Ivančić (MIHAEL ZVER IN SKUPINA VOLIVCEV), Breda Pungaršek Žohar (MIHAEL ZVER IN SKUPINA VOLIVCEV), Andreja Baumgartner (MIHAEL ZVER IN SKUPINA VOLIVCEV), Andrej Krajnc (MIHAEL ZVER IN SKUPINA VOLIVCEV), Rosana Črepinšek (LISTA ZA CELJE).

§

KRAJEVNA SKUPNOST ALJAŽEV HRIB
Stanko Pompe (CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Tim Kroflič (LISTA ZA CELJE), Silvo Dobrajc (ROBERT KVAR IN SKUPINA VOLIVCEV), Zdravko Logar (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA), Sonja Kosaber (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA), Robert Kvar (ROBERT KVAR IN SKUPINA VOLIVCEV), Matjaž Mraz (HELENA DOBRAJC IN SKUPINA VOLIVCEV).

KRAJEVNA SKUPNOST LJUBEČNA
Dejan Brecl (STANISLAVA MIRNIK IN SKUPINA VOLIVCEV), Gorazd Železnik (STANISLAVA MIRNIK IN SKUPINA VOLIVCEV), Tina Hrastnik (CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Martina Golež (STANISLAVA MIRNIK IN SKUPINA VOLIVCEV), Lidija Gornjak (STANISLAVA MIRNIK IN SKUPINA VOLIVCEV), Stanislava Mirnik (STANISLAVA MIRNIK IN SKUPINA VOLIVCEV), Marjana Vengust SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA).

KRAJEVNA SKUPNOST MEDLOG
Jože Strenčan
(CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Andrej Pišek (CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Andreja Erjavec (CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Anita Pesan (CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Franjo Perčič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA), Barbara Zalokar (CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Nada Bračun (CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE).

KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO
Maja Vaš
(CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Andrej Knez (CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Peter Pišek (SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA), Drago Knez (CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Dejan Korenak (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA), Rebeka Ratajc (CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Igor Gomze (LISTA ZA CELJE).

KRAJEVNA SKUPNOST POD GRADOM
Janez Sivka
(LISTA ZA CELJE), Zdenko Gal (LISTA ZA CELJE), Uroš Skale (MAKS VREČER IN SKUPINA VOLIVCEV), Maks Vrečer (MAKS VREČER IN SKUPINA VOLIVCEV), Pavla Tamše (MAKS VREČER IN SKUPINA VOLIVCEV), Suzi Kvas (MAKS VREČER IN SKUPINA VOLIVCEV), Rikard Majcen (SOCIALNI DEMOKRATI).

KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFJA VAS
Luka Čepin
(TATJANA DREMELJ IN SKUPINA VOLIVCEV), Metka Hojnik Verdev (TATJANA DREMELJ IN SKUPINA VOLIVCEV), Martin Stožir mag. (CELJSKA NEODVISNA LISTA), Barbara Krajšek (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA), Franc Mirt (LISTA ZA CELJE), Tatjana Dremelj (TATJANA DREMELJ IN SKUPINA VOLIVCEV), Andrej Belina (BERNARDA BELINA IN SKUPINA VOLIVCEV).

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Nataša Dimec
(CELJSKA NEODVISNA LISTA), Matej Kos (CELJSKA NEODVISNA LISTA), Andrej Apotekar (CELJSKA NEODVISNA LISTA), Mojca Klenovšek Podobnik mag. (CELJSKA NEODVISNA LISTA), Darja Brežnik mag. (CELJSKA NEODVISNA LISTA), Gregor Šmarčan (CELJSKA NEODVISNA LISTA), Katja Plesnik mag. (CELJSKA NEODVISNA LISTA).

KRAJEVNA SKUPNOST TEHARJE
Branko Uršič
(ANDREJA ZAVŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV), Martin Kopitar (TADEJ DOBRAJC IN SKUPINA VOLIVCEV), Alenka Zupanc (ANDREJA ZAVŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV), David Novak (ANDREJA ZAVŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV),  Franc Grabler (LISTA ZA CELJE), Valerija Kožuh (VINCENC KOŽUH IN SKUPINA VOLIVCEV), Jožef Ocvirk (VLADIMIR GABERŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVLJE).

KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVLJE
Tjaša Kroflič (JANKO PERTINAČ IN SKUPINA VOLIVCEV), Silvester Šolar (SILVESTER ŠOLAR IN SKUPINA VOLIVCEV), Alenka Vodončnik (CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE), Dušan Cafuta (JANKO PERTINAČ IN SKUPINA VOLIVCEV), Klemen Jeranko (JANKO PERTINAČ IN SKUPINA VOLIVCEV), Matej Duh (JANKO PERTINAČ IN SKUPINA VOLIVCEV), Ljubica Bagari (JANKO PERTINAČ IN SKUPINA VOLIVCEV).

*foto: MOC