Poimenski seznam članov odborov in komisij Mestnega sveta Mestne občine Celje


Z dopisno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje so svetniki potrdili sestavo odborov in komisij, razen Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, ki je bila izvoljena na konstitutivni seji mestnega sveta, 22. decembra lani.

Poimensko zasedbo preverite v nadaljevanju, v odborih oz. komisijah pa niso zgolj mestni svetniki temveč tudi občani, ki so jih predlagale posamezne liste, ki sestavljajo mestni svet.

ODBORI MESTNEGA SVETA

Odbor za finance in premoženjska vprašanja:
Simon Jevšinek (predsednik)
Andreja Erjavec
Romana Zabret
Mojca Cepuš
Barbara Krajšek
Primož Brvar
mag. Darja Turk

Odbor za okolje in prostor ter komunalo:
Saša Kundih (predsednica)
mag. Andrej Urankar
dr. Darko Drev
Ivan Kaučič
Martina Strniša
Alenka Golež
Nataša Brežnik

Odbor za družbene dejavnosti:
Nataša Milohnoja (predsednica)
Inge Kobe
Brigita Tratnik
mag. Marijana Kolenko
Samo Seničar
dr. Ivan Žuran
Primož Golež

Odbor za gospodarstvo in turizem:
Peter Pišek (predsednik)
Borut Kop
Vesna Stojanović
Gvido Krušič
Ludvik Stepančič
Sergej Gajić
Emil Sredenšek


KOMISIJE MESTNEGA SVETA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade:
Damir Ivančić (predsednik)
Breda Arnšek
Primož Posinek
Leon Podlinšek
Samo Seničar
Miran Gracer
Sašo Farčnik
Peter Pišek
Dominik Ocvirk

Statutarna komisija
Stane Rozman (predsednik)
Saša Kundih
Tanja Leder
Nina Terglav
Pina Grabar
Brigita Tratnik
Sergej Gajić

Komisija za podelitev sejemskih priznanj:
Miran Gracer (predsednik)
Jure Cvetko
Marko Kužner
Mateja Art
Gvido Krušič
Matej Krušič
Sašo Farčnik

Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitev in spremembo območij ulic in naselij v občini:
Vesna Roger (predsednica)
Luka Korošec
mag. Andrej Urankar
Vincenc Kolar
Barbara Krajšek
Katja Plesnik
Peter Verblač

Komisija za mednarodne odnose:
Leon Podlinšek (predsednik)
Bojan Šrot
Srečko Erjavec
Inge Kobe
Flurina Ametaj
Sandi Šarman
Vlajko Vučenovič
Samo Seničar
Dominik Ocvirk
Danilo Krajnc

Komisija za kmetijstvo:
Sašo Farčnik (predsednik)
Vladimir Ljubek
Jože Strenčan
Dušan Robida
Ivan Kaučič
Branko Verdev
Dominik Ocvirk

Naslednja seja mestnega sveta bo predvidoma 21. februarja, na njej pa bo osrednja točka obravnava odloka o proračunu za leto 2023 v prvem branju.

B.R.