Ponovno dovoljena prisotnost pri porodu. Po praznikih bomo spet posedali na terasah lokalov


Vlada je skupaj s strokovnjaki ocenila, da se lahko sprosti ukrep začasne prepovedi prisotnosti spremljevalca pri porodu, ki je bil sprejet kot začasni ukrep za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe v času epidemije s COVID-19.

Ukrep se sprošča danes, v sredo 29. 4. 2020, v vseh štirinajstih slovenskih porodnišnicah, torej tudi celjski.

Vlada danes sprošča še nekatere druge ukrepe. Med drugim boste lahko spet obiskali knjižnice, muzeje in galerije. Po 4. maju pa bo spet mogoče posedati na terasah gostinskih lokalov.

Trgovine bodo lahko izjemoma odprte v nedeljo, 3. maja.

Starostna omejitev pri nakupovanju med 8. in 10. uro je prav tako umaknjena, oziroma ostaja na ravni priporočila. 

Po zagotovilih predstojnikov porodnišnic bodo z današnjim dnem, 29. 4. 2020, v vseh štirinajstih slovenskih porodnišnicah v porodnih sobah lahko zagotovili in izvajali vse predlagane varnostne standarde, ki bodo veljali v času trajanja povečanega tveganja za prenos okužbe s COVID-19.

Prisotnost spremljevalca bo zato v tem času dovoljena le pod naslednjimi pogoji:
 1. Pri porodu je lahko samo en zdrav spremjevalec/ka po izbiri porodnice.
 2. Spremljevalec/ka s sumljivo epidemiološko anamnezo ali s pozitivnim testom na COVID-19 ne sme biti prisoten/a pri porodu.
 3. Porodnica ne sme biti pozitivna na COVID-19 ali kazati znake sumljive za COVID-19.
 4. Pri porodu s spremljevalcem/ko je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe na osebje in ostale porodnice, nosečnice, otročnice in novorojenčke, zato bodo potrebni naslednji ukrepi:
 5. pridobitev natančne epidemiološke anamneze,
 6. socialna distanca najmanj 1,5 m od zaposlenih in površin, namenjenih zdravljenju,
 7. higienski ukrepi in
 8. ustrezna osebna varovalna oprema tudi za spremljevalca/ko (zaščitni plašč, prevleka za   obuvala in kirurška maska, ki se menja na dve uri).
 9. Vsaka porodnišnica
 10. izpolni dokument s podatki o epidemiološki anamnezi spremljevalca/ko, ki ga spremljevalec/ka podpiše in s tem zagotavlja resničnost podatkov;
 11. vsakemu spremlejvalcu/ki osebje porodnišnice pojasni pravila obnašanja v času bivanja v porodni sobi in mu ponudi v podpis pisno obvestilo o pravilih obnašanja in gibanja v porodni sobi;
 12. porodnišnica izdela algoritem za spremljevalca/ko pri porodu.
Vlada sprošča še nekatere druge ukrepe

Zaradi postopnega sproščanja ukrepov je vlada dopolnila tudi izjeme, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev, pri katerih je ob upoštevanju navodil NIJZ možno zagotoviti minimalni stik med ponudnikom in potrošnikom ali je manjša možnost okužbe, ker se izvajajo na prostem izven zaprtih prostorov, kot so na primer odprte  terase in vrtovi gostinskih lokalov.

Tako so od 29. aprila dovoljene naslednje izjeme:

 • storitve nepremičninskega posredovanja,
 • knjižnice, galerije in muzeji,
 • dimnikarske storitve.

Sprostitev storitve nepremičninskega posredovanja se pridruži že sproščenim storitvam na področju zavarovalniškega posredovanja, ki je bilo potrebno zaradi sprostitve tehničnih pregledov vozil.

Od 4. maja pa bodo vključene še naslednje izjeme:

 • strežba izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov (na prostem),
 • storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter izdelava ključev,
 • storitve na področjih: fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.

Kljub temu da so prodajalne ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte, z izjemo bencinskih servisov in lekarn, se z namenom preprečevanja gneče v prodajalnah v času pred in po prvomajskih praznikih določi, da so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lahko v nedeljo, dne 3. maja 2020, odprte od 8.00 do 13.00 ure. V dneh pred in po prazniku (30. aprila in 4. maja) se pričakuje povečan obisk. Spremenjen odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev najdete tukaj.