Poročila o neurjih z območja Celjskega


Danes okrog 17. je območje občine Celje zajelo močno neurje z vetrom. Veter je razkril precej stanovanjskih objektov, podrl nekaj dreves, ki so zaprla prometne povezave in poškodovala električne vodnike. Posredovali so gasilci Poklicne gasilske enote Celje, PGD Celje-Gaberje, PGD Šmartno v Rožni dolini, PGD Ljubečna, PGD Teharje in PGD Ostrožno.

Okrog 17.19 ure je območje občine Laško zajelo neurje z močnim vetrom. Veter je odkril nekaj objektov in podrl nekaj dreves. Posredovali so gasilci PGD Zidani most, PGD Rimske Toplice, PGD Laško, PGD Rečica, PGD Jurklošter in PGD Vrhovo.

Okoli 17.21 je območje občine Žalec zajelo močno neurje z vetrom. Posredovali so gasilci PGD Arja vas, PGD Drešinja vas-Petrovče, PGD Žalec, PGD Velika Pirešica, PGD Zabukovica, PGD Braslovče in PGD Gotovlje, ki so s folijo pokrivali strehe, odstranjevali podrta drevesa s streh stanovanjskih in gospodarskih objektov ter odstranjevali drevesa, ki so ovirala prevoznost cest.

Okrog 17.12 ure je območje občine Prebold zajelo močno neurje z vetrom. Veter je razkril več stanovanjskih in nestanovanjskih objektov. Posredovali so gasilci PGD Prebold, PGD Groblja, PGD Latkova vas, PGD Kaplja vas in PGD Matke.

vir: sos112.si (fotografija je simbolična)