Predavanje o nauku V. Frankla: Življenje kot naloga – življenje preživeti ali ga živeti? (video)


predavanje viktor frankl 1Zadnji februarski četrtek je v Domu sv. Jožefa v Celju potekalo še zadnje, tretje predavanje o nauku Viktorja Frankla, iznajditelju logoterapije in eksistenčne analize. Predavatelj, dr. Sebastjan Kristovič, je tudi tokrat izpeljal zanimivo in poučno predavanje, katerega rdeča nit je bilo življenje.

Logoterapija je psihoterapevtska metoda, ki jo je v 30. letih 20. stoletja utemeljil Viktor E. Frankl (1905 – 1997) in se osredotoča se na smisel človeškega bivanja ter na posameznikovo iskanje tega smisla. Ukvarja se predvsem z nevrotičnimi motnjami, ki so posledica bivanjske praznote (oz. zavrtosti, prikrajšanosti – t.j. pomanjkanje občutka, da je življenje smiselno) in skuša najti življenjski smisel.

Če je prvo predavanje bilo namenjeno predstavitvi Viktorja Frankla, drugo pa sreči in nadsmislu, je bila tema tretjega in obenem zadnjega predavanja v sklopu predavanj o Viktorju Franklu življenje in soočanje z njim. Ob tem se je predavatelj dotaknil tudi samouresničitve oz. osebnostne dekadence, duševnega in duhovnega zdravja. Pred nabito polno predavalnico je najprej v nekaj stavkih povzel glavne poudarke minulih predavanj, nato pa se je lotil omenjene teme.

Tudi tretje predavanje je privabilo številne slušatelje, ki so z zanimanjem prisluhnili predavanju dr. Sebastjana Kristoviča.
Tudi tretje predavanje je privabilo številne slušatelje, ki so z zanimanjem prisluhnili predavanju dr. Sebastjana Kristoviča.

Dr. Sebastjan Kristovič je najprej izpostavil temeljno vprašanje – ali življenje živeti ali ga preživeti – ter s pomočjo slušateljev pojasnil pomen oz. razliko omenjenih kategorij. V zadnjem predavanju je pojasnil kraljestvo vrednot (ustvarjalne, doživljajske in vrednote stališč), še enkrat pojasnil smisel, izpostavil človeka kot nosilca odgovornosti ter pojasnil vlogo vesti. Eden izmed poudarkov je bil na človeku, ki je razpet med tem kar je in med tem kar bi lahko bil.

Kakor na minulih predavanjih je tudi zadnjega predavatelj nadgradil s številnimi primeri, ki jih je doživel sam ali so jih doživeli drugi. Ob tem je večkrat izpostavil odgovornost človeka nečemu ali nekomu, saj je po njegovih besedah odgovornost dejansko odgovor na določeni smisel. Zaključimo lahko, da je za slušatelji še eno v vrsti kvalitetnih in poučnih predavanj, ki so jih za širšo javnost pripravili v Domu sv. Jožefa v Celju. Slednje v prvi vrsti potrjuje dejstvo velikega zanimanja s strani slušateljev ter konstruktivne debate, ki so jih izzvali zanimivi primeri in številne zanimive teme.

Tudi tretje predavanje smo v celoti posneli in si ga lahko ogledate v spodnjem video posnetku (v prvega smo strnili inserte zadnjega predavanja).

v/t/f: eH