Predsednik Danilo Türk obiskal 12. praznik kozjanskega jabolka (foto, video)


Minuli konec tedna se je z dvodnevnim sejmom regionalnih proizvodov v Podsredi končal že dvanajsti tradicionalni praznik kozjanskega jabolka, ki je potekal vse od nedelje, 2. oktobra. Osrednjega sobotnega dogodka se je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, ki je prisotne nagovoril in si po svečani otvoritvi skupaj z okoliškimi župani, z ministrom za okolje in prostor dr. Rokom Žarnićem in z direktorjem JZ Kozjanski park mag. Teom Hrvojem Oršaničem ogledal ponudbo na tržnici.

Praznik kozjanskega jabolka je tradicionalna, osrednja prireditev v Kozjanskem parku, s katero želijo prikazati sodelovanje s prebivalci parka in skupna prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem. Najbolj tipični razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan. Zavarovano območje Kozjanskega parka je mozaično prepletena kulturna krajina kmetijskih zemljišč in gozdov, ki v gozdnatem hribovju ter sadjarskem in vinogradniškem gričevju deluje kot bogata »Pokrajina z mnogimi obrazi«. V preteklosti so naravovarstveni slogan dopolnili z gospodarskim razvojnim sloganom »in veliko priložnosti«, s čimer želijo poudariti, da hočejo in zmorejo prispevati tudi k razvoju zavarovanega območja na področju ekološkega kmetijstva in naravi prijaznega turizma.

V sled tega v JZ KP stremijo k etnološki in ekološki noti prireditve domačinov in mojstrskih umetniško-obrtniških delavnic iz drugih zavarovanih območij, brez »globalnega« kiča, bižuterije in kramarije. Ekološke kmetije so ponujale stare sorte jabolk, zdrave kmetijske pridelke, pridelane na sonaravni način in izvirno ter domiselno predelano sadje v ozimnico. Obrtniške delavnice pa so ponujale vrhunske izdelke ljudske tradicionalne obrti. Na prireditvi so se predstavila tudi društva in strokovne službe, ki upravljajo s prostorom zavarovanega območja ter množica glasbenih skupin, ki so s kulturnim programom prispevale k prijetnemu vzdušju na prireditvi. Fotografije sobotnega dogajanja si lahko ogledate v naši galeriji fotografij (klik!).

Letošnji bogati program Praznika kozjanskega jabolka je naznanil pohod po kozjanskih sadovnjakih, ki je potekal prvo oktobrsko nedeljo. Tretji dan je v Slovensko bavarski hiši potekala delavnica za osnovnošolce “Z igro do dediščine”, ki so jo v Kozjanskem parku izvedli v sodelovanju s 40 muzeji. Program je potekal v okviru tedna otroka in je sovpadel s praznikom kozjanskega jabolka. Sredino dogajanje je minilo v znamenju odprtih vrat gradu Podsreda, v četrtek je bila na gradu otvoritev razstave likovnih del dijakov umetniške gimnazije Celje Center “Zlato jabolko” (klik!). V petek pa je na upravi JZ Kozjanski park potekalo predavanje na temo “Čista in zdrava voda je temelj za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti  – primer dobre prakse občine Poljčane”, čemur je sledila otvoritev rastlinske čistilne naprave. O slednjem bomo podrobneje poročali v naslednjih dneh.

Osrednji dogodek praznika, ki so ga z ugrizom v staro sorto kozjanskih jabolk odprli predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk in ostali visoki gostje, se je pričel v soboto dopoldne na trgu Podsreda. V nagovoru je direktor JZ Kozjanski park Teo Hrvoje Oršanič dejal, da obisk predsednika pomeni posebno priznanje Podrsedčanom, razstavljavcem ter njihovemu zavodu, ki je letos praznoval 30-letnico. S slednjim se je strinjal tudi župan občine Kozje Dušan Andrej Kocman, ki je poudaril, da so na razvoj Podsrede v zadnjih desetletjih vplivale predvsem KS Podsreda, občine, Kozjanski park in pristojna ministrstva. Predsednik Türk je v nagovoru prisotnim dejal, da se javnomnenjske raziskave nagibajo k dejstvu, da je večina ljudi s svojim materialnim položajem še kar zadovoljna, s političnim položajem v državi pa veliko manj. Slednje mora dati razlog za razmislek, kako voditi državo naprej, kako jo voditi k razvoju, ki bo omogočil zadovoljstvo ne samo z materialnim stanjem, ampak tudi s političnimi razmerami, in da bo razvoj, tako materialni, kot duhovni in kulturni, resnično na tisti ravni kakršno želimo in kakršno zaslužimo.

Predsednik je na prireditvi predal simbolično stekleno jabolko Carjevič leta 2011 Lajošu Špeljaku z Bizeljskega, ki ima sadovnjak na Zgornjem Podgorju pri Pišecah. Naziv Carjevič leta ob prazniku kozjanskega jabolka podeljujejo najskrbnejšemu lastniku travniškega sadovnjaka, letos je bil podeljen že tretjič.

Na množično obiskani tržnici z regionalnimi proizvodi so obiskovalci lahko kupili vse od jabolk, medu, sirov, različnih olj, zeliščarskih izdelkov, kruha in peciva, itd. Predstavila so se razna društva in združenja, tradicionalne obrti, videli smo postopek stiskanja jabolčnega soka ter veliko razstavo gob Gobarskega društva Kozjansko Kozje. Tržnico so si ogledali tudi visoki gostje, ki so pokramljali z razstavljavci in obrtniki. Poskrbljeno je bilo tudi za športni del programa, saj je na igrišču v Podsredi potekal turnir mladincev v malem nogometu, pozno popoldne pa so se za pokal Kozjanskega parka pomerili tudi veterani. Sobotni del programa se je pozno v noč zaključil z ansambloma Krjavelj in Mariachi Fiesta En Jalisco. V nedeljo je ob dogajanju na tržnici potekal rekreacijski tek na grad Podsreda in kmalu po 16. uri se je letošnji praznik kozjanskega jabolka zaključil.

Vabimo vas k ogledu otvoritvenega nagovora in izjave predsednika RS dr. Danila Türka ter izjave carjeviča leta 2011 Lajoša Špeljaka, vabljeni pa tudi k ogledu galerije fotografij Praznika kozjanskega jabolka 2011 (klik!).

v/t/f: Egon Horvat