Kako smo volili predsednika republike na Celjskem


Po 99,9 % preštetih glasov na letošnjih predsedniških volitvah je Boruta Pahorja volilo 47,1 % udeležencev volitev, Marjana Šarca 25,0 %, Romano Tomc 13,7 %, Ljudmilo Novak 7,1 %, Andreja Šiška 2,2 % in Borisa Popoviča 1,8 %, Majo Makovec Brenčič 1,7 %, Suzano Laro Krause 0,8 % in Angelco Likovič 0,6 %.

Končna volilna udeležba je rekordno nizka, okrog 44,5 %.

V obeh okrajih v MO Celje smo volili nekoliko različno.

V volilni enoti Celje, ki obsega območja občin Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju, so rezultati prvega kroga predsedniških volitev podobni, kot se kažejo na ravni države.

V volilni enoti Celje z 215.516 volilnimi upravičenci je zmagal Borut Pahor, ki je prejel 49,3 % glasov. Sledijo mu Marjan Šarec s 24,2 %, Romana Tomc s 14,5 %, Ljudmila Novak z 5,8 %, Andrej Šiško z 2,5 %, dr. Maja Makovec Brenčič z 1,5 %, Boris Popovič z 0,9 %, Suzana Lara Krause z 0,7 % in Angelca Likovič z 0,5 %.

Znotraj volilne enote izpostavimo še rezultate volilnih okrajev Celje I (29.773 volilnih upravičencev), ki obsega območje krajevnih skupnosti: Svetina, Teharje, Štore, Ljubečna, Vojnik, Frankolovo, Strmec pri Vojniku, Šmartno v Rožni dolini, Škofja vas, Ostrožno, Hudinja, Lava, Dečkovo naselje, Dobrna pri Celju ter Celje II (22.817 volilnih upravičencev), ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trnovlje pri Celju, Nova vas, Gaberje, Dolgo polje, Otok Slavko Šlander, Aljažev hrib, Center, Otok Savinja, Otok Karel Destovnik Kajuh, Pod gradom, Medlog.

V volilnem okraju Celje I je zmagal Borut Pahor z 48,5 % glasov. Sledijo mu Marjan Šarec s 24,1 %, Romana Tomc s 14,8 %, Ljudmila Novak s 6,4 %, Andrej Šiško z 2,3 %, dr. Maja Makovec Brenčič z 1,6 %, Boris Popovič z 1 %, Suzana Lara Krause z 0,9 % in Angelca Likovič z 0,5 %.

V volilnem okraju Celje II je prav tako zmagal Borut Pahor, ki je prejel 52,4 % in bi, če bi bili upoštevani zgolj glasovi tega okraja, Pahor zmagal že v prvem krogu. Sledijo Marjan Šarec z 22,7 %, Romana Tomc s 13,1 %, Ljudmila Novak s 4,4 %, Andrej Šiško z 2,3 %, dr. Maja Makovec Brenčič z 2,1 %, Boris Popovič z 1,3 %, Suzana Lara Krause z 1 % in Angelca Likovič z 0,7 %.

V volilni enoti velja izpostaviti še rezultate volilnega okraja občine Mozirje, kjer je zanimiv predvsem rezultat na prvih dveh mestih. V tem okraju sta namreč Borut Pahor in Marjan Šarec praktično izenačena. Borut Pahor je sicer dosegel zmago, vendar zgolj s 36,2 % glasov, medtem ko je Marjan Šarec v tem okraju prejel 34,2 % glasov. Ne gre prezreti, da je Mozirje sosednja občina Kamnika, kjer županuje Marjan Šarec.

Večina jih je ostala doma

Volilna udeležba je bila v volilni enoti Celje 44,3 %, kar je malenkost manj kot na ravni države, 44,5 %. V primerjavi s predsedniškimi volitvami leta 2012, je bila udeležba v volilni enoti Celje tokrat nižja za 4 %.

Podobna slika glede udeležbe se kaže tudi v volilnem okraju Celje I, kjer se je volitev udeležilo 42,4 % volilnih upravičencev. Leta 2012 je bila v tem volilnem okraju volilna udeležba 47,9 %.

Drugače je v volilnem okraju Celje II, katerega volilna udeležba na tokratnih volitvah je bila ena izmed najnižjih. Volitev se je udeležilo zgolj 39,1 % volilnih upravičencev, kar je skoraj 8 % manj, kot na predsedniških volitvah leta 2012. To je tudi nanižja volilna udeležba med vsemi okraji volilne enote Celje.

V volilni enoti Celje je bila sicer najvišja volilna udeležba namerjena v volilnih okrajih Žalec II (49,3 %) in Mozirje (48,9 %). S tem spadata Žalec II in Mozirje tudi med okraje z najvišjo volilno udeležbo na tokratnih predsedniških volitvah.

Če vas zanimajo tudi rezultati drugih slovenskih volilnih enot in okrajev jih najdete TUKAJ.