Predstavitev vstopne točke dolgotrajne oskrbe

08. 05. 2019 10:24

dolgotrajna-osrkba

Slovenija bo področje dolgotrajne oskrbe uredila s sistemskim zakonom, ki bo v obravnavo vložen jeseni 2019. Trenutno na področju dolgotrajne oskrbe potekajo pilotni projekti, med drugim tudi v Celju.

Znotraj projekta Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega Zakona o dolgotrajni oskrbi je v Zdravstvenem domu Celje vzpostavljena enotna vstopna točka. Na enotni vstopni točki lahko občani prejmejo vse informacije, vezane na možnost vključitve, in pridobijo oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe znotraj projekta.

Projekt se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije.

Znotraj projekta Dolgotrajna oskrba v Celju upravičencem zagotavljamo nove storitve, kot na primer storitve za ohranjanje samostojnosti, svetovanje za prilagoditev prostora, storitve psihosocialne podpore, pa tudi storitve e-oskrbe.

Enotna vstopna točka je v drugem nadstropju Zdravstvenega doma Celje, z delovnim časom od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, telefonski številki 03 543 41 61 in 03 543 41 62, elektronski naslov: vladka.vovk@zd-ce.si.

V projektne aktivnosti se lahko vključujejo občanke in občani občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna, starejši od 18 let. Aktivnosti so namenjene osebam, ki zaradi zmanjšanih telesnih in kognitivnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju potrebujejo pomoč druge osebe pri izvajanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Zainteresirani za vključitev v projekt na enotni vstopni točki Zdravstvenega doma Celje oddate vlogo, ki jo najdete na spletni strani Zdravstvenega doma Celje. Strokovni delavec se bo z vami dogovoril za obisk na domu, kjer bo s pomočjo enotne ocenjevalne lestvice in pogovora z vami ocenil, ali ste upravičeni do novih storitev, ki jih za upravičencem omogočamo v projektu brezplačno.
Pilotni projekt se bo izvajal do 30. junija 2020.
slika-1
Vodja projekta Dolgotrajne oskrbe in direktorica Zdravstvenega doma Celje mag. Alenka Obrul ter koordinatorica Vladka Vovk, mag. zdravstvene nege, s sodelavci

S pridobljenimi finančnimi sredstvi v višini 2,5 milijona evrov iz Evropskega socialnega sklada – del sredstev zagotavlja Republika Slovenija –, smo za izvedbo programa zagotovili 17 novih delovnih mest, to je tehnike zdravstvene nege, diplomirane socialne delavke, diplomirane delovne terapevte, diplomirane fizioterapevte, mag. kineziologije, socialne oskrbovalke in bolničarje negovalce, ki se za izvajanje storitev znotraj projekta ves čas strokovno izobražujejo.

Zdravstveni dom Celje je vodilni partner projekta Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega Zakona o dolgotrajni oskrbi, skupaj z Domom sv. Jožef Celje – znotraj izvajanja storitev na domu, Centrom za socialno delo Celje – znotraj programa nudenja pomoči družini in nudenja psihosocialne podpore uporabnikom ter Javnim zavodom Socio znotraj nudenja socialne pomoči uporabnikom različnih starostnih skupin.

Partnerji v projektu prepoznavamo vlogo prostovoljstva in tudi znotraj projekta Dolgotrajna oskrba v Celju krepimo to sodelovanje. Tako prostovoljcem kot izvajalcem neformalne oskrbe, to je prijateljem, družinskim članom, ki skrbijo za svoje bližnje, bo znotraj projekta zagotovljena možnost dodatnega izobraževanja za kakovostno in varno izvajanje storitev ter skrb za lastno zdravje.

slika-2
Enotna vstopna točka projekta Dolgotrajne oskrbe je v Zdravstvenem domu Celje v drugem nadstropju. Vsak dan od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro lahko pridobite več informacij o možnosti vključitve v projekt.

V Zdravstvenem domu Celje smo 26. marca 2019 izvedli dan odprtih vrat predstavitve enotne vstopne točke Dolgotrajne oskrbe v celjski regiji. Obiskovalcem smo predstavili delovanje enotne vstopne točke, ki je v Zdravstvenem domu Celje, in možnosti vključitve v program. Dogodka se je udeležilo veliko zainteresiranih občank in občanov.

Izvajanje projektnih aktivnosti smo predstavili tudi na osrednji prireditvi ob Svetovnem dnevu zdravja 2019 v središču centru Celja, ki je potekala 6. aprila 2019.

V tem mesecu načrtujemo 10. maja dopoldan od 10. do 13. ure predstavitveni dogodek ob Svetovnem dnevu možganske kapi. Vabljeni, da nas obiščete v središču Celja na zvezdi pri trgovini dm.

Možnost vključitve bomo predstavili tudi v občinah Dobrna, Štore in Vojnik v sklopu dogodkov ob občinskem prazniku. Do konca letošnjega leta načrtujemo številne predstavitvene dogodke, zato vabljeni, da nas obiščete.

Vabljeni, da postanete prijatelji naše facebook strani (ime profila Projekt Dolgotrajne oskrbe), kjer bomo tekoče objavljali vse informacije o naših dogodkih.

Koordinatorica Dolgotrajne oskrbe Vladka Vovk je o poteku projekta povedala: »Izvajanje projektnih aktivnosti je za vse zaposlene predstavljalo velik izziv. Vedeli smo, da je veliko ljudi, ki v svojem domačem okolju potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih opravilih (osnovnih in podpornih) in ohranjanju samostojnosti. Nismo pa pričakovali tako velikega odziva občanov. Sistemi, ki trenutno zagotavljajo varno in dostojno staranje posameznika, ne zadoščajo več potrebam uporabnikov. Sistem je nujno treba nadgraditi.«

Izpostavila je še: »Ob tem bi želela poudariti, da je izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe na domu v času projekta za upravičence do dolgotrajne oskrbe brezplačno. Vse že vključene v projekt in tudi tiste, ki o vključitvi še razmišljajo, pa želim seznaniti, da v času pilotnega projekta ne bo nobenemu izmed upravičencev zmanjšan ali ukinjen kakršenkoli socialni transfer, ki ga že prejema.«

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
162 queries in 1,203 seconds.