Prekinjena dobava pitne vode na Dečkovi in Šaranovičevi


pipa - vode niMed 7. in 18. uro bo na Dečkovi 48 in 50 ter Šaranovičevi 7b v Celju zaradi nepredvidene okvare na vodovodnem omrežju prekinjena dobava pitne vode.

Za zagotovitev osnovnih potreb po pitni vodi (pitje, kuhanje) je za stanovalce navedenih objektov na parkirišču pred bloki locirana cisterna s pitno vodo.