Prenova starega mestnega jedra po daljši prekinitvi zopet v polnem teku


Dela v starem mestnem jedru Celja se nadaljujejo s polno paro. Po daljši prekinitvi zaradi slabega vremena je izvajalec, podjetje Mineral, v marcu spet začel pospešeno delati.

Izvajalec nadaljuje z zemeljskimi deli in prenovo komunalnih vodov na preostalem delu Prešernove in Stanetove ulice do vozlišča s Prešernovo ulico in Glavnim trgom. Na Krekovem trgu sanirajo zid pred Celjskim domom. Dokončali bodo tudi navezavo na obstoječe tlake na Razlagovi ulici in prestavili semaforja pred železniško postajo na Ulici XIV. divizije in s tem razširili prehod za pešce.

Ta dela se bodo izvajala med vikendi (dva do tri vikende) z delno zaporo. V času izvajanja del bo promet v smeri Laškega potekal po nasprotnem voznem pasu in bo urejen z ročnim usmerjanjem.

Dostava na Prešernovi in Razlagovi ulici je zaradi del motena. Dostop je možen preko Glavnega trga ter delno po Gubčevi in Lilekovi ulici. Dostava ponekod ni mogoča neposredno pred vhode določenih lokalov in trgovin, zato MOC prosi za razumevanje lastnike in najemnike lokalov, pa tudi stanovalce in obiskovalce mesta.

Ko bodo z obratovanjem začele asfaltne baze, bodo asfaltirali Linhartovo ulico in preostali del Krekovega trga do Ulice XIV. divizije ter ostale ulice po posameznih etapah. Sledilo bo vgrajevanje linijskih požiralnikov, polaganje kamnitih plošč in granitnih kock, fugiranje ter vgrajevanje urbane opreme (ulične svetilke, klopi, ograje, naslonjala za kolesa, potopni stebrički in stebrički za omejevanje prometa).

V začetku aprila bodo poskusno zagnali fontano na Krekovem trgu, ki bo z 12 šobami ustvarjala igro osvetljenih vodnih curkov.

Na MOC se zavedajo, da obnova vpliva na delovanje podjetnikov v mestnem jedru in da je gibanje po mestu oteženo, zato se zahvaljujejo za razumevanje in prosijo za strpnost.

Besedilo in fotografije: Mestna občina Celje