Projekti, ki jih celjski župan načrtuje v volilnem letu 2022


Volilna leta so na lokalni ravni večinoma tista, ko se, vsaj na področju infrastrukture, največ dogaja; modri župani, ki imajo v mislih novo kandidaturo, poskrbijo, da je četrto leto mandata polno otvoritev novih pridobitev.

Za celjskega sicer še ne vemo, ali se bo potegoval še za svoj sedmi mandat. V vsakem primeru pa bo leto 2022 v Mestni občini Celje pestro.

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je tudi ob iztekajočem se letošnjem letu na tradicionalnem zajtrku gostil predstavnike medijev. Na srečanju je predstavil dosežke in projekte, ki jih je občina dokončala oz. začela v letošnjem letu. Tudi tokrat pa se je ozrl tudi v prihajajoče (volilno) leto in predstavil kaj vse namerava občina postoriti v letu 2022.

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je v svojem nagovoru uvodoma poudaril, da je tudi naše mesto zaznamovala zdravstvena kriza, izzivu pa smo se poskušali postaviti po robu po najboljših močeh. Kljub zahtevnim časom je ugotovil, da se je Mestna občina Celje uspešno spoprijela z izzivi ter uspešno uresničila zastavljene projekte.

“Še posebej pa me veseli, da sta praktično končana dva izmed največjih projektov, izgradnja prizidka k Osnovni šoli Hudinja in prvi del nove stanovanjske soseske v Dečkovem naselju (DN 10) ter da smo dosegli nov preboj na področju trajnostne mobilnosti. V Mestni občini Celje nas navdaja tudi zadovoljstvo, da je država v času te vlade izboljšala financiranje lokalnih skupnosti in da v Celju dobro napredujejo projekti, ki jih izvaja in financira država (protipoplavni ukrepi v Medlogu, nadaljevanje sanacije zemljine na vrtčevskih igriščih),” je povedal Šrot. Poudaril je tudi, da smo v Mestni občini Celje dobro pripravljeni na prihodnost.

Največji dosežki Mestne občine Celje v letu 2021
 • Pomoč Mestne občine Celje zaradi posledic korone: Mestna občina Celje je tudi v tem letu pomagala tistim, ki jih je prizadela epidemija. Med njimi tudi gospodarskim subjektom s dodeljevanjem pomoči zaradi izpada poslovanja s sredstvi v višini 275 tisoč evrov, s tradicionalnim razpisom za razvoj mikro, malih in srednjih podjetij v višini 240 tisoč evrov ter z 21 delovnimi štipendijami samozaposlenim kulturnim ustvarjalcem v skupni vrednosti 63 tisoč evrov.
 • Dokončanje prvih dveh blokov stanovanjske soseske v Dečkovem naselju (DN 10): 15. decembra bosta namenu predana prva dva bloka in garažna hiša v Dečkovem naselju (DN 10). Ob tem bodo ključe prejeli tudi prvi stanovalci neprofitnih in oskrbovanih stanovanj. Novo Dečkovo naselje stoji na novoimenovani Singenski ulici. V prihodnjem letu naj bi bili dokončani tudi preostali štirje bloki. Skupaj bo v DN 10 142 stanovanj.
 • Končan prizidek k Osnovni šoli Hudinja: V teh dneh je predviden tehnični pregled stavbe, do konca februarja 2022 pa je načrtovano odprtje težko pričakovanih 1.453 kvadratnih metrov (12 učilnic in 5 kabinetov) novih šolskih prostorov OŠ Hudinja, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 519 učencev
 • Obnova objekta na Gregorčičevi 6 za potrebe Zdravstvenega doma Celje: ZD Celje je v teh dneh del svojih dejavnosti že začel seliti v prenovljene prostore. V prenovljenih prostorih bo pritličje namenjeno fizioterapiji, prvo nadstropje Centru za krepitev zdravja in razvojnim ambulantam z nevrofizioterapijo, drugo nadstropje pa Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov.
 • Obnova notranjosti Fotohiše Pelikan: Z gradbeno obrtnimi in konservatorskimi deli je bila obnovljena notranjost stavbe, predvsem atelje in stanovanje družine Pelikan, dokončali obnovo kletne etaže ter obnovo stavbnega pohištva in tlakov. Predmet del je tudi rekonstrukcija ostrešja, menjava stavbnega pohištva in obnova fasade. Investicija bo zaključena v prvi polovici prihodnjega leta.
 • Stari grad Celje – investicijsko vzdrževalna dela Romanski palacij: Z obnovo in zamenjavo stavbnega pohištva, tlaka ter kritine so bile sanirane poškodbe, ki ogrožajo Romanski palacij. V Romanskem palaciju bo urejena tudi večnamenska dvorana za izvajanje različnih grajskih vsebin.
 • Slovensko ljudsko gledališče Celje – obnova ogrevalnega sistema: Izvedena je bila prestavitev in rekonstrukcija plinske kotlovnice s spremljajočimi gradbenimi in elektroinštalacijskimi deli.
 • Širitev sistema KolesCE: Izvedena je bila največja širitev sistema KolesCE od njegove vzpostavitve jeseni leta 2018. Postavljenih je bilo dvanajst novih postaja in dodanih 71 novih koles. V sistemu javne izposoje koles je tako skupno že 34 postaj in več kot 120 koles.
 • Nove kolesarske povezave v mestu: Vzpostavljene so bile nove kolesarske povezave na Ljubljanski cesti center, Trgu Celjskih knezov, v Prešernovi ulici, na Savinjskem nabrežju, v Vrunčevi ulici, na Teharski cesti itn. Trenutno je v gradnji kolesarska povezava v sklopu obnove Levstikove ulice.
 • Priznanje celjski občini za trajnostno mobilnost in promocijska kampanja Celje se pelje
 • Obnova lokalnih cest: Na območju celotne mestne občine je bilo obnovljenih ali rekonstruiranih več odsekov lokalnih cest v skupni dolžini 1.360 metrov, 1.220 metrov cest pa je trenutno v fazi obnove. Asfaltiranih je bilo 1.500 metrov javnih poti. Dokončno je bilo tudi krožišče na Dečkovi cesti. Obnovljenih je bilo tudi več lokalnih cest, poškodovanih zaradi nadgradnje železniške proge Zidani most – Celje. V fazi izvajanja je še več rekonstrukcij cest, obnov vodovodnega omrežja, mostov, izgradnja avtobusnega postajališča pred Celjskim sejmom,…
 • Izgradnja manjkajočega dela kanalizacijskega sistema: Mestna občina Celje je junija letos skupaj z občinama Štore in Vojnik začela z izgradnjo več različnih posameznih odsekov kanalizacije v skupni dolžini 26,8 kilometra.
 • Lani je bila sprejeta tudi trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij
 • Znova so bile organizirane kolonije v Baški
 • 30 let zdravo mesto: Celje se je gibanju Zdrava mesta pridružilo leta 1991. Letos mineva torej že 30 let od začetnih aktivnosti.
 • Celje gostitelj velikih športnih dogodkov:  Celje je bilo gostitelj skupinskega dela finalnega turnirja evropskega prvenstva za mlade nogometaše (UEFA Euro U-21), kolesarske dirke Po Sloveniji, na atletskem stadionu Kladivar je bil sprejem Slovenska bakla na katerem se je poklonilo in zahvalilo vsem celjskim olimpijskim legendam.
 • Celju in MCC-ju prestižno turistično priznanje: Celje se je uvrstilo med tri najlepše urejena in gostoljubna mesta v državi v jubilejni akciji Turistične zveze Slovenije, Moja dežela, lepa in gostoljubna. MCC hostel pa je zmagal v spletnem glasovanju v konkurenci mladinskih prenočišč.
Kaj se namerava narediti v volilnem letu 2022
 • Dokončanje prizidka k OŠ Hudinja
 • Dokončanje gradnje DN 10
 • Posodobitev infrastrukture za zbiranje in ravnanje z odpadki – RCERO
 • Posodobitev Toplarne Celje z nabavo nove kondenzacijske turbine
 • Sprejem Občinskega prostorskega načrta: Predlog občinskega prostorskega načrta bo predvidoma obravnavan na mestnem svetu spomladi 2022.
 • Gradnja nove enote Čira čara Vrtca Zarja: Zaradi dotrajanosti in energetske neustreznosti je predvidena rušitev objekta, v katerem so organizirani štirje oddelki. Načrtovana je izgradnja večjega objekta z 8 ali 9 oddelki.
 • Obnova in rekonstrukcija cest
 • Energetska sanacija še 8 javnih objektov: Osnovna šola Frana Roša, I. osnovna šola Celje – glavna enota, I. osnovna šola Celje – dislocirana enota, III. osnovna šola Celje – glavna enota, Glasbena šola Celje, Vrtec Tončke Čečeve – enota Center, Podružnična osnovna šola Šmartno v Rožni dolini in Ljudska univerza Celje.
 • Kolesarska infrastruktura v mestu: V letu 2022 je predvidena vzpostavitev kolesarskih povezav v Stanetovi ulici, Ipavčevi in Stritarjevi ulici, dokončanje v že omenjeni Levstikovi ulici itn..
 • Upravljanje mobilnosti v MOC: Projekt za upravljanje mobilnosti v mestu s pomočjo sodobnih tehnologij je nadgradnja že vzpostavljeni trajnostno naravnani prometni infrastrukturi (KolesCE in Celebus, novo parkirišče Park & Ride, urejanje Lilekove in Gubčeve ulice, gradnja mreže kolesarskih povezav). V letu 2022  je načrtovana izvedba gradbenih del za postavitev usmerjevalnih tabel, vzpostavitev centralne informacijske platforme in postavljanje enotne mestne aplikacije.
 • Rekonstrukcija športne infrastrukture AD Kladivar
 • Ostali projekti: obnova notranjih prostorov v Celjskem domu, ureditev javnih površin na območju Zdravstvenega doma Celje, Centra za duševno zdravje odraslih v Vili Sonja, reševalne postaje ZD – dozidava garažno-poslovnega objekta Glazija, ureditev javnih površin pri tržnici, posodobitev naprav javne razsvetljave, priprave na urejanje Spominskega parka na Golovcu.
 • Celje WiFi – širitev na območje starega mestnega jedra in mestnega parka
 • Strategija digitalnega razvoja MOC: Namen strategije je narediti analizo stanja na področju digitalizacije, uskladiti vsebinske razvojne prioritete mesta in zasnovati nabor usmeritev za nadaljnjo implementacijo  digitalnih rešitev in digitalnih storitev v svojem okolju.
 • Nova spletna stran moc.celje.si
 • Priprave Mestne občine Celje na črpanje sredstev v novi finančni perspektivi
Pomembnejši dogodki v letu 2022

Gasilska olimpijada 2022: V Celju bomo v juliju 2022 gostili Gasilsko olimpijado. V januarju bo znano, katere države se bodo udeležile olimpijade, pričakovati pa je okoli 3.500 aktivnih udeležencev iz 30 držav Evrope in tudi iz drugih delov sveta, ter več tisoč domačih in tujih navijačev.

Kolesarska dirka Po Sloveniji: Tudi prihodnje leto bo Celje gostilo eno od etap kolesarske dirke Po Sloveniji.

B.S., foto: MOC