Spremenjen prometni režim v Celju ob dnevu spomina na mrtve


Ob dnevu spomina na mrtve, v času od ponedeljka, 31. 10., do torka, 1. 11. 2022,  bo na območju Mestnega pokopališča Celje in pokopališča Teharje v veljavi spremenjena prometna ureditev.

Začasna sprememba prometne ureditve bo oba dneva trajala od 7. do 17. ure. V tem času bo na tem območju tudi spremenjen način parkiranja, zagotovljene bodo izredne vožnje javnega mestnega prometa – Celebusa.

Na cestah pokopališča na Mirni poti bo v soboto in nedeljo vzpostavljen enosmerni promet v Popovičevi ulici, od uvoza za trgovino Voglajna do Ceste na grad-Stari grad, na relaciji RTP Selce–Podgorje–Teharska cesta in v delu Kolškove ulice od Teharske do parkirišča na pokopališču, kjer bo dovoljen dvosmerni promet le za avtobuse, taksije, invalide  ter imetnike dovolilnic.

Na območju pokopališča Teharje bo spremenjena prometna ureditev samo v torek, 1. 11. 2022, in sicer na lokalni cesti iz smeri Teharij proti Sv. Ani in na javni poti Sv. Ana-Teharska cesta do državne ceste Celje–Šentjur.

V okviru začasne prometne ureditve bo vzpostavljeno tudi enostransko vzdolžno parkiranje na Teharski cesti od križišča s Kolškovo potjo v smeri Popovičeve ulice, pri čemer mora biti omogočen peš promet. Zaradi zagotavljanja intervencijskega dostopnosti Podgorja bo na območju RTP Selce postavljena zaščitna ograja. Na večini območij spremenjenega prometnega režima bodo oba praznična dneva promet usmerjali reditelji.

Izredne krožne vožnje Celebusa bodo v ponedeljek, 31. 10., in v torek, 1. 11. 2022, na trasi Hudinja-Nova vas-Lava–železniška postaja–Breg–Polule–Skalna klet–Teharska po Mirni poti na pokopališče in s pokopališča po Kolškovi, vsako polno uro, med 10. in 17. uro (vsako uro po voznem redu).

V ponedeljek, 31. 10. 2022, pa bo Celebus vozil tudi na trasi Železniška postaja-Metropol–po Mirni poti na pokopališče in po Kolškovi ulici s pokopališča, med 8. in 17. uro (vsake pol ure po voznem redu).

V Celju več komemoracij

Mestna občina Celje vsako leto pred 1. novembrom, dnevom spomina na mrtve, pripravi spominske komemoracije in se spomni umrlih častnih meščanov.

Častni meščani, pokopani na celjskem pokopališču so Albert Sirk, dr. Josip Tominšek, Stane Kokalj, Fedor Gradišnik, Blaž Pristovšek, Fran Roš, Janko Orožen, Franc Kač, Rado Jenko, Jože Marolt,  prof. dr. Janko Lešničar, Stanko Lorger in mag. Ludvik Rebeušek, Ivan Grobelnik – Ivo.

Ob dnevu spomina na mrtve bodo delegacije Mestne občine Celje polagale vence na naslednjih grobiščih in spominskih obeležjih:

TEHARJE, četrtek, 27. oktober 2022, ob 10.30 – polaganje venca

STARI PISKER, petek, 28. oktober 2022, ob 11.00 – osrednja slovesnost in polaganje vencev

GROBNICA GOLOVEC, petek, 28. oktober 2022, ob 13.00 – krajši program in polaganje vencev