Rakušev mlin bo rušil Remont


pozar_celje_4Prejšnji teden je Mestna občina Celje podpisala pogodbo za rušitev Rakuschevega mlina. Izbrani izvajalec je Remont, d. d., iz Celja, ki je sicer usposobljeno tudi za obnove objektov (sic!).

Pogodbena vrednost izvedbe rušitve je 117.404 € (brez DDV).

Danes je bil izvajalec uveden v delo, po pogodbi pa ima 30 koledarskih dni časa, da dela konča.