Razkuževanje večstanovanjskih stavb v Celju: Stroške bodo zaenkrat morali kriti etažni lastniki


Potem ko je stopil v veljavo odlok, ki določa obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb. Po njem morajo upravniki večstanovanjskih stavb poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme v skupnih prostorih v in ob večstanovanjskih stavbah.

Razkuževanje opravi upravnik sam ali zagotovi, da razkuževanje opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa razkuževanje opravi eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.

Upravniki po celi Sloveniji so se tako naenkrat znašli v nezavidljivem položaju. Imajo odredbo vlade, razkužil in drugega materiala primanjkuje, zato so pri dobavi materiala odvisni od lastne iznajdljivosti, država pa poleg vsega zaenkrat tudi ne zagotavlja, da bo krila stroške izvajanja odredbe.

Spodaj predstavljamo recept NIJZ-a, kako doma narediti razkužilo za čiščenje površin. 

Preverili smo, kako so se z odredbo spoprijeli upravnikih celjskih večstanovanjskih stavb. Za pojasnila o tem, kako bodo odlok izvajali, ter kdo bo kril stroške razkuževanja, smo se obrnili na vse upravnike večstanovanjskih stavb v Celju. Odgovore smo zaenkrat dobili od šestih, ki pa skupaj upravljajo več kot polovico celjskih večstanovanjskih stavb, ki so pod upravljanjem katerega izmed podjetij.

V Celju je sicer skupaj preko tisoč večstanovanjskih stavb, vsaj tretjina teh (pretežno so to večstanovanjske hiše) pa nima upravnika ali pa s stavbo upravljajo stanovalci sami.

Habit d.o.o., ki upravlja preko 200 večstanovanjskih stavb v Celju:

V podjetju Habit d.o.o., ki v Celju upravlja z največ stavbami, so nam povedali, da so že pred odlokom o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb pripravili kar nekaj ukrepov. Tako so poiskali ponudbe za razkuževanje večstanovanjskih stavb, saj je bilo to smiselno etažnim lastnikom ponuditi že prej, obvestili so svoje uporabnike o priporočilih NIJZ glede uporabe dvigal, številu ljudi v njem in podobno ter bili na tedenski ravni v stiku s predstavniki etažnih lastnikov in sproti urejali vse zadeve.

Kot povedo, so se po sprejetem odloku v manj kot 24 urah organizirali ter stopili v kontakt z nadzornimi odbori na vseh objektih v njihovem upravljanju. Obvestili so jih o odloku in jim ponudili dve možnosti načina izvajanja:

  • da skladno z odlokom Vlade RS za razkuževanje skupni delov stavbe to izvajajo etažni lastniki sami, upravnik pa organizira potrebna razkužilna sredstva in zaščitno opremo za izvajanje razkuževanja
  • ali da sami kot upravnik, poskrbijo za organizacijo zunanjega izvajalca razkuževanja

Razkuževalna sredstva in zaščitno opremo bo podjetje Habit d.o.o. v svojih stavbah skušal zagotoviti preko različnih kanalov, saj jih sami kot upravnik nimajo na zalogi. Če bo razkuževanje opravljal zunanji izvajalec, pa se pričakuje, da bo zaloge razkužil priskrbel sam. Sicer pa opozarjajo, da bi lahko bilo izvajanje odredbe zaradi splošnega pomanjkanja razkužil in zaščitne hitro zelo oteženo. V celotni Sloveniji je namreč okoli 16.000 večstanovanjskih objektov, ki padejo pod odlok vlade.

Glede višine stroškov nam v Habitu zaenkrat niso znali enoznačno odgovoriti, saj je to odvisno od velikosti objekta in izbire izvajalca. Sicer pa strošek razkuževanja prevzamejo etažni lastniki, ker so solastniki skupnih delov večstanovanjskih stavb, povedo v Habitu.

Plan trade d.o.o, ki upravlja preko 100 večstanovanjskih stavb v Celju:

Upravnik Plan trade d.o.o. je takoj po sprejetju odloka začel usklajevanje s predstavniki vhodov glede načina izvajanja odloka.

Povedali so, da so lastnikom posredovali ponudbe zunanjih izvajalcev teh stritev, a da se stanovalci večinoma odločajo za izvajanje razkuževanja v lastni režiji. Tudi v Plan tradu pa pri izvajanju odloka izpostavljajo problem dobave razkužil, mask in rokavic za opravljanje tega dela. V pomoč stanovalcem so se obrnili tudi na Civilno zaščito, a jim ta ne more pomagati pri dobavi razkužil, zato si jih bodo morali priskrbeti sami. Nekaj razkužil trenutno sicer imajo na zalogi, a ne dovolj za popolno izvajanje odloka.

V Plan trade ocenjujejo, da bi bil mesečni strošek, če bi storitev opravljal zunanji izvajalec, med 600 in 1.800 evri, odvisno od velikosti vhoda.

Pri izvajanju v lastni režiji pa je težava pri dobavljivosti primernih količin materiala, prav tako pa se zaenkrat to ne sme plačevati iz rezervnega sklada stavb. Za odobritev slednjega so sicer že zaprosili ministrstvo.

Kljub temu, da garancije, da bo stroške krila država, zaenkrat še ni, bodo skupaj s stanovalci naredili vse, da se bo odredba izvajala, zaključijo.

Stani vest d.o.o., ki upravlja okoli 50 večstanovanjskih stavb v Celju.:

K izpolnjevanju zahtev iz Odloka so začeli nemudoma. Vse izvajalce čiščenja je Staninvest d.o.o. obvestil, da je takoj potrebno pričeti z razkuževanjem in delo opravljati vse do preklica. Navodila so prejeli tudi vsi operativni upravniki, predstavniki etažnih lastnikov in drugi deležniki pri izvajanju omenjenega Odloka.

Na vsa dvigala so nameščena zahtevana navodila za uporabo.

O priporočilih in navodilih vse uporabnike obveščajo tudi prek elektronske pošte in naše spletne strani.

PUN Nepremičnine d.o.o., ki upravlja okoli 20 večstanovanjskih stavb v Celju:

Kot so nam pojasnili v PUN Nepremičninah d.o.o. so v stavbah, s katerimi upravljajo, zagotovili razkuževanje v sklopu rednih vzdrževalnih del in čiščenja. Navedeno pomeni, da etažni lastniki oz. uporabniki ne bodo naknadno bremenjeni z morebitnimi dodatnimi stroški, razen za stroške materiala. Razkuževanje izvajajo s podizvajalcem, ki sicer opravlja tudi redno čiščenje objektov ter vseskozi skrbijo za ustrezno dezinfekcijo skupnih delov, intenziteta česar pa se je sedaj še povečala.

Trenutno pa je glavno vprašanje, ki si ga zastavljajo v okviru Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS (ZUN), katerega člani so, kdo bo kril stroške materiala in zaščitnih sredstev?

Kljub temu, da razkuževanje, ki so ga v PUN Nepremičnine zagotovili v okviru rednega čiščenja objektov, praktično ne bo dodatno finančno bremenilo lastnikov, so mnenja, da bi morala vse stroške izvedbe, stroške materiala in zaščite potrebne za izvedbo razkuževanja v celoti kriti država in ne etažni lastniki oz. uporabniki. Ta pobuda je s strani ZUN-ja že vložena na Vlado RS.

PUN Nepremičnine sicer zaenkrat nemoteno zagotavlja zadostno količino razkužil s pomočjo svoje mreže dobaviteljev, problem oz. izziv pa trenutno predstavljajo zaščitne maske, ki jih je trenutno skoraj nemogoče dobiti.

Upra-stan d.o.o., ki upravlja okoli 20 večstanovanjskih stavb v Celju:

Kot so pojasnili v podjetju Upra-stan d.o.o. bodo o ukrepih najprej podrobno seznanili etažne lastnike. Razkuževanje pa bodo naročili zunanjim podjetjem, ki že opravljajo redno mesečno čiščenje. Tem je bilo sicer že pred sprejetjem odloka naročeno, da za čiščenje stavb, s katerimi upravlja Upra-stan, začnejo uporabljati razkuževalna sredstva.

Poudarjajo še, da bi bilo finančno pokritje izvajanja odloka s strani države potreben, saj strošek ni zanemarljiv in lahko predstavlja večjo finančno obremenitev posameznemu etažnemu lastniku. Stroški trenutno zelo varirajo med izvajalci, se pa v Upra-stanu trudijo dela naročiti pri najugodnejšem ponudniku.

Sicer pa težavo tudi njim težavo predstavlja dobava razkužil. Povedo, da nekateri dobavitelji prioritetno zalagajo le bolnišnice, zdravstvene ustanove, itd., zato možnosti nabave razkužil pri teh nimajo. Ostala podjetja pa imajo, poleg omejene količine, tudi dolge dobavne roke, zvišale pa so se tudi cene razkužil. Upra-stan bo zato, pri zagotavljanju zadostne količine, primoran naročilo razdelili med več najugodnejših dobaviteljev.

Storkom Štore, ki upravlja okoli 20 večstanovanjskih stavb v Celju:

V večstanovanjskih objektih s katerimi upravlja Storkom d.o.o., bodo izvedbo del razkuževanja po vladnem odloku prevzeli stanovalci sami oz. dosedanji pogodbeni izvajalci del, ki so čiščenje in razkuževanje v okviru rednih del sicer izvajali že doslej.

Storkom je sicer za svoje objekte zaenkrat uspel zagotoviti vsa potrebna zaščitna sredstva (maske, razkužila, zaščitne rokavice). Upajo, da bo trg vse potrebno zagotavljal tudi v prihodnje, saj je pomanjkanje zaščitnih sredstev in razkužil na trgu zaskrbljujoče. Poleg tega pa se naročniki zaščitnih sredstev in razkuževalnih del trenutno soočajo še z obilico nekorektnih in oderuških ponudb. Opozarjajo, da bi morala država ukrepati in postaviti cenovne meje.

Ker zagotovila o finančnem kritju izvajanja odloka s strani države še ni, bodo vse stroške razkuževanja v njihovih objektih zaenkrat krili etažni lastniki.

Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., ki upravlja okoli 10 večstanovanjskih stavb v Celju:

V Stanovanjskem podjetju Konjice so pridobili ponudbe več izvajalcev razkuževanja, katere so znašale od 1 do 3 eur na stanovanje na dan. Poiskali so tudi ustrezna sredstva za razkuževanje in naredili kalkulacijo dobave le-teh. Obe ponudbi so tudi predstavili predstavnikom etažnih lastnikov, ki so se v Celju odločili za nabavo sredstva za razkuževanje, razkuževanje pa bodo opravljali stanovalci sami.

Za namen razkuževanja večstanovanjskih objektov so nabavili večjo količino razkužil v prahu in ga pripravljenega že dostavljajo stanovalcem posameznih večstanovanjskih objektov.

Ker zaenkrat ni zagotovila, da bo stroške krila država, bodo le te zaenkrat krili stanovalci oz. bodo kriti iz rezervnih skladov objektov, v skladu z navodili ministrstva. Mesečni stroški materiala bodo znašali največ 3 evre na stanovanje, delo pa bodo opravili stanovalci sami.

Kot zagotavljajo so zaenkrat priskrbeli količino razkužil, ki zadostuje za en mesec, težave pa imajo z zagotavljanjem ostalih zaščitnih sredstev, predvsem z maskami, ki se tudi prodajajo po nerazumno visokih cenah. Zaenkrat zato stanovalci, ki izvajajo razkuževanje uporabljajo lastna zaščitna sredstva.

Kako razkužilo za čiščenje površin  narediti doma

NIJZ je objavil tudi preprost recept za izdelavo razkužila za čiščenje površin. Po čiščenju lahko površine razkužimo z doma narejeno 0,1% raztopino belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita (npr. varikina). Na voljo so različne koncentracije natrijevega hipoklorita. Dodajanje vode je odvisno od koncentracije natrijevega hipoklorita v belilnem sredstvu. Da dobite ustrezno koncentracijo za razkuževanje, sledite navodilu za redčenje v tabeli spodaj.

Priprava 0,1 % raztopine natrijevega hipoklorita iz belilnega sredstva (npr.varikine), ki ga imamo na voljo:

Za ogled tabele podrsajte
% natrijevega hipoklorita na embalaži belilnega sredstva Količina belilnega sredstva

(ml)

Količina potrebne vode

(ml)

Celotna količina dobljene 0,1 % raztopine natrijevega hipoklorita (ml)
1 % 1000 9000 10000
2 % 500 9500 10000
3 % 333 9677 10000
4 % 250 9750 10000
5 % 200 9800 10000

Za občutljive površine lahko namesto belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita uporabimo razkužilo, ki vsebuje 70 % etanol. Belilna sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita in razkužila, ki vsebujejo 70 % etanol, so dostopna v prosti prodaji.

Po končanem čiščenju in razkuževanju osebno varovalno opremo pravilno slečemo. Osebno varovalno opremo se zavrže kot infektivni odpadek.

Vse informacije o koronavirusu so zbrane v seriji prispevkov TUKAJ (klik!)

B.S., foto: pixabay