Referendum o malem delu: Celjani odločno PROTI


Referendum o malem delu je vsem napovedim o tesnem rezultatu navkljub slovenski vladi pripravil negativno presenečenje: proti sprejetju zakona je glasovalo kar 80,15 % volivcev ob referendumsko solidni 33,84 % udeležbi.

Zgolj 19,85 % podpora zakonu o malem delu je huda nezaupnica vladajoči koaliciji in kaže na črni scenarij referendumskih izidov naslednjih vladnih reform, pri katerih se bo preverjal glas ljudstva – pokojninskem zakonu in zakonu o preprečevanju dela na črno.

Do vladnega zakonskega predloga niso bili nič kaj prizanesljivi tudi celjski volivci. V volilni enoti Celje je bila udeležba nadpovprečna – od 210.906 volilnih upravičencev se je referenduma udeležilo 75.232, oziroma 35,67 %. Nadpovprečno pa so se ljudje tudi opredelili PROTI – takšnih je bilo 82,18 %. Zgolj 17,82 %  je glasovalo ZA zakon.

Natančnejši pregled po volilnih okrajih pokaže, da so se ljudje v dveh celjskih volilnih okrajih opredeljevali statistično različno. V enem je proti zakonu glasovalo  84,18% volivcev, v drugem pa 77,6 % volivcev.

Podrobnejše rezultate referenduma o malem delu si oglejte v spodnji tabeli volilne enote Celje, oziroma na spletni strani Republiške volilne komisije.

Volilna enota 5 – CELJE

Ime okraja Št. oddanih glasovnic Št. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
ŠENTJUR 5.683 17 0,30 % 752 13,27 % 4.914 86,73 %
CELJE 10.487 33 0,31 % 1.654 15,82 % 8.800 84,18 %
CELJE 7.203 21 0,29 % 1.597 22,24 % 5.585 77,76 %
ŽALEC 5.874 24 0,41 % 1.086 18,56 % 4.764 81,44 %
ŽALEC 6.916 33 0,48 % 1.173 17,04 % 5.710 82,96 %
MOZIRJE 4.787 20 0,42 % 754 15,82 % 4.013 84,18 %
VELENJE 5.648 17 0,30 % 1.264 22,45 % 4.367 77,55 %
VELENJE 6.559 29 0,44 % 1.035 15,85 % 5.495 84,15 %
SLOVENJ GRADEC 6.744 24 0,36 % 1.378 20,51 % 5.342 79,49 %
RAVNE 7.780 26 0,33 % 1.550 19,99 % 6.204 80,01 %
DRAVOGRAD – RADLJE 7.481 21 0,28 % 1.100 14,75 % 6.360 85,25 %

R. Č.