SB Celje omejuje oz. prepoveduje obiske hospitaliziranih pacientov


Zaradi vedno slabše epidemiološke situacije in skokovitega naraščanja števila obolelih za covidom-19, bodo v Splošni bolnišnici Celje omejili obiske hospitaliziranih pacientov.

Od sobote, 4. 9. 2021 bodo prepovedani obiski vseh hospitaliziranih pacientov.

Do preklica ali spremembe tega ukrepa bodo dovoljeni le obiski:

  • pacientov, ki so kritično bolni,
  • porodnic, ki jih lahko obišče le oče novorojenčka,
  • otrok, ki jih lahko obišče le en starš ali skrbnik.

Obiski so omejeni na eno zdravo osebo. Trajajo lahko največ 15 minut v  času med 15. in 16. uro.

Spremstvo porodnice pri porodu je dovoljeno.

Obisk posameznega pacienta bo mogoč z dovolilnico, ki jo bo izdal odgovorni zdravnik. Obiskovalci bodo lahko v bolnišnico vstopili le skozi naslednje vhode:

  • vhod št. 14 za Otroški oddelek,
  • vhod št. 9 za Ginekološko-porodniški oddelek,
  • vhod št. 11 za Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
  • vhod št. 6 za vse ostale bolnišnične oddelke.

Varnostniki in zdravstveno osebje na teh vhodih bodo imeli informacijo o upravičenosti obiska posameznega obiskovalca.

Obiskovalci morajo za obisk v bolnišnici izpolnjevati PCT pogoj (ali so bolezen preboleli, bili cepljeni oz. imajo negativni test na covid-19), ki ga bodo preverjali varnostniki in zdravstveno osebje na vhodih v bolnišnico. Obiskovalcem, ki nimajo potrdila PCT ali negativnega PCR testa na covid-19, ki ni starejši od 72 ur ali negativnega HAGT testa na covid-19, ki ni starejši od 48 ur, vstop v bolnišnico ni dovoljen.

Vsi obiskovalci morajo biti zdravi. Na obisk morajo priti s svojo obrazno zaščitno masko, ki ne sme biti iz blaga. Namestiti si jo morajo pred vstopom v bolnišnico in jo nato nositi ves čas obiska. Brez zaščitne maske vstop v bolnišnico ni dovoljen. Obiskovalci se morajo med obiskom bolnišnice ravnati tudi po ostalih priporočilih NIJZ (razkuževanje rok, medosebna distanca,…) ter upoštevati navodila zdravstvenega osebja.