Slabih 30 milijonov evrov škode po poplavah v Savinjski regiji


Razvojna agencija Savinjske regije je posredovala skupno oceno škode, ki so jo povzročile nedavne poplave. Dopoldanske podatke, ki so skupno kazali na dobrih 24 milijonov evrov, so popoldne, ko so prejeli dopolnitve podatkov za še pet občin, dopolnili, skupna škoda tako znaša 29,52 milijona evrov.

26 od 31 občin Savinjske regije je torej posredovalo oceno škode po katastrofalnih poplavah v preteklem tednu. Po popravljenih prvih podatkih je ocena škode kar nekajkrat višja, kot je sprva kazalo. Slednje se pozna tudi v občini Celje, kjer je škoda iz ocenjenih 120.000 evrov poskočila na 236.000 evrov. Podatke o škodi so naknadno posredovale tudi občine Mozirje (2,41 milijona evrov), Rečica ob Savinji (1,7 milijona evrov), Rogaška Slatina (37.000 evrov), Slovenske Konjice (10.000 evrov) in Vransko (310.000 evrov).

Največ škode je po zdajšnjih podatkih utrpela občina Ljubno in sicer kar 4 milijona evrov, prav toliko škode ocenjujejo v občini Šoštanj. Omeniti velja tudi občine Gornji grad (3,2 milijona evrov), Laško (2 milijona evrov), Luče in Nazarje (vsaka po milijon evrov) ter Prebold (2,75 milijona evrov). V ostalih občinah je škoda ocenjena na manj kot milijon evrov.

Po oceni obrambnega ministra Aleša Hojsa bo skupna škoda po poplavah, ki so Slovenijo zajele med 4. in 7. novembrom, presegla 209 milijonov evrov, torej mejo, ki je pogoj za solidarnostno pomoč EU. Vendar pa morajo pristojna ministrstva skupaj z občinami v najkrajšem možnem času pripraviti ocene škode po poplavah.

eH