Med ‘Junaki našega časa’ OŠ Lava in GCC, Mestni občini Celje naziv prostovoljstvu prijazna občina


Slovenska filantropija je ob Dnevu prostovoljstva 2022 podelila priznanja izstopajočim na področju prostovoljstva. Tako je 25 vzgojno-izobraževalnim zavodom iz vse Slovenije podelila naziv Junaki našega časa za šolsko leto 2021/2022. Med njimi sta tudi OŠ Lava Celje in Gimnaziji Celje – Center. S Celjskega sta naziv prejeli še OŠ Livada Velenje in OŠ Zreče.

Prav tako je bil 41 slovenskim občinam podeljen naziv prostovoljstvu prijazna občina. Med njimi je bila letos tudi Mestna občina Celje ter še nekaj občin s Celjskega. Sosednja občina Žalec in Mestna občina Velenje sta si prislužili tudi posebno priznanje.

Junaki našega časa 2022

Ob začetku nacionalnega tedna prostovoljstva, ki poteka med 23. in 29. majem, je Slovenska filantropija 25 vzgojno-izobraževalnim zavodom iz vse Slovenije podelila naziv Junaki našega časa za šolsko leto 2021/2022. Naziv so prejele tudi štiri šole s Celjskega. Kot edina srednja šola je naziv znova prejela Gimnazija Celje – Center (GCC), med osnovnimi šolami pa je naziv v Celje romal na OŠ Lava. S Celjskega sta naziv prejeli še OŠ Livada iz Velenja in OŠ Zreče.

Namen natečaja je razvoj prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, cilji natečaja pa krepitev solidarnosti v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, aktiviranje šolarjev za skupinske prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali rešitev nekega problema v skupnosti, promocija prostovoljstva med otroki in mladimi, spodbujanje samoiniciativnosti otrok in mladih in senzibiliziranje učencev za potrebe soljudi v ožjem in širšem okolju.

Čeprav je bilo delovanje mladih prostovoljcev zaradi upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusnih okužb, tudi letos bolj omejeno, so se učenci, dijaki in njihovi mentorji angažirali in izpeljali številne prostovoljske aktivnosti in navdihujoče prostovoljske zgodbe.

Učenci krožka prostovoljci.smo OŠ Lava iz Celja so izpeljali več humanitarnih in zbiralnih akcij, sodelovali so tudi s kluboma Rotary in Lions, ob dnevih prijaznosti v decembru pa so starejšim pred vrati puščali pakete prijaznosti, ki so jih sami pripravili. Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti na OŠ Lava sta Polona Gracer in ravnateljica Marijana Kolenko.

“Za tem priznanjem se skriva mnogo humanih in dobrih dejanj, ki jih ustvarjamo skupaj z otroki, oziroma otroke predvsem navdihujemo in učimo, kako pomembno je biti human, dobrodelen, pomagati drugim, imeti srce odprto za sočloveka, pomagati hendikepiranim, starejšim, živalim, itd.. Krepimo pomen prostovoljstva in jim kažemo različne oblike prostovoljnega dela,” pove ravnateljica Marijana Kolenko in nadaljuje, “priznanje Junaki našega časa smo prejeli za številne dobrodelne in prostovoljske akcije: mesec dobrote – namenjen predvsem starejšim občanom, zbiranje hrane in pripomočke za živali, zbiranje za hišo Palčica ter Malo hiši, sodelovanje na dobrodelnih tržnicah in povezavo z Lions in Rotary klubi, izvajanje dobrodelnih akcij v šoli za sošolce, pisanje pisem osamljenim, skratka mnogo akcij nam je uspelo uspešno zaključiti in razširiti prostovoljstvo med mnogo mladih. Seveda brez odličnih posameznih mentorjev ne bi uspeli.”

GCC je na natečaju kandidirala z največjimi prostovoljskimi in dobrodelnimi projekti letošnjega šolskega leta – akcijami #misijaČLOVEK (v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom in nekdanjim dijakom Kristjanom Vebrom), tradicionalnim jesenskim dobrodelnim koncertom, Anino zvezdico, akcijami za pomoč Ukrajini, projektom Gregorjevo na GCC, prostovoljskim delom v različnih partnerskih institucijah, mrežno učnih in razrednih tutorjev in GCC Cunjarnico, izmenjevalnico oblačil. Strokovna komisija je v projektih GCC in več kot 300 aktivnimi dijaki in mentorji na področju prostovoljstva, prepoznala izjemen potencial in neprecenljiv prispevek k bolj humanemu obrazu naše družbe. Obenem velja tudi omeniti, da so dijaki GCC že nekaj let zapored tudi naj prostovoljci Mestne občine Celje. Letos je ta naziv v kategoriji 16-19 let osvojil četrtošolec Jon Kanjir.

Ravnatelj GCC Gregor Deleja je ob prejemu priznanja zapisal »Zelo ponosni smo na naše prostovoljce in njihove mentorje, ki so se tudi letos izdatno udejstvovali pri številnih projektih in dobrodelnih ter prostovoljskih akcijah, ki predstavljajo zelo pomemben del utripa naše GCC. Zadnji dve koronski leti sta močno izpostavili zlasti problematiko socialno-ekonomskih razlik med mladimi, pomanjkanje socialnih veščin in zato je še posebej pomembno, da znamo v vrtcih in šolah krepiti duh solidarnosti in zavedanja soodvisnosti ter pomena vsakršne pomoči, ki jo lahko nudimo sočloveku. Sistemski odziv je žal preslab in le upamo lahko, da bo v prihodnjih letih za državo to področje postalo prioriteta, ki bo posebno mesto dobila tudi v šolskem sistemu.« Podrobne obrazložitve najdete tukaj.

Prostovoljstvu prijazne občine 2022

Prostovoljci so močno vezivo naših lokalnih skupnosti. Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin smo na Slovesni dan prostovoljstva, 24. maja 2022, naziv Prostovoljstvu prijazna občina ponovno potrdili 34 slovenskim občinam. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa je naziv Prostovoljstvu prijazna občina prvič pridobilo 7 občin.

Vsem 41 občinam, prejemnicam naziva, iskreno čestitamo! Želimo si, da dobre prakse spodbujanja prostovoljstva ohranijo in nadgrajujejo ter jih ponesejo tudi med druge slovenske občine. Med prejemnici naziva je letos tudi Mestna občina Celje, ki je naziv prejela za spodbujanje prostovoljstva, tudi med mladimi, sofinanciranje programov prostovoljskih organizacij, Festival prostovoljstva in zahvalo prostovoljcem.

S Celjskega so si ta naziv prislužile še Občina Štore, Občina Prebold, Mestna občina Velenje, Občina Laško, Občina Slovenske Konjice ter Občina Žalec. Slednja si je prislužila še posebno priznanje, ki ga je komisija prvič od leta 2014, ko se naziv podeljuje, podelila sedmim občinam za večletno spodbujanje prostovoljstva, neomajno podporo delovanju prostovoljskih organizacij in izjemen posluh za pomen solidarnosti v skupnosti. Podrobne obrazložitve najdete tukaj.

B.S.