Slovesnost ob 150-letnici gasilstva v Celju (foto, video)


V veliki dvorani Narodnega doma je bila v soboto slovesnost ob 150-letnici gasilstva v Celju, ki je v Mestni občini Celje odlično in učinkovito organizirano ter temelji na delovanju in sodelovanju Gasilske zveze Celje, prostovoljnih gasilskih društev in Poklicne gasilske enote Celje.

Slovesnosti so se udeležili predstavniki Mestne občine Celje, Gasilske zveze Celje, Poklicne gasilske enote Celje ter Gasilske zveze Slovenije.

»Njihovo uspešno sodelovanje in delovanje so danes zagotovilo, da je v Celju poskrbljeno za učinkovito izvajanje zaščite in reševanja v primeru požarov, poplav in drugih naravnih nesreč, prometnih nesreč, nesreč z naravnimi snovmi in podobno. V Mestni občini Celje prepoznavamo pomen in visoko cenimo prizadevanja Gasilske zveze Celje, prostovoljnih gasilskih društev in Poklicne gasilske enote Celje. Zato tudi namenjamo znatna sredstva iz občinskega proračuna za delovanje gasilstva v našem mestu in jih bomo tudi še v prihodnje. Zavedamo se, da brez vlaganja v gasilstvo, pa naj gre za ljudi ali tehnično opremo, tudi ni učinkovite varnosti in razvoja,« je povedala podžupanja MOC Breda Arnšek.

Dodala je, da nas v prihodnjem letu čaka izjemen izziv, organizacija mednarodne gasilske olimpijade v Celju. »Prepričana sem, da bomo s skupnimi močmi kos tudi temu izzivu in da bomo na najlepši način promovirali gasilsko dejavnost in njene vrednote kot tudi naše lepo knežje mesto.« Ob pa je še predala kipec Celjskega viteza predsedniku Gasilske zveze Celje Sašu Farčniku za trajen spomin na častitljiv jubilej gasilstva v Celju.

Sašo Farčnik, predsednik Gasilske zveze Celje je v pozdravnem govoru povedal, da je koronačas precej vplival na delovanje gasilcev, na izvajanje različnih programov in izobraževanj. Ocenil je, da so se stvari zdaj nekoliko normalizirane in da so svoje delovanje uspeli prilagoditi trenutnim razmeram. Je pa ob tem poudaril, da so se stvari v gasilstvu od leta 1871 do danes, ko je bila v Celju vzpostavljena prva požarna bramba, kar pomeni tudi uradni začetek gasilstva v mestu, dodobra spremenile. »Verjamem, da si tisti, ki so začeli ustanavljati organizirano gasilstvo v našem mestu niso mogli predstavljati, da bo čez sto pet deset let takšna prireditev in da se bo gasilstvo tako razvilo. Zato mi je v veselje, da je v naši občini in zvezi enajst prostovoljnih gasilskih društev, Poklicna gasilska enota Celje in da so v naši zvezi tudi tri društva iz Občine Štore. Skupaj delujemo zelo sinhrono in mislim, da lahko v vsaki intervenciji pokažemo, da zmoremo delovati učinkovito,« je poudaril.

Direktor Poklicne gasilske enote Celje Janko Požežnik pa je dejal, da je 150 let resnično dolga doba. »V teh letih je bilo v Celju veliko nesreč. V prvem obdobju so bili to predvsem požari, kasneje pa so se pojavljale tudi druge oblike nesreč, naravne, prometne in druge nesreče itn. Pred 66-timi leti smo se družini gasilcev v Celju pridružili tudi poklicni gasilci. Vsi, poklicni in prostovoljni gasilci imamo veliko dela, ki ga s skupnimi močmi uspešno opravljamo.«

Slavnostni dogodek je s svojim obiskom počastil tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, ki je uvodoma izpostavil, da je 150 let uspešnega delovanja gasilstva v Celju tudi posledica dobre kadrovske politike. »V minulih letih so mnogi predstavniki gasilstva iz Celja zavzemali pomembne položaje tudi na slovenski ravni, v organih nacionalne zveze. Celje je v minulih letih uspešno pripravilo tudi številne prireditve, zadnja taka je je bila nedavna izvedba državnega gasilskega tekmovanja. To je dobra napoved, da bo Celje v prihodnjem letu tudi uspešen gostitelj mednarodnega gasilske olimpijade,« je povedal Cerkvenik.

Na slovesnosti je Gasilska zveza Celje podelila spominske plakete, prejela jo je tudi Mestna občina Celje, podžupanja Breda Arnšek pa se je vpisala še v knjigo gostov.

Gasilska zveza Celje in Poklicna gasila enota Celje sta v sodelovanju Osrednjo knjižnico Celje pripravili razstavo 150 let gasilstva v Celju. Razstava je delo avtorice dr. Andreje Videc iz Osrednje knjižnice Celje. Razstava na prostem bo pred knjižnico na ogled do konca leta.

R. Č.